vatsels

Mikael Vatsel:

Såg en annons i på Kryss om en "fläkt som man monterar på befintlig spis" som skulle fungera som en värmare - Pan 2000. Referensen till en webadress gav inte så mycket data, några ägare var "lyckliga" nyttjare.
Har någon objektiv erfarenhet av rubricerad "fläktvärmare"? Det verkar ju onekligen vara ett kostnadseffektivt (3245 SEK) sätt att få till en "liten" värmare.

Stefan K (ej verifierad)
Värmare och syrebrist?

Stefan K:

Hej!
Jag såg Pan 2000 också; http://www.pan2000.se/svenska/index.html.

En båtvärmare med låga som brinner får inte använda sig av syret inne i ruffen.
Skorsten fanns ju för avgaser men syret i ruffen kommer att ta slut.
Jag förstår inte hur man kan sälja sådana värmare. Eller har jag missat någon viktig information?

Stefan K

Anonym användare
värmare

För att kompensera för det syre som lågan förbrukar behövs bara ett typ 8mm hål någonstans i båten. Det som dödar är kolmonoxiden i avgaserna. Därför måste man komma ihåg att ta bort locket i däcksanslutningen till skorstenen.

vatsels
Vanlig spis

M V:

Det kan ju stämma, men eftersom man skall nyttja den vanliga spisen (i mitt fall Origo sprit kök) så borde ju samma gälla som då man "lagar mat". Jag kan ju stänga igen luckor då. Det blir ju alltid springor i luck systemet samt att ventilationsventiler står öppna.

Stefan K (ej verifierad)
Spisar som förbrukar syre

Stefan K:

Spisar med öppen låga får inte användas för uppvärmning av ruffen. Man lagar inte mat/använder spisen när man sover.
Det är samma med som gasolkylskåp och t.ex. en Eberspächer eller Wallasvärmare som också har en låga. Lågan måste få sitt syre utifrån. Att någon låga brinner under natten som förbrukar syre tillsammans med taskig ventilation har varit dödsorsak i bl.a. husvagnar.
Ventilationsöppningar i båtar är ofta "på gränsen" ändå när alla kojer är upptagna på natten. Spritkök avger dessutom massor av vattenånga som skapar kondens.

//SK

johansson.onsala
Skorsten det vikiga

Lars J:

Det gör inget om värmaren tar sin förbränningsluft från ruffen, så länge avgaserna leds ut ur ruffen. PAN 2000 har skorsten.
Sedan måste ju naturligtvis friskluft in i ruffen för att ersätt den som leds bort.

Det fungerar som en öppen spis eller en kamin i ett hus.

Lars J

tlundg
Bild för tlundg
Praktikfall med syrebrist

Thomas Lundgren:

Igår inträffade en olycka just på grund av syrebrist inne i en båt;

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2279311.ab

Allt som förbrukar syre i en båt MÅSTE vara MYCKET väl ventilerat.

Att den sen aldrig är rätt att grilla nere i en båt är väl självklart men nu var det ju risken för syrebrist som var själva tråden här.

Mvh. / Thomas.

Ernst
Mer om luftförsörjning

Ernst Blixt, BTN:

Mer om luftförsörjning
för besättningen och värmekällan finns på vår Båttekniska sida med adress:
www.sxk.se + länkar Fråga om teknik + Båtteknik + Övrigt + "Varm och skön båt". Kapitlen "Grundprinciper" och "Varningar-tillägg".

Allmän information:
Vid förbränning av de vanliga bränslena fotogen, diesel, gasol och T-sprit reagerar deras ingående atomer av kol och väte med luftens syre till koldioxid, kolmonoxid och vattenånga. De två första gaserna är giftiga, speciellt den andra. Den tredje gasen känns obehaglig i större mängd och får trä och textil att mögla och järn att rosta. Därför kan endast värmare med avgasrör som mynnar i det fria rekommenderas.

Vid förbränning i människokroppen av de vanliga födoämnena reagerar deras ingående atomer av kol och väte med inandningsluftens syre till koldioxid och vattenånga. Dessa gaser avgår via utandningsluften. Vattenånga avgår dessutom från huden.

Utan tillräcklig tillförsel av syrerik friskluft och bortförande av båda sorternas avgaser så brinner värmaren sämre och producerar mer av den giftigare koloxiden och slocknar efterhand medan människornas medvetande tynar bort och övergår i död. Verkligheten visar att det inte räcker att tro att alla vistelseutrymmen i båten är ventilerade, d v s luft kommer både in och ut, man måste förvissa sig.

Exempel ventilation:
Normalt behövs ett uteluftsflöde på minst 7 liter per sekund och person plus ett tillägg på 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golv (gäller skolsalar).

Exempel koldioxid:
En vuxen man som är stillasittande avger ca 18 liter koldioxid per timme.
<0,04% är den normala halten i utomhusluften
0,5 - 1,5 % ger lätta fysiologiska förändringar utan betydelse
2 % andningen ökar med 50 %
> 2 % ökad andning, hjärtklappning, svettningar, huvudvärk, yrsel, illamående
7-10 % medvetslöshet
ca 20 % död

Exempel koloxid:
Riskgränsen 0,01 %

Anders J (ej verifierad)
GeHå, Refleks och Glembring

Anders J:

"...öppen låga får inte användas för uppvärmning av ruffen".

Jag kan hålla med om att det vore önskvärt att ha det på det viset, men det innebär ju då automatiskt att nämnda strömsnåla och tysta beprövade värmare av "kamintyp" borde förbjudas?

Lägg till ny kommentar

Image CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden. Skilj på stora och små bokstäver.