Hoppa till huvudinnehåll
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00
Reaktion på "Orenat avloppsvatten"
Ännu en reaktion på "orenat avloppsvatten", enligt SXK "På kryss" nr 2/2015, sid 65. Instämmer bl a med Kate Farkas åsikt om att man borde protestera mer mot de större orenade utsläppen av avloppsvatten till våra sjöar och hav. Självfallet skall vi båtägare bidra till minskad miljöpåverkan till mark, luft och inte minst vatten, men som vanligt är det enklare att slå på de små medan de stora går fria, "sila mygg och svälj kameler". Ett exempel på ett stort orenat utsläpp till repecienten Laholmsbukten utanför Halmstad; torsdagen den 24 maj 2012 blev Halmstads kommunala reningsverk strömlöst på grund av elavbrott (avgrävd kabel), vilket medförde att reservmagasinen snabbt blev fyllda och breddning av orenat avloppsvatten rann rakt ut i Nissan i hamnen och vidare ut i havet. Något reservkraftaggregat fanns inte. Under fem (5) timmar släpptes ca 1 000 m3 ut innan felet åtgärdades. Man placerade skyndsamt ut varningsskyltar vid aktuella badplatser. Dagen efter visade provtagningar att badvattnet var tjänigt. Senare utredning visade att miljöpåverkan av utsläppet blev "begränsat" tack vare frånlandsvindar och starkt solsken som bröt ned bakterierna (ref. Lokaltidningen HP 25/5 -12, sid 6-7 och 26/5 -12, sid 10). Min kommentar till detta, varför fanns ingen beredskap för större strömavbrott till ett såpass stort reningsverk? Det är förvånansvärt hur liten direkt miljöpåverkan detta stora utsläpp trots allt hade på havet och stränderna utanför Halmstad. Halmstad 2015-03-03 Carl-Gustaf Roos