Hoppa till huvudinnehåll
Gustaf_l
Senast inloggad: 2021-10-20 - 18:08
Använda vanligt startbatteri som just startbatteri

Hej!

I mi segelbåt ha jag tre 75 Ah Varta marinbatteier som gjort god tjänst i snart 8 år. Batteri 1 fungerar i första hand som startbatteri och bateri 2, som  är två  parallellkopplade batterier som fungerar som föbrukningsbatterier för kylskåp, navigation mm. Det ena av batteri 2, låt oss kalla det för 2a, sitter monterat  under kojen i förpiken i samma utrymme som batteri 1. Detta utrymme är tyvärr mycket trångt och att montera och demontera batteri 1 och 2a vid sjö och torrsättning (Batteri 2b sitter monterat längst akters i styrbords stickkoj, en inte helt lyckad placering med tanke på de långa ledningar som  behövs för att parallelkoppla batteri 2a och 2b) kräver styrka, smidighet, finulighet och att alla som inte tål invektiver är utom hörhåll. 

Har därför tänkt att ersätta batteri 1 med ett fysikt mindre batteri, helt enkelt ett vanligt startbatter, som är  lättre att montera i  och ur, och om  får fungera som just startbatteri. Till saken hör att inkopplingen av  de båda batterigrupperna sköts med en vanlig omkopplare från-batteri 1-batteri 2- båda batterierna. Startproceduren är att omkopplaren ställs i läge 1 vid start, motorn startas och omkopplaren ställs efter ca 15- 20 minuter till läge 2 eller 1+2.

Fågor: Vad bör jag tänka på när jag väljer vilket startbatteri jag skall köpa? Bor jag ersätta omkopplaren med ett skiljetrelä istället? Eller är denna lösning helt hopplös att få till, jag skall istället låta båda batterierna 2a och 2b husera tillsammans i styrbord stickkoj och röja upp med de långa sladdarna och montera in ett skiljerelä på lämpligt ställe.

Tacksam för kloka råd i detta ärende!

Gustaf Lindström

Dixie 27 Panta Rei

  

Lennart.sindah…
Senast inloggad: 2023-05-10 - 12:20
Du konstaterar att installationen har fyllt sin uppgift väl i 8år så första slutsatsen får väl bli att helt fel kan det ju inte vara elektriskt. Logistiskt synes det ju dock finnas potential för förbättring. Förutsatt att din omkopplare är lämpad för ändamålet och av god kvalitet så torde ett byte till skiljerelä inte innebära någon annan förbättring än att du slipper komma ihåg att koppla om manuellt, men det verkar du ju övat in under 8 år. En manuell omkopplare ger dig ju också viss frihet att styra laddning till 1, 2 eller 1+2. Att parallellkoppla två batterier tycker jag är mindre lyckat. Visst det har fungerat hitills troligen tack vare att du haft två likadana batterier av samma (?) ålder. Att koppla dem med långa ledningar innebär säkert att de inte utnyttjas optimalt. Om inte vägen (den elektriska vägen) från generator till batterierna är identiska blir ett mindre laddat än det andra. Om du sen byter det ena så de är av olika fabrikat, olika kapacitet, kanske olika typ tror jag är som att be om problem. Byt 2a och 2 b till ETT batteri tror jag är bästa rådet. Om det inte går av logistikskäl så byt 2a och 2b till två likadana batterier monterade nära varandra med (identiska ledningslängder och areor )så att du slipper de långa ledningarna. Om huvudproblemet är logistiken kan du väl överväga moderna batterier (litium i olika former) där kg/kWh är betydligt gynnsammare. Däremot är väl prisbilden mindre gynnsam, men man kan inte få allt.....
Gustaf_l
Senast inloggad: 2021-10-20 - 18:08

Tack Lennart för svar!

Inser nu att ett nytt mindre startbatteri kombinerat mer två stycken 8 år gamla batterier som står ca 7 meter ifrån varandra inte är någon idealisk lösning. :-)

Mitt huvudproblem var ju svårigheterna med att montera i- och ur batterierna i förpiken (1 och 2a) och även i viss mån att krypa in i stickkojen för att montera det aktre batteriet 2b.

Den lösning jag först var inne på var att ersätta de tre batterierna med 2 stycken 115 Ah batterier och placera ett i förpiken och ett i aktern, men insåg att sådana tingestar vär ca 30 kg styck och därmed inte löser monteringsproblemet.

Just nu lutar jag åt att ha kvar mina gamla Vartabatterier och placea ett i förpiken (1) och ställa ihop de andra två (2a och 2b) i aktern bredvid varandra och inte som nu med 7 meters avstånd. I aktern finns strömförbrukare ett, kylboxen och dessutom elcentralen  med alla säkringar och strömbrytatre.

Litiumbatterier har jag ingen koll p, men är dom fysiskt mindre och har högre kapacitet kan det vara ett alternativ.

Hälsningar

Gustaf Lindström

Magnus Sterky
Senast inloggad: 2023-05-29 - 18:45

Grundprincip för hur du kan göra visas i skissen. Skiljereläet bör kopplas in så att generatorn i första hand laddar förbrukningsbatterierna. Startbatteriet har så litet laddbehov så det får alltid sitt. 
Om din båt förvaras ovärmd utomhus på vintern så mår batterna bäst och åldras minst om de får sitta kvar i båten fulladdade med den ena polen frånkopplad under vintern. Helst med några timmars laddning vid jul-nyår, men moderna batterier klarar sig hyggligt mellan sen oktober till sen mars om fulladdade från början.

Bifogade filer
Gustaf_l
Senast inloggad: 2021-10-20 - 18:08

Tack Magnus för skissen. Men vad står anslutningen SM för?

Hälsningar

Gustaf L