admin
Bild för admin

Kent:

Jag har min segelbåt på västkusten sedan några år och för två år sedan fick jag stora problem med havstulpaner efter att ha bytt hamn. Jag fick då rådet att byta bottenfärg från VC17 till Micron WQ. Jag gjorde så och i höstas hade jag nog bara en promille tulpaner mot året innan. Men.....
Micron WQ är ju svindyr mot en del andra. Finns här någon på forumet som har erfarenheter av andra fabrikat och som kan göra en jämförelse på hur effektiva de är mot Micron WQ?
Jag tänker på Lefant SPF eller Hempel Basic, vilka har ett betydande lägre pris. Men det kanske finns andra.
Är det så att dyrast är bäst?

Ove Thorin
Förtunning

Ove Thorin:

Hej Kent
Jag ligger också på västkusten, dock kanske inte på värsta stället då det finns en bäck med sötvattenutsläpp tidvis. Vi är dock ute på andra stället på västkusten ca 40 dygn per säsong. Jag har i många år förtunnat Micron med ca 0,5 l förtunning nr 3 till 2,5 l färg och målat ett tunt lager mot rekommenderade två outspädda lager och detta fungerar för mig utan någon nämvärd påväxt av havstulpaner.
Hälsningar Ove

Kent (ej verifierad)
propellerfärg

Kent:

Hej Ove.
Det var ju ett sätt, värt att prova.
Hur gör du med propellern? Den har jag också haft problem med. Som värst var den nästan som en enda klump (lite överdrivet)

Georg (ej verifierad)
Prova Hempel Mille Xtra

Georg:

Jag använder Hempel Mille Xtra på min båt i Göteborg. Den innehåller mycket koppar. Jag rullar på 2 skikt med liten mohairrulle och får då ett relativt tunt skikt. Propellern penselmålar jag med samma färg. Den färgen har gett ett bra resultat, även på propellern.

10% dyrare (eller billigare) betyder ju inte med automatik 10% bättre (eller sämre) resultat. Vi måste stödja konkurrensen, annars har vi snart ingen konkurrens, vilket vore förödannde för båtägarens ekonomi och färgernas utveckling och kvalite.

Fredrik (ej verifierad)
Hempel Basic funkar också fint

Fredrik:

Jag har de senaste fyra åren använt Hempel Basic, med utmärkt resultat. Faktiskt såpass bra, att jag nästan undrar varför det är ett sånt tjat om dåliga bottenfärger...

Kent (ej verifierad)
Fredrik...

Kent:

...var i sverige har du din båt?

Ove Thorin
Kent

Ove Thorin:

Hej Kent
Jag har målat propellern med en gammal drev och propellerfärg som heter MPX tror jag, den räcker nog ett år till. Det finns teorier om att propellrar med offeranod får mer beväxtning än propellrar utan. Vi kommer att testa detta i SXK Vk Tekniska under sommaren. Fasta propellrar på rak axel bör klara sig bra utan anoder. På andra propellrar eller drev skall man behålla sina offeranoder.
Hälsningar Ove

Fredrik (ej verifierad)
Kent

Fredrik:

Min båt har de fyra senaste säsongerna legat i, i tur och ordning, Björlanda Kile (Göteborg), Rossö (Orust), Björlanda kile, Henån (Orust).

albert (ej verifierad)
teorier i verkligheten

albert:

Hej

Att det växer på en propeller med anod behöver ni inte testa. Detta är ett välkänt faktum för alla oss som tagit bort anoden för att slippa beväxning.

albert

Kent (ej verifierad)
Björlanda Kile

Kent:

Jag har i år fått en fast plats i Björlanda Kile. Enl en försäljare på i en marinbutik jag pratade med idag, så är vattnet så bräckt i Björlanda, tack vara Nordre älvs utlopp i närheten att det inte är så svår beväxtning där. Jag har för avsikt att inte måla något på propellern i år för att se hur det går.
Anoden på propellern är ju till för att skydda densamma mot galvanisk korrosion. Hur stor är risken för sådan korrosion när man tar bort anoden då?

albert (ej verifierad)
batteknik.se

albert:

Titta på batteknik.se där finns "allt" man behöver veta om el och galvanism i båtar.

Magnus (ej verifierad)
Offeranoder och beväxning

Magnus:

Såvitt jag vet är det jag som lanserat förklaringen varför det ofta växer våldsamt med havstulpaner på propeller/axel eller annat som försetts med offeranod, så det finns anledning att förklara det hela.

Brons består av c:a 90% koppar. Mässing oftast lite lägre. Detta och i synnerhet ren koppar under vatten blir oftast inte bevuxet av havstulpaner.

En del bottenfärger baseras i stort sett helt på ren koppar som beväxningsskydd mot havstulpanerna. Andra färger har en blandning av olika ämnen mot dem.

Koppar, brons och mässing skyddar sig mot havstulpaner genaom att det avgår mycket små mångder av kopparjoner till de närmaste hundradels millimetrarna av vattnet omkring dem. (Därefter ombildas de i närvaro av normalt sjövatten till biologiskt harmlösa och önskvärda spårämnen. Sker inte i laboratoriebägare, där de ämnen de skall förena sig med förbrukas utan att nytt tillkommer)

De avgående kopparjonerna är såpass lite att det ur korrosionssynpunkt är försumbart.

Om man nu monterar en zinkanod i metallisk kontakt med kopparn eller metallföremålet som är påmålat med endast kopparbaserad bottenfärg, så blockeras avgången av kopparjoner och havstulpanerna sätter sig med förtjusning direkt på ytan. Om man däremot inte har elektriskt ledande kontakt mellan zinkanoden och metallen/färgen kan zinkanoden sita helt nära offeranoden utan att färgens koppar blockeras.

OBS: färger vars beväxningsskydd INTE baseras på ren koppar, utan andra gifter, behöver inte drabbas av denna jonblockering, därför att dessa gifter verkar direkt i ytan! Det var därför dessa problem inte fannas i samma omfattning då vi hade tennfärger (tributylditennoxid), och vars giftverkan var förfärande, och som inte omvandlades till harmlösa föreningar i stort sett omedelbart efter att ha lämnat ytan.

Det är dock nödvändigt att påpeka att om man tar bort offeranoden från axel/propeller, så måste man vara noga med att se till att inga elektriska strömmar kan passera dessa delar. Kommer man inte på något annat sätt kan man alltid förse motorn med huvudbrytare på både + och - . (Men bryt inte ev. jordledare mellan motor-tank-tankpåfyllning). Annars kan även små läckströmmar eller obalansspänningar från gröngul landströmsjord skapa korrosion, och utan att en zinkanod offrar sig först.

Syrafast och brons i saltvatten ger inga galvainska problem i sig själv. Det finns tiotusentals sådan kombinationer i båtar i form av rodergångjärn, propeller-axel, eller axeltapparna på foldingpropellrar av brons utan zinkanoder och som suttit där i 20-30 år utan problem.

Jag bifogar en typisk bild: Både propeller och axel samt stödbock var bemålade med kopparbaserad färg. Notera hur färgen gjort perfekt verkan på stödbockslagret av metall, trots att det sitter närmast offeranoden, medan propeller och axel längre bort blir blockerade så det växer våldsamt.
Detta beror alltså på att stödbockslagret av gummi medför elektrisk isolering från zinken, så där sker kopparjonsavgång.

www.batteknik.se

BilagaStorlek
04164-propelleraxel_textlos.jpg 76.47 kB

Lägg till ny kommentar

Image CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden. Skilj på stora och små bokstäver.