Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-06-02 - 15:56
Bojsten

Folke Nyblom:

För hemmaboj har man ju vanligen sten, P-ring, motsv. som bottenfäste. Med svårigheter vid inspektion, byte osv. Varför inte t.ex. Bruce-ankare? I mitt fall på lerbotten, 4 m vattendjup.

Gunnar S (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-06-07 - 07:34

Gunnar S:

Nu är jag ingen expert på fasta förtöjningar men jag ser ändå några argument emot: Inpektionen måste ändå göras - varför skulle ankaret och dess lina/kätting inte behöva inspekteras? Dragriktning. Många ankaren och Bruce blannd dem är inte så bra på att ta ändrade dragriktningar utan bryts loss. Priset. Om ankaret skall tåla för storm och mer blir det inte litet. Och därmed dyrt. Särskilt ett orginalankare. För du tänker väl inte lita på en billig kopia? Frågan är, blir inte sten billigare?
Björn Green
Senast inloggad: 2023-05-28 - 22:41

Björn Green:

Ett ankare behöver en mycket flackare dragvinkel än en bojsten. De berömda 3 ggr djupet är alldeles för lite för ett ankare och alldeles för mycket för en bojsten. Sen beror det lite på om vi talar om en svajboj eller en ensam båt vid en brygga eller en klubbrygga där båtarna ligger sida vid sida med fenderavstånd emellan. Där vill man inte att båten ska röra sig i sidled mer än nödvändigt. Det uppnår man genom att ha en kort lina mellan sten och boj samt en stor boj. Då måste man ha en tung sten. Möjligen bojankare för en ensam båt mot en bryggnock om man tar ett ankare som är flera ggr tyngre än det man normalt använder. (Det är bara här som P-ringen fungerar.) Ha då en permanent luftlina mellan bojen och bryggan så att bojen ligger på plats även utan båt. Problemet är här att linan / kättingen mellan boj och ankare kommer nära ytan utanför bojen. En rejäl ankartyngd på linan några meter utanför bojen minskar problemet. Glöm aldrig att linan mellan sten och boj måste ha ett litet flöte nära stenen så att linan och kauset alltid hålls upp från sten och botten, annars får man snart nötningsskador här. Glöm linor med blyinlägg. Avstå från vajerlås, utan splitsa. Kätting rostar. Björn.
Ove Thorin
Senast inloggad: 2023-06-03 - 17:34

Ove Thorin:

Hej Folke SXK Västkustkretsen har startat arbetet med att ta fram nya bojar. De nya bojarna ska inte behöva samma översyn som tidigare då det inte finns något som kan korrodera i vattnet. I botten finns en sten på ca 1 500 kg där det borrats ett 51 mm hål rakt igenom. I hålet träs en vattenslang (PEM-slang) med måttet 50 mm, inuti denna träs ytterligare en slang med måttet 40 mm. Dessa slangar delas under stenen och viks ut i fyra delar. I dessa slangar träs en 30 mm plastad moringslina som med en knut låser allt under stenen. På linan på väg upp till bojen finns liksom tidigare ett flöte. I bojen finns nu ett rör i rostfritt med styrningar i plast för att linan inte skall skavas i röret, linan går upp till överkant och vänder där och går tillbaka till bojens undersida där den har en bukt. Där fäster man en tyngd som håller bojen upprätt. Det enda som nu kan rosta med tiden är bygellåset och kausen som sitter längst upp, över vattnet på bojen, detta lås är galvat och syns hela tiden. Delar av denna konstruktion kan gå att använda även för egna bojar, att hitta stora stenar och borra ett 51 mm hål är kanske inte så lätt, det går lika bra att gjuta in slangarna i en tyngd av betong. Vi har valt att ha dubbla slangar för att ev friktion skall ske mellan slangarna då den yttre sitter fast i stenen och i den inre sitter linan fast. Storlek och dimensioner kan man ju själv anpassa efter läge och båtstorlek. Hälsningar Ove
ToreBilldal
Senast inloggad: 2020-01-10 - 19:24

Hej Ove Thorin,

Jag tänker följa den standard som Västkustkretsen utvecklat för bojsten till akterförtöjning för min båt. Några frågor. Det är lite trångt på det ställe jag ska lägga ut stenen. Vad kan det finnas för möjliga för och nackddelar att ha linan direkt från stenen till båtens akterfäste kontra att ha boj. Om jag ska ha boj så kan jag inte lägga den längre ut än ca en båtlängd (7m) bakom båtens akter. Var får man tag på slangarna-jag vet att det i Sisjön finns "slangfirma" så de borde ha detta? Men plastad mooringslina kan jag inte hitta när jag googlar. Vilken typ av lina är det?

Tore Andersson

Henrik (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-06-07 - 07:34

Henrik:

Ta en brunsring i betong, circa 50 cm hög och drygt 1 m i diameter. Gjut full med betong samt gjut ett u-format plaströr (täckdike el. dyl.) uppe på mitten så du får en "tunnel" i vikten. Armera väl med stål genom u:et!Installera en dubbel kätting som löper genom den u-formade tunneln i tyngden. Nu kan du byta eller inspektera kättingen utan at dyka. Du kan även dra ut kättingen för vintern och ersättä med lina. Under vatnet fins bara betong, ingenting som rostar. Billigt och lätt att fixa själv.