Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2020-07-04 - 00:02
VHF Import

Per:

I USA kan man köpa en VHF för ungefär halva priset mot i Sverige. Runt $150 för en apparat med DSC. I England ligger väl priset någonstans däremellan.
Finns det någon rimlig anledning att köpa den i Sverige? Det enda "kravet" numera är väl att den är CE-märkt. Men vem kontrollerar det? Och vad kan hända om man använder en apparat utan CE-märkning? Apparaten är väl antagligen mer eller mindre densamma.
I England CE-märks väl dessutom apparaterna?

Får inte utländska båtar använda sin icke CE-märkta apparat när de besöker Sverige?

tlundg
Senast inloggad: 2020-06-25 - 16:31

Thomas Lundgren:

Jag importerade en liten handhållen Icom för några år sedan. Efter en del tjafs med tullen, transportfirmen och PTS så gick den igenom. Jag antar att det är enklare idag.

Vad du dock bör tänka på är att en VHF köpt ifrån USA saknar L1 och L2-kanalerna. Detta gör att för att ha full nytta av den i Sverige måste du hitta någon som kan programmera om den. För mer kända fabrikat är detta normalt inget problem. För ett okänt billigt kan det vara mycket svårt. OCH det finns en kostnad för att göra denna omprogramering. Allt ifrån några hundralappar till någon tusenlapp. Så billigt i USA är inte alltid lika billigt när saken väl är i Sverige med frakt, tull, handling avgifter, omprogramering och säkert någon annan avgift du åker på utan att ha tänkt på den.

Jag är dock väldigt nöjd med mitt köp så jag avråder på inget sätt inte. Men det är inte riktigt så lönsamt som man kan tro att det är.
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Thomas, har du möjlighet att kolla vilka kanaler som har högeffekt resp lågeffekt, vilka som är simplex och hur det är med skyddsband vid kanal 16? Saknas också F1, F2 och F3?

Att ta in radiosändare utan tillstånd verkar vara i paritet med att smuggla in vapen. Jag tror inte reglerna har mjukats upp för import från länder utanför EU-området. Snarare tvärt om. Risken är stor att apparaten blir beslagtagen i tullen och att man också får böta.
Ernst Blixt, m… (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Ernst Blixt, medl. BTN:

Säkraste information om tänkt VHF-radio duger bör kunna ges av Post och Telestyrelsen, som är tillståndsgivande myndighet. Adress: www.pts.se .

På denna adress finns finns formulär för tillståndssökning:
http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/radiosandare i fritidsfartyg.pdf

Citat av början till texten:

"TILLSTÅNDSMYNDIGHET
För att använda radiosändare på fartyg krävs tillstånd. I Sverige är det Post- och telestyrelsen (PTS) som
utfärdar dessa tillstånd. VHF och EPIRB (nödsändare) är exempel på radiosändare som kräver tillstånd.

TILLSTÅND FÖR RADIOSÄNDARE OMBORD PÅ FARTYG
Ansökan om tillstånd skall vara skriftlig och kan lämpligen göras på denna blankett. Tillståndet är
personligt och skall omfatta alla tillståndspliktiga radiosändare som finns ombord på fartyget.

UPPSÄGNING AV TILLSTÅND
Uppsägning av tillstånd skall ske skriftligt till PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm.
Alternativt kan fax 08-678 5506 eller e-post (pts@pts.se) användas. Inkommer uppsägning till PTS före
den 15 februari utgår ingen årsavgift..."

Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

För att importera, installera och använda radiosändare (VHF) kräver PTS följande (som jag satt och studerade när Ernst skrev sitt svar ovan):

- En typgodkänd station inom EU (CE-märkt och på apparaten ska vara angivet för vilket område den är avsedd och ansvarigt företag)
- Tillstånd att använda VHF-radiosändare i fartyg (avser den specifika båten och ägaren samt måste förnyas vid ägarbyte), årlig avgift
- OPERATÖRSCERTIFIKAT (För att använda vissa typer av radiosändare ombord på fartyg, bl.a. VHF, krävs giltigt certifikat enligt svensk författningssamling (SFS) 1998:965. Certifikat krävs inte för att söka tillstånd.)
- ABONNEMANG FÖR TRAFIK ÖVER KUSTRADIONÄT (Stockholmradio med årlig avgift och samtalsdebitering)

Det är nog tveksamt omman kan hitta en station utanför EU-området som möter de kraven!

Per Lundberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Per Lundberg:

Hasse,
I så fall räcker det alltså med att apparaten är CE-märkt för att man ska få använda den! De övriga kraven gäller ju mig och mitt användande, inte apparaten.

Och vem kollar om min apparat är CE-märkt förresten? Om jag har en gammal (CE-märkt) VHF och sedan byter till en ny (icke CE-märkt), måste jag anmäla bytet i så fall? Brukar folk göra det?

Men vill man vara helt lagenlig så borde det i alla fall vara OK att köpa den inom EU. Då får man i alla fall den 30% billigare.
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Förr kunde man inte köpa en radiosändare VHF utan att först ha tillståndsfrågan klar. Det är möjligt att man idag kan köpa en i EU typgodkänd inom EU utan att visa upp ett tillstånd från PTS.

Men vad ska man använda den till? Man får inte använda eller installera den utan tillstånd. Jag förstår inte hur du Per kan tolka det jag skrev som att det skulle räcka med en typgodkänd apparat. Det är inte apparaten som behöver tillståndet det har den i och med att den är typgodkänd. "Tillståndet är personligt" och gäller dig och din båt där stationen har sin plats. Den får inte heller användas för annat än maritim verksamhet.

För att få prata båt till båt måste väl de tre första kraven vara uppfyllda (utan tillstånd - ingen stationssignal) Däremot förefaller det som om bör kunna ersätta en gammal apparat med en ny CE-märkt. Men den gamla är då inte tillåten längre.

För utländska besökare gäller

"PTSFS 1997:6
Post- och telestyrelsens föreskrifter
om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare;

3 § Undantag enligt 8 § första stycket 2 lagen (1993:599) om radiokommunikation gäller för den som har tillstånd att inneha och använda radiosändaren i en annan stat eller är undantagen från tillståndsplikt enligt en annan stats föreskrifter för
1. innehav av radiosändare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon inom svenskt territorium och användning av sådan sändare i fall av nöd,
2. användning av radiosändare på utländskt fartyg utanför svenskt hamnområde på internationellt avtalade frekvenser,
3. användning av radiosändare på utländskt fartyg på internationellt avtalade frekvenser inom svenskt hamnområde för trafik över kuststation eller i hamnradiotrafik i frekvensbandet 156 - 162 MHz, för kommunikation ombord på fartyg i bandet 450 - 470 MHz och för kommunikation över
satellitsystemet INMARSAT,
4. användning av radiosändare på utländskt luftfartyg i den mån det följer av avtal med den stat där
luftfartyg är registrerat."

Obs att det jag skriver är min tolkning av de föreskrifter jag hunnit studera. Vad som gäller för de handburna 5 W -stationerna vet jag inte men det tillstånd man söker "skall omfatta alla tillståndspliktiga radiosändare som finns ombord på fartyget".

Jag tycker att följande citat är tänkvärt. För det är väl primärt av säkerhetsskäl man har en VHF.
"PTS samarbetar med Sjöräddningscentralerna och överför dagligen information gällande samtliga
fartygsradiotillstånd. Det är viktigt att PTS har korrekta uppgifter gällande ägare, anropssignal,
fartygsnamn, nödradiosändare, kommunikationsmöjligheter etc."

Per Lundberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Per Lundberg:

Självklart har jag certifikat och jag tänker naturligtvis skaffa alla abonnemang och tillstånd som behövs för att få använda apparaten. Det enda jag ville komma undan är de extra 50%-100% på priset som monopolet har skapat.

Min fråga gäller alltså i första hand om man kan lagligt få tillstånd att använda en CE-märkt privatimporterad VHF-apparat (som man har betalat drygt halva det svenska priset för).
Min andra fråga var om och hur PTS eller annan kontrollerar om apparaten är CE-märkt.

Min tolkning av Hasses svar är fortfarande att det går att få tillstånd att använda en VHF köpt i annat EU-land. Givet att man har alla personliga certifikat och abonnemang.
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Du måste fråga PTS (och kanske KO) om detta. Det är ju konkurrenshämmande om vi inte får handla i ett annat EU-land! Förmodligen har det nu blivit ännu svårare att direktimportera från ett land utanför EU. Kostnaderna för provning och godkännande är säkert mycket höga (även om myndigheten ev står för en del av kostnaden vid förstörande provning)!
Larsa Andersson (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Larsa Andersson:

Hej

Att ha rätt tillstånd, att inneha rätt certifikat, att få köpa en rätt typgodkänd station inom EU (CE-märkt och på apparaten ska vara angivet för vilket område den är avsedd och ansvarigt företag).
Att få rätt....bla, bla....osv.
Många rätt och "måsten" är det.

Visionen bör ju vara att alla människor i nöd/sjönöd blir hjälpta så fort som möjligt.

När man då bl.a. försvårar tillvägagångssättet genom alla dessa "måsten", så väljer tyvärr huvuddelen av fritidsbåtsägarna mobiltelefonen, som är enkel och praktisk att handha.

Mvh
Larsa Andersson
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Jag känner bara till ett tillstånd och ett certifikat och ett typgodkännandekrav inom EU.

Det är många som inte har förstått att VHF-radion är till för att öka säkerheten till sjöss (och i luften). Du kanske inte känner till att VHF har en nödkanal genom vilken du genom att bara trycka på en knappa kommer i kontakt med alla sjöräddningsenheter och andra med VHF i ditt närområde. Samtidigt om du har GPS ansluten till en modern station får de din exakta position.
Vem tänkte du att man skulle ringa till med en mobiltelefon? Har du telefonnumret till den där fiskebåten som du ser en bit bort?

Rent allmänt är det inte så stor skillnad mellan mobiltelefonen och en VHF vad gäller kraven. Båda måste vara typgodkända och också passa det system de ska användas inom. Varför tycker du att det är fel att tillverkaren måste ange på apparaten vilket område den är avsedd för (när en del länder t ex USA inte har samma kanalindelning som vi)?

Certifikat för att få använda VHF har ansetts vara nödvändigt för att minska risken för missförstånd och för att en viss diciplin behövs för att inte störa annan trafik. Det kanske är det som hindrar de flesta att skaffa VHF och det kanske är tur det att de istället använder mobiltelefonen.

Ansökan om tillstånd är ett papper att skicka in och det är för att VHF är en fast installation i en båt och med en stationssignal som är knuten till båten. Det är därmed känt för sjöräddningen vilken typ av båt det är.

Abonnemang behövs i båda systemen så pappersmässigt är skillnaden liten. Jag skaffade VHF för ca 20 år sedan och har ite behövt göra något annat än att betala två räkningar per år, en till PTS och en till Stockholmradio. Mobiltelefonen har förorsakat betydlt mera jobb med flera systembyten.


Larsa Andersson (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Larsa Andersson:

Hej

Jag vet.
Jag tog certifikatet 1999.
Köpte då en ny VHF (Icom) direkt av Swedish Radio Supply AB i Karlstad. Det blev en med fast montering som följde med båten, som sedemera såldes två år senare.

Angående ditt svar avseende certifikatet håller jag inte med dej.
Jag tycker att en viss disciplin vid handhavande är av underordnad betydelse i jämförelse med om den nödställde kan få eller inte få hjälp.
Huvudsaken som jag ser det är att budskapet/meddelande når mottagaren (larmcentralen-sjöräddningen), så fort som möjligt.
Det är ju oftast "den närmaste båten" som står för själva hjälpandet.

När det blir krångligt och besvärligt (blanketter-tillstånd-certifikat), så väljer fritidsbåtsägaren mobilen istället, med de brister det innebär (som exvis fiskebåten som jag ser en bit bort men inte vet mobilnumret till).

Avslutningsvis så ifrågasätter jag marknadsföringen av VHF:n, som i min mening inte finns överhuvudtaget.
Man borde göra lite PR-reklam för ett nyttjande, inte en massa tillstånd-certifikat.
Visionen inom sjöräddningen borde väl ändå vara, "VHF i alla båtar stora som små"

Mvh
Larsa Andersson

Per Lundberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Per Lundberg:

Jag håller med dig Larsa!

Att man måste ha ett personligt certifikat för att få använda apparaten till annat än nödanrop har jag en viss förståelse för. Är man sedan i nödsituation tror jag inte man bryr sig så mycket om sådant. Om man har en VHF ombord, dvs.

Det mest logiska vore väl att det vore fritt och gratis att äga en apparat (utom kostnaden för själva apparaten förstås) så att många skaffar en för nödsituationer, allanrop och sjörapporten. Men att det krävs utbildning för att få använda den i andra situationer.
Okej det blir säkert en del som tjuvpratar i den, men än sen? Nästan alla använder väl mobilen för privatsamtal om möjligt.

Jämförelsen med mobiltelefoner haltar för övrigt ganska mycket. Där är det ju ett nät som någon operatör äger. Att man måste ha ett abonnemang för att få utnyttja någons investering känns väl naturligt för de flesta.
Det finns mig veterligt inget liknande krav på typgodkännande av mobiltelefonen. Du får säkert köpa en GSM-mobil i Taiwan eller USA och köra den i våra svenska nät när du kommer hem.

Men nu är vi en bit från sakfrågan. Jag har skrivit till PTS och frågat. Får väl se om de svarar innan säsongen är över...
tlundg
Senast inloggad: 2020-06-25 - 16:31

Thomas Lundgren:

Hasse frågade: Thomas, har du möjlighet att kolla vilka kanaler som har högeffekt resp lågeffekt, vilka som är simplex och hur det är med skyddsband vid kanal 16? Saknas också F1, F2 och F3?

Det är en Icom M1 - alltså en liten bärbar 5W så hög och låg effekt är i så fall max 5W. Jag har den i båten som "nöd VHF" som jag kan ta med mig överbord i händelse av att jag måste överge båten (ihop med en vattentät barbar GPS). Den kör "Internationella" frekvenser om man ställer in den för det. Alltså skyddsband, rätt simplex/duplex-inställningar m.m. F1-F3 saknas.

Hasse säger: Att ta in radiosändare utan tillstånd verkar vara i paritet med att smuggla in vapen. Jag tror inte reglerna har mjukats upp för import från länder utanför EU-området. Snarare tvärt om. Risken är stor att apparaten blir beslagtagen i tullen och att man också får böta.

Jag tog in den med PTS godkännande, efter en del brevväxling, samt en hög brev till tullen m.m. Så utan tillstånd vore fel att säga. Min tro är att det finns väldigt få regler och väldigt mycket tyckande hos alla parter i denna frågan (även internt inom PTS där många olika personer svarade olika saker när jag hade kontakt med dem).

Det bör kanske nämnas att jag så klart har en stationär VHF i båten också. Köpt i sverige med alla kanaler (inklusive L1 och L2).
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Det verkar vara en bra kombination du har Thomas. Vilka regler som gäller för apparater med max 5W vet jag inte men de kanske är mindre stränga. Någon frågade i något forum nyligen om man kan klara sig med enbart en 5W handapparat vid segling efter kusten och ev Åland. Du som har erfarenhet av en sån vad tror du? Kan du upppskatta praktisk räckvidd över vatten till kustradiostation och inne bland öar i skärgården.
tlundg
Senast inloggad: 2020-06-25 - 16:31

Thomas Lundgren:

Min erfarenhet av den handburna VHF:en är att räckvidden är MYCKET kortare. Naturligtvis beror detta till stor del på att en antenn som i mitt fall sitter cirka 16 meter längre ner inte når lika långt men även den lägre effekten, den försämrade elektroniken, mindre förstärkare m.m. gör att sändning och mottagning blir väldigt mycket mer begränsad.

Jag skulle aldrig komma på tanken att tro att en bärbar VHF skulle kunna ersätta en stationär VHF med antenn i masttoppen. Och så har jag också sagt till andra som tidigare har frågat i detta forum. :)

Praktisk räckvidd är svår att uppskatta. Men jag gör en mycket grov gissning och säger att i en 5W sändare inte klarar av att sända mer än 15M (från antenn till antenn) och ta emot går kanske på upp till 20-25M om sändaren inte har en enorm sändareffekt.
Per Lundberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Per Lundberg:

Detta är det svar jag fick från PTS. Som jag tolkar det är inte ens CE-märkningen ett krav i sig. Den är bara en garanti för att apparaten uppfyller alla övriga tekniska krav som annars jag är ansvarig för.
Det känns vettigt tycker jag...

----------------------------------------------

Hej,

För att ta in och sätta radioutrustning på den svenska marknaden krävs att utrustningen är CE-märkt. CE-märkning får produkter som uppfyller gällande tekniska specifikationer. För privat användning kan man importera själv. Då gäller precis samma krav på att de tekniska specarna är uppfyllda. Om det man tar in är CE-märkt är det säkert inga problem, men om märkning saknas så måste man själv förvissa sig om den tekniska standarden. Vid import från t.ex. USA kan detta vara ett bekymmer eftersom det där finns radiosändare som är byggda efter andra standarder och som därför inte får användas här. Du är själv ansvarig för eventuella störningar som åstadkoms av sådan utrustning.

Utländska besökare i svenska farvatten får givetvis använda sina VHF-radiostationer, förutsatt att samma villkor är uppfyllda (samt att det finns giltiga tillståndsbevis).

Med vänlig hälsning

Gunnar Wilson
Enheten för mobil radio

Hans Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hans Svedberg:

kan du förvissa dig om att en apparat som inte har CE-märkningen uppfyller de gällande tekniska kraven. Det är ju helt klart att om den inte gör det så får den inte användas här.
tlundg
Senast inloggad: 2020-06-25 - 16:31

Thomas Lundgren:

För en gång skull ett bra svar ifrån PTS. :) Ungefär samma resultat fick jag ur dem efter mängder med telefonsamtal och till slut något bra när jag importerade min Icom för några år sedan.

För att försäkra sig om att de krav som finns är uppfyllda så är mitt tips att köpa en radio som av samma eller i alla fall mycket liknande modell säljs i Sverige/Europa samt gärna ett någorlunda känt märke. Vad gäller en VHF så är det lämpligt att också kolla att den är omställbar mellan de kaneler som används i USA och de som används i övriga världen. Vad jag vet spelar det ingen kravtekniskroll men en radio med bara USA frekvenser gör att man kommer att få mycket svårt att använda den här och då är den ju inget bra köp även om den är billig.

Dessutom är det med Internet som stöd idag ofta lätt att få tag på exakta tekniska specar över det man vill köpa. Jämför man kanal och frekvenstabellen med de som Stockholm Radio ger ut och finner att de är överens så skulle i alla fall inte jag tveka att köpa.

Vad man garanterat dock inte kommer att kunna köpa ifrån USA är en radio som klarar L1 och L2. Dessa får man leva utan eller uppgradera till via något svenskt företag (som tidigare nämnt i denna tråden).

Per (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Per:

Det viktigaste är i alla fall att man vet vad som gäller. Om man inte vill ägna 100 timmar på att läsa tekniska specar så kan man alltid köpa en CE-märkt.

Jag pratade med Icom i Sverige och de tar 500+moms+frakt för att programmera in svenska L1&L2. De flesta seriösa märken har ju de internationella kanalerna så det är inget problem.

En sak som man kanske bör poängtera är att DSC-funktionen måste vara av klass D för att få användas i Sverige. Den uppgiften står sällan i annonserna utan där måste man läsa den tekniska specen.
Kanhända att det finns fler liknande saker man måste lista ut?
Larsa Andersson (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Larsa Andersson:

Hej

Det är inte dåligt att det finns två "knäppgökar" som vill försöka sprida engagemanget-tillgängligheten på VHF-användandet. Eftersom vi tydligen är i klar minoritet så kommer säkert VHF-uppslutningen fortsätta i samma takt som idag.
Med den utveckling som finns idag inom telefoni så kommer det säkert bättre lösningar som även kan användas inom dagens tänkta VHF-område, inom en snar framtid.
Då men först då vaknar PTS upp ur sina paragrafer-blanketter-certifikat-ritande. Tyvärr blir nog uppvaknandet först sent, för då har säkert VHF:n spelat ut sin roll precis som PR-radion redan gjort idag. Det kanske kan bli en bra klubb-gäng för "inbördes beundran", vad vet jag?

Hoppas att jag har fullständigt fel.

Mvh
Larsa Andersson
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Efter en intressant diskussion drar jag följande slutsatser:
- köp en station inom EU (det finns små tull- och skattefria enklaver på en del platser). Om du är något så när tekniskt kunnig pröva att köpa utanför.
- för säker kommunikation finns i dag inget alternativ till VHF
- så länge all kommersiell sjöfart använder sig av VHF kommer VHF att finnas kvar
- VHF borde ha möjligheter att kunna utvecklas för att sända positionsuppgifter för mottagning och plottning på PC kopplad till GPS à la Håkan Lans?
- PR-radion blev aldrig riktigt integrerad i sjösäkerhetssystemet. Detta berodde nog på att man insåg att PR hade för dåliga prestande med sina 5 W inmatad effekt till slutsteget och också utsatt för atmosfäriska störningar. Behovet av en båtradio före mobiltelefoneran var stort. Med den dåliga radiodiciplin som utvecklades var det till slut ingen som orkade ha någon passning.
- Till slut en allmän kommentar betr hur myndigheternas agerande vad gäller övervakningen, speciellt på kvalitetsområdet har förändrats under de senaste 10-20 åren. Den kvalitetskontroll och uppföljning av materiel som pga särskilda krav behövt vara typgodkänd har succesivt helt överförts till att vara tillverkaren/leverantörens ansvar, vilket är bra. Ansvariga myndigheter har ännu inte helt hittat sina nya roller i en hårt bantad organisation. Det är nog mycket därför man möts av olika svar beroende på vem man pratar med.
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00
Nödsamtal har första prio så då är eventuell tillstånd/cert undantaget och i övrigt får man inneha vilken radio man vill ,lydsna men inte sända utan tillstånd man får ej heller tala om att man lydsnat på.import kan va knepigt att göra själv då radion inte får innehålla för mycket bly och nickel .