Medlemspanelen och tidigare enkäter

Kryssarklubben startade i början av 2007 en medlemspanel där nära 2.000 slumpmässigt utvalda medlemmar runt om i landet och i alla åldrar (över 15 år) fått möjlighet att medverka. Detta efter styrelsen beslutat att införa ytterligare led i den fortlöpande och öppna dialogen med medlemmarna. Medlemspanelen kan komma att spegla åsikter och önskemål bland medlemmarna om verksamheten och i olika båt- och båtlivsfrågor. Deltagarna i medlemspanelen kommer att i olika omgångar få svara på enkäter, vars resultat läggs upp här på hemsidan.

Tidigare har Kryssarklubben provat andra enkäter som besökare på hemsidan kunnat svara på i olika aktuella ämnen. Också resultat av dessa enkäter finns i tabellen nedan.
Dokumenten är i pdf-format och läses av Adobe Acrobat Reader. Kan laddas ner gratis från http://get.adobe.com/se/reader/
 

Datum för
genomförande

Rapport
 

jan-feb 2007

Medlemspanelen: Enkätomgång 1

2/2-21/3 2006

Vad anser du om årsboken?

12/11 2005 - 2/2 2006

SXK Båtlivsundersökning

5/10-11/11 2005

Körkort på sjön (2 sidor) sammanfattning

5/10-11/11 2005

Körkort på sjön (6 sidor)

 

Skapad 2011-11-22