Hoppa till huvudinnehåll
Jan Olof Berg
Senast inloggad: 2019-08-09 - 10:12
Vattenavskiljare baklänges?
Rätta mig om jag har fel som det heter men jag inbillar mig att jag vid tillfälle läst i någon publikation från SXK att man skulle koppla inloppet till utloppet och tvärtom på förfilter/vattenavskiljare. Vitsen med detta skulle vara att föroreningar skulle hamna i glasbehållaren i första hand och i filtret i andra. Eller är det måhända så att fabrikanterna redan valt denna väg? I vart fall skulle en slik koppling kunna leda till att misshagliga mikroorganismer lättare skulle kunna iakttagas innan förfiltret beckat igen. Eller?
Ove Thorin
Senast inloggad: 2024-02-24 - 16:32

Hej Jan-Olof

Om det är ett CAV-filter brukar det vara så att kopplar man som pilarna visar finns det renade bränslet i glaskoppen. Kopplar du tvärt emot så finns det orenade bränslet i glaskoppen, du kan kontrollera vart de borrade kanalerna går. År det ett CAV-filter du har skulle rekomendera dig att byta till ett typ Racor filter som kan bytas utan luftning om kranen mot tanken är stängd och utan spill. Du kan läsa mer om bränslesystem i SXK:s båtpärm http://www.vastkustkretsen.se/Teknik/Batparmen bränslesystem

Hälsningar Ove