Hoppa till huvudinnehåll
Sven Ejsing
Senast inloggad: 2018-02-09 - 14:47
Brænsletank

Hvad er der galt ved at bruge det ikke godkendte materiale kobber til dieseltank? Jeg har nu i 4 år brugt en gammel kobber benzintank til diesel, altid det billigste, og tanken er fulstændig ren indvendig. Kan det tænkes, at kobber afgiver ioner som dræber bakterier?

Sven Ejsing

svenejsing@gmail.com

 

Magnus Sterky
Senast inloggad: 2024-02-25 - 19:21

Enligt gällande norm SS-EN ISO 21487:2007 så rekommenders tankmaterial enligt bifogad tabell. Standarden medger även "other materials may be used if they demonstrate equivalent fuel and corrosion resistance". Det finns ingen kommentar som förklarar varför en koppartank (som dock skall vara invändigt förtennad) är OK för bensin men inte för diesel. Kanske är det för att bensin har en tillsats som löser små mängder vatten medan diesel har sämre vattenupptagning och därmed kan skapa vattensamlingar i botten av tanken. Eftersom tenn galvaniskt ligger c:a 0,2 volt från koppar skulle kanske detta i närvaro av vatten kunna leda till risk för korrosion. 

Om din tank är invändigt förtennad så kan det vara tennföreningarna som hämmar bakterietillväxten. Om den inte är det (vilket enligt standarden är olämpligt både för diesel och bensin) så kan det alltså vara kopparjoner som ger motsvarande effekt.

 

Sven Ejsing
Senast inloggad: 2018-02-09 - 14:47

Kobbertanken er fortinnet indvendig 99% dækkende - bortset fra rørene. 

sven