Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte Stockholmskretsen och filmvisning!

Information:
Datum: Torsdag, 2019-11-21, 18.30
Arrangör: Stockholmskretsen
Antal tillfällen: 1
Tillgänglighet:
Den här aktiviteten kräver medlemskap. Bli medlem
Plats finns
Beskrivning:
Välkommen till Årsmöte i Stockholmskretsen
Torsdag 21 november kl 18.30 på kansliet i Nacka Strand

Årsmötet brukar pågå cirka en halvtimme, dagordning se nedan.

Sen blir det film! 1965 gjorde den kände båtkonstruktören Knud H Reimers en film om livet på seglarlägret Malma Kvarn. Då var det andra båtar som Kadettjolle, Stjärnbåt, Flying Junior och roddslup! Men stämningen och upplägget känns igen från vår fina verksamhet på Malma Kvarn idag, med både seglarläger och konfirmationsläger. Filmen är nyrenoverad och digitaliserad, i färg och med musik och speaker. Vi bjuder på kaffe och goda bullar!

OBS! Kvällen är bara för röstberättigade medlemmar i Stockholmskretsen.
Välkomna alla medlemmar

Dagordning

1 Öppnande.
2 Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
4 Val av två personer som jämte mötets ordförande ska justera det protokoll, som ska föras vid mötet.
5 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser samt fastställande av resultat- och balansräkning.
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7 Föredragning av styrelsens förslag till budget.
8 Fastställande av kretsavgifter.
9 Val enligt § 5 av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa.
10 Val av två revisorer och en suppleant för dessa.
11 Val av minst tre ledamöter i valberedning.
12 Eventuella propositioner från styrelsen och motioner från medlemmar.
13 Eventuella övriga frågor.
14 Avslutning.