Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsavgifter

Svenska Kryssarklubbens verksamhetsår är mellan 1/9 och 31/8, vilket är samma period som medlemskapet gäller för. När du registrerar ett nytt medlemskap gäller det från det datum vi registrerar det och fram till den 31/8.

Är du medlem får du varje år ett nytt inbetalningskort för kommande medlemsår. Inbetalningskortet skickas tillsammans med På Kryss nr 6 som utkommer i mitten av augusti. För dig som bor utanför Sverige har vi särskilda konton som underlättar din medlemsbetalning, se nedan.

Medlemsavgift helår 1/9-31/8
Ungdom, t.o.m. 25 år: 150 kr
Vuxen, över 26 år:        450 kr
Vuxen med familj:        510 kr 

Under perioden 1/1 till 31/5 reduceras medlemsavgiften i två steg.

Reducerad avgift 1/1-31/8
Ungdom, t.o.m. 25 år: 150 SEK
Vuxen, över 26 år:        400 SEK
Vuxen med familj:        460 SEK

Reducerad avgift 1/3-31/8
Ungdom, t.o.m. 25 år: 150 SEK
Vuxen, över 26 år:        350 SEK
Vuxen med familj:        410 SEK 

Från 1/6 betalar du full avgift som avser återstoden av innevarande år och hela det kommande verksamhetsåret.

Bor du inte i Sverige tillkommer det en utlandsavgift för att täcka högre portoavgifter. For boende i Norden är utlandsavgiften 130 SEK/år och utanför Norden 180 SEK/år.

2019-04-26
På grund av förhöjda avgifter för porto för de nordiska länderna höjer vi utlandsavgiften för Norden till 130 SEK/år (tidigare 110 SEK/år) från och med verksamhetsåret 2019/2020.
Du som redan är medlem och bor i något av de nordiska länderna får den förhöjda avgiften på årsaviseringen i augusti 2019.

För 100 SEK/år kan du registrera din båt och bland annat få möjlighet att ligga vid våra bojar.

 Läs om vad som ingår i medlemskapet, rabatter och förmåner 


En viktig del av båtlivet är gemenskap, lokala aktiviteter och samlingsplatser.
Svenska Kryssarklubbens medlemmar har slagit sig samman i lokala kretsar och intresseområden som arrangerar bland annat utbildningar, eskaderseglingar (bl.a. barn- och ungdomseskadrar), 24-timmarsseglingar, studiebesök, föredrag och träffar med en mängd olika teman och inriktningar. Flera kretsar driver en uthamn. Medelhavsseglarna finns för att inspirera, tipsa och vägleda dig som vill nå Medlehavet på egen köl.

Första medlemsåret är kretsavgiften gratis i två kretsar, nästkommande medlemsår tillkommer avgift per krets:
Bottenvikskretsen                   70 SEK/år
Bottenhavskretsen                  60 SEK/år
Eggegrundskretsen               100 SEK/år
Uppsalakretsen                        70 SEK/år
Stockholmskretsen               125 SEK/år
Sörmlandskretsen                 100 SEK/år
S:t Annakretsen                        80 SEK/år
Dackekretsen                            80 SEK/år
Blekingekretsen                        75 SEK/år
Öresundskretsen                   120 SEK/år
Västkustkretsen                     100 SEK/år
Vänerkretsen                            60 SEK/år
Väster Mälarkretsen                60 SEK/år
Medelhavsseglarna               250 SEK/år

Läs mer om kretsarna här!


Betalning utanför Sverige
För dig som bor utanför Sverige har vi särskilda konton som underlättar din medlemsbetalning när du har fått ett inbetalningskort från oss. Betalning utanför Sverige sker i lokal valuta till betalningsdagens växelkurs.
Var vänlig ange namn och adress på betalningen.

If you do not live in Sweden, we have special accounts for your membership fees. Payments outside Sweden should be made to our special Europe/other countries accounts. Please use the actual currency exchange rate when paying.
Please provide your name and address when you pay.

Die nicht in Schweden wohnhaft sind, haben wir besondere Konten, die  Einzahlung des Mitgliedsbeitrags erleichtern. Bezahlunger werden in der lokalen Währung zum Wechselkurs des Zahltages Getätigt. 
Geben Sie bitte auf der Zahlungsanweisung Ihren Namen und Ihre Adresse an.

The following accounts are available for members outside of Sweden:
Denmark      5295 0010000 505              Skandinaviska Enskilda Banken, Köpenhamn
                      
IBAN: DK0352950010000505, BIC: ESSEDKKK

Norway        9750.06.08394                    Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo
                      IBAN: NO6097500608394, BIC: ESSENOKX

Finland         330100-01201557              Skandinaviska Enskilda Banken, Helsingfors
                       IBAN: FI1333010001201557, BIC: ESSEFIHX

Europe:        EUR-account                      Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm
                      IBAN: SE7950000000055018275170, BIC: ESSESESS                 

Other countries:                     
                     Svenska Kryssarklubben,   Skandinaviska Enskilda Banken,
                     
Stureplan 2, 106 40  Stockholm, Sweden
                     IBAN: SE9850000000052062904436, BIC: ESSESESS

 

      Här kan du bli medlem i Svenska Kryssarklubben!