Hoppa till huvudinnehåll
tlundg
Senast inloggad: 2020-09-08 - 17:05
Personliga kampanjer inför årsmötet 2015

Kryssarklubbens valberedning har under två års tid arbetat mycket hårt med att få fram en ny styrelse. Detta efter det mycket märkliga valet av ordföranden på årsmötet för två år sedan i Malmö då Ulf Lindskog under kuppartade omständigheter av den avgående ordföranden Anders Persson blev den enda kandidaten som kunde väljas på årsmötet. Detta trots att han inte var nominerad i enlighet med stadgarna.

Valberedningen fick då i uppdrag av styrelsen, inklusive Ulf Lindskog, att finna en ny ordförande vilket de nu har gjort i form av Peter Folin. Runt denna ordförande har de nominerat en styrelse med en blandning av personer ifrån små kretsar, stora kretsar, olika kompetenser och erfarenheter. Valberedningen har tydligt gått ut med att man är mycket nöjda med sitt förslag.

Efter det att valberedningen presenterat sitt förslag har en person i den avgående styrelsen nominerat Ulf Lindskog till ordförande - detta trots att Ulf tidigare har klargjort att han bara skulle sitta kvar mandatperioden ut.

Valberedningen har som kommentar till denna nominering skriftligen motiverat och argumenterat för sitt förslag till ny styrelse till samtliga funktionärer inom Kryssarklubben.

I det nyhetsbrev som Stockholmskretsen skickade ut idag till alla sina medlemmar försöker Anders Persson förmå medlemmarna att poströsta på Ulf Lindskog.

Att en förtroendevald person, som Anders Persson, så öppet försöker påverka medlemmarna i en hel krets är på många vis märkligt. Speciellt i skenet av mycket föga respekt för formalia och stadgar, och därmed demokrati, på tidigare årsmöten.

Att de personer som är nominerade av valbredningen kommer att acceptera att bli valda i händelse av att Ulf Lindskog blir vald är sannolikt mycket liten. Så en röst på Ulf Lindskog kommer sannolikt leda till att årsmötet inte kommer att kunna välja en komplett styrelse. Exakt hur detta kommer att hanteras framgår inte av stadgarna men sannolikt blir det då en interimsstyrelse under en tid för att låta valberedningen göra om sitt arbete och sen blir det ett extra årsmöte.

Har Anders Persson verkligen förstått vad han utsätter Kryssarklubben för och vilken bild han ger av sig själv i och med detta aggerande?

Thomas Lundgren
thomas (snabel-a) lundgren (punkt) nu
 

tlundg
Senast inloggad: 2020-09-08 - 17:05

Nu har detta inlägg (i form av en länk hit) skickats till samtliga i riksföreningens styrelse, alla kretsordföranden samt till Kryssarklubbens Facebook-sida. Återstår att se om någon vågar påbörja en publik diskussion i denna fråga...

Inlägget är också postat på Västkustkretsens forum för den som föredrar att föra diskussionen där.

http://www.vastkustkretsen.se/forum

 

Magnus Sterky
Senast inloggad: 2020-09-18 - 17:27

Jag föreställer mig att en funtionär kan föra personvalskampanjer inom SXK, men BARA om man utnyttjar sådana distributionskanaler som ligger under funktionärens eget funktionsutövande.

Alltså är det fel om någon använder en viss krets tidning, maillisa eller utskickslista för en personvalskampanj om detta inte beslutats av styrelsen i den kretsen, och ingen annan skall ha den befogenheten.

På liknande sätt borde inte RIKS utskickskanaler få utnyttjas för personvalskampanjer utan att det är Riksstyrelsen som har beslutat om det.

Med detta i åtanke menar jag att det skulle kunna vara Västkustkretsens styrelse som beslutar om en personvalskampanj via Vk:s egna kanaler.

 

tlundg
Senast inloggad: 2020-09-08 - 17:05

Själv ogillar jag att en styrelse, oavsett inom vilken del av SXK, skulle använda sig av de "föreningsresurser" de har för att framhäva den kandidat de vill få vald. För vart skall då gränsen gå? Skall de få skicka ut mail till alla medlemmar? Skall de få trycka dit i sin tidning? Skall de få ta av ekonomiska medel för att skicka ut förtryckta valblanketter till alla medlemmar för att göra det så enkelt som möjligt för dem att rösta - och inte minst rösta "rätt"? Eller i sin mest extrema form. Varför inte bjuda alla medlemmar på en bussresa till Kalmar inklusive en middag där nere för att deltaga på årsmötet? Självklart emot den "lilla" tjänsten att rösta rätt...

Och att nu se en enskild styrelseledamot (dessutom ordförande) göra på detta viset, i form av att riktat mailutskick, det gör att håret reser sig i nacken på mig. Inte bara går det emot allt vad demokrati, vett och etikett inom en ideel förening utan också potentiellt emot andra ledamöter i styrelsen.

Men gjort är gjort. Att Anders skulle skicka ut ett "jag ber om ursäkt" mejl till alla medlemmar i Stockholmskretsen är inte sannolikt. Inte heller att han förklarar att han har flera mycket grava sakfel som direkt felaktigt smutskastar Peter Folin är sannolikt.

Så; Fy på dig Anders! Det du har gjort är lågt och förtjänar att föras fram i ljuset så att du offentligt får skämmas och lägga skugga över de gärningar du har gjort för Kryssarklubben tidigare.

 

tlundg
Senast inloggad: 2020-09-08 - 17:05

Kryssarklubbens styrelse har historiskt aktivt motarbetat en öppen diskussion om Kryssarklubben på internet. Efter långa, kraftiga och omfattande påtryckningar så har forumet här på sxk.se öppnats så att alla kan delta. De marknadsförs dock inte utanför här på webbplatsen.

Samtliga i styrelsen har personligen fått mail om min fråga ovan och exakt en har vågat svara (Tack Magnus!).

Övriga sitter tysta och hoppas på att om man inte bemöter kritik så självdör den och försvinner istället för att våga föra en diskussion som kan utveckla och förbättra Kryssarklubben.

Nu är det bara tre dagar kvar till årsmötet i Kalmar (den 21:a november). Jag gissar att Anders inte kommer att närvara för kritiken emot hans aggerande kommer att vara omfattande i korridorerna innan, under och efter årsmötet.

/ T.

Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Förlåt en naiv och i intrig- och maktfrågor fullständigt oerfaren medlem.

Att Anders Persson gått formellt gått utanför sina befogenheter när han utnyttjat Stockholmskretsens månadsblad och andra distributionskanaler för att framföra sin oro inför det förestående styrelsevalet och då specifikt valet av ny ordföfande, det kan jag förstå och instämmer i klandret för detta.

Men det är flera punkter i inläggen från tlundg jag inte förstår.

- Varför är det givet att övriga nominerade styrelsemedlemmar inte skulle kunna samarbeta med Ulf Lindskog som ordförande?

- Exakt vilka är de "flera mycket grava sakfel" som skall finnas i Anders Perssons epistel?

Inför årsmötet står vi nu de facto två kandidater till ordförandeposten att välja mellan. Av valberedningens presentation framgår att båda är väl meriterade och fyller alla formella krav man kan begära på en ordförande för vår förening.

Men för att som medlem kunna göra ett genomtänkt val efterlyser jag en programförklaring från båda kandidaterna. Av den skall framgå

- Vilken kurs vill man lägga ut för klubben?
- Vilka mål vill man uppnå?
- Hur skall man nå dessa mål?

Med tanke på Peter Follins motioner till årsmötet är det också viktigt att få belyst vad kandidaterna har för syn på relationen mellan riksföreningen och kretsarna.

- Vilka skall tillåtas delta i Kryssarklubbens rådsla och på vilka grunder
- Finns det anledning att på kort eller lång sikt lokaliseringen av Riksföreningens kansli från Stockholm? I så fall vart och varför?

En tredje fråga som tidigare varit uppe till häftig diskussion är Malma kvarns framtid. Vad anser kandidaterna?

Jag hoppas att båda ordförandekandidaterna får tilfälle att presentera sina synpunkter på ovanstående innan vi går till val på årsmötet. Och att de utnyttjar det!

/Christer F

 

 

 

 

tlundg
Senast inloggad: 2020-09-08 - 17:05

Hej Christer,

I Stockholmskretsens nyhetsbrev skrvier Anders;

"Till ledamöter föreslår valberedningen flera nya namn från Västkustkretsen medan en medlem har föreslagit Jan-Olof Ohlander, Värmdö."

Anders nämner inte att det också är så att samtliga tidigare ledamöter ifrån Västkustkretsen lämnar styrelsen. Det är således inte en "påfyllning" som det annars ger sken av.

"Peter Follin är en driftig person, som har lett Västkustkretsen i flera år och där gjort ett bra jobb. Han har emellertid haft ett klart ”västkustperspektiv” i förhållandet till riksföreningen."

Anders nämner inte att Peter och Västkustkretsen under Peters ledning (och tidigare) mycket aktivt har arbetat för att stärka övriga kretsar, bistå övriga kretsar och stödja riksföreningens arbete när det inte har varit till nackdel för Västkustkretsen. Vilket jag är övertygad om att varje objektiv person lätt kan förstå är exakt vad en kretsordförande skall göra.

"Till årets stämma har han t.ex. motionerat om att föreningens säte enligt stadgarna inte ska vara Stockholm och att deltagande i Rådslaget ska vara proportionellt i förhållande till antalet funktionärer/medlemmar i kretsarna."

Här framgår att Anders uppenbart mer har läst riksstyrelsens någor rajlerande svar till Peters motion och inte Peters motion. Peter motionerar om att som ordförande i en krets (med 150 funktionärer - min kommentar) är det inte alltid kretsordföranden som har detaljkunskap i de frågor som tas upp på rådslaget. Peter efterlyser att den samlade kunskapsbanken skall (och kan) utnyttjas bättre för att utveckla hela Kryssarklubben på rådslagen (vilket är målsättningen med Rådslagen).

"Det skulle innebära den minsta kretsen hade en deltagare och den största (Västkusten) hade 45!"

Detta är riksstyrelsens rajlerande tolkning - inte vad som står i eller menas med Peters motion. Att det är en orimlig tolkning är sannolikt uppenbar för alla. Speciellt med tanke på att det redan idag i praktiken är minst två ifrån alla kretsar. Detta gör då att Västkustkretsen, med riksföreningens tolkning, skulle skicka 90 funktionärer.

"Ulf Lindskog har enligt min mening gjort ett bra jobb som ordförande för Kryssarklubben. Han är en smidig och diplomatisk person, som har förmåga att se till helheten och ena en såpass komplicerad organisation som Kryssarklubben faktiskt är."

Detta är möjligen inte ett direkt sakfel. Men det finns många personer som kan vittna om att Ulf inte är det minsta smidig och absolut inte diplomatisk och att han saknar förmågan att se till helheten. Sen får var och en ha sina åsikter i vad man tycker om Ulf.

 

Valberedningens förslag är framarbetat med utgångspunkt i att Ulf klargjort att han inte kandiderade till ordförandeposten. Med utgångspunkt ifrån valberednings arbete förra året (då Ulf inte ville avgå), valberdningsarbete i år och valberedningens klargörande när Ulf ändrade sig och plötsligt kandiderade så är det i alla fall för mig ställt utom allt tvivel att många av de nominerade inte har förtroende för Ulf som ordförande och därmed avstår. Styrelsearbetet i Kryssarklubben är trots allt något man gör idellt på sin fritid och om det inte är motiverande, utmanande och roligt så är man inte intresserad. Då finns det andra saker man hellre lägger sin energi på.

 

Gällande att låta kandidaterna presentera sig och ge en programförklaring så stödjer jag mycket gärna detta. Det var kanske inte de mest djuplodande frågorna som ställdes i På Kryss #8/2015 till de två kandidaterna. Men där fick de en första möjlighet att göra just detta.

Mvh. / Thomas Lundgren
(med inloggningsnamnet tlundg)

Ps. För den som undrar så är jag funktionär inom 24-timmars-kommittéen i Västkustkretsen och ledamot av Båt-tekniska Nämnden i Riksföreningen. Jag har således fötterna i både Västkustkretsen och Riksföreningen. Ds.

 

 

Christer Forsgren
Senast inloggad: 2020-08-15 - 06:13

I min ovana vid mediet blev jag mer anonym än avsetts i mitt förra inlägg. Nu är jag inloggad och förhoppningsvis mer synlig.

När det gäller sakfelen kan jag bara konstatera att det som är uppenbart för Thomas, inte är uppenbart för mig. Jag har även varit i kontakt med andra för vilka det inte varit uppenbart vad Peter Follin egentligen avsett med sina motioner.

Att Thomas och jag är överens om behovet av att båda ordförandekandidaterna lämnar var sin programförklaring är glädjande. Hoppas att det också går att få tillstånd innan valet sker.

/Christer F

Avgående ordförande i 24-timmarsnämnden,
fortsatt medlem i Stockholmskretsens 24-timmarskommitté

PS Jag vill också intyga att vi inom 24-timmarsnämnden haft utomordentligt trevligt och givande samarbete mellan alla ingående kretsar. Inklusive stockholm och Västkust. DS