Hoppa till huvudinnehåll
Sven Erik Bruun
Senast inloggad: 2019-05-24 - 14:45
Affald i skærgården

Sommeren 2014 bliver måske vores sidste i Bohus län i mange år. Her er vi kommet næsten hvert år siden 1990, men nu er det for snavset: affald i skærene, dårlige faciliteter i havnene og uhørt høje priser for gæsteanløb. Herunder et udsnit fra vores logbog:

          Vi fandt ind ved skæret vest for Björnholmen, øst for Keö, hvor vi har ligget tidligere, bl.a. sammen med Juana og Karl-Erik. Her lå i forvejen en motor­båd, men der er rigelig plads til os.

          Syd for anløbsstedet ligger en gammel grejhytte. Her mødte os et ke­deligt syn. Vi så et resultat af forfejlet svensk miljøpolitik. Sverige vil ger­ne hævde sig som foregangsland, men her er det gået helt galt. Havne­ne er gjort til profitcentre, og affaldscontainerne låses inde i skabe, som man skal købe en kode til, hvis man vil af med sit affald. Det er folk ikke parate til og efterlader der­for sækken på kajen eller i naturen. Sækken blæser i havet og driver for vind og vejr, indtil den sammen med omkringflydende fiskekasser, knuste træpaller, tønder, dunke og andet skrald skylles i land et til­fæl­digt sted, hvor indholdet spredes for vind og vand. Resultatet ses på billedet. Des­værre ikke længere noget særsyn med skrald i skærgården.

Med sejlerhilsen
s/y exet/Norsminde

Birgit og Sven Erik Bruun