Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-06-23 - 09:04
Bojförtöjning

Daniel Pryde:

Hej, Enligt Länsstyrelsen får man numera placera ut en boj för förtöjning på svaj. Förutsatt att man inte använder sig av släpande kätting. Är det någon som har erfarenhet kring hur man löser ryckdämpningen i så fall? /Daniel Pryde

L Petersson (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

L Petersson:

Lina med blyinlägg kan kanske vara nåt. Men bly är kanske förbjudet nu ur miljösynpunkt som så mycket annat.
goran
Senast inloggad: 2022-05-04 - 07:56

Göran:

Nu är det ngn pålaga från myndigheterna som jag missat, igen ;-). Skämt åsido, har du ngn hänvisning till vad Länstyrelsen har bestämt sig för? Kätting är väl inte världens bästa ryckdämpare, järn är ju tvärstumt om du ligger på inte allt för djupt vatten och vikten på kättingen därmed väger lätt. Själv har jag gått över till lina och har dämpare i form av gummifjädrar a la bryggförtöjning mellan boj och båt. Ligger så pass skyddat på 3,5 meters vatten att det fungerar bra. När man lägger i bojlinan förtöjer man ett fiskenätsflöte någon meter över bojstenen så att det inte skall ligga och nöta och trassla sig, kanske du kan göra på liknande sätt med kättingen och därmed hålla upp den från botten? Hälsningar Göran
Dick (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Dick:

En förankrad boj är väl den bästa ryckdämpning man kan få så någon annan dämpning mellan boj och båt behövs väl inte däremot kan en distans mellan bojten och båtskrov vara bra för att undvika skador på bordläggningen vid stiltje men vågbildning pga sjötrafik. Förstår inte vad som avses med släpande kätting men normalt avpassar man förtöjningen av boj till sten efter högvatten. Vid lågvatten ligger då någon halvmeter av kättingen på botten och bidrager ytterligare till ryckdämpning utöver den som uppstår genom att bojen dras ned någon dm. OBS att man inte bör ha avsevärt mycket mer flytkraft i bojen än som behövs för att bära upp kättingen. Tror att Lst med "släpande" kätting avser ankarfällning med kätting mer än 3ggr vattendjupet och där man fäster en boj i kättingänden för atttillfälligt lämna platsen med båten
Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Magnus:

SXK västkustkrets använder sig av kättinglösa bojstenar för de många bojar de administrerar. De har en artikel om dett nånstans, jag misstänker det var i Västpricken (kretsbladet). I korthet trär man ett långt grovt polyetenrör (såna som man har till vattenledningar i mark) genom ett borrat hål i bojstenen. Sen najar man ihop de yttre ändarna av röret ovanför stenen. Inne i röret trädes en grov (men med bra glapp) flytande tross av polypropylen (skall alltid vara i vattnet för den tål inte UV-ljus) Denna lina blir då dubbel upp mot ytan och kan halas runt för inspektion och eventuellt utbyte. Under vattenytan sätter man ett flöte stort nog att hålla linan sträckt vertikalt även vid kraftig beväxning på linan. Sen fästes bojen med en tyngd i så den står upprätt. (reservation för att jag missförstått eller glömt något, den som vet bör korrigera mig) Finesserna är: Rostar ej Skadar ej botten Kan bytas ut utan att lyfta stenen eller att dyka Är ekonomiskt
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lasse L:

http://www.sxk.se/kretsar/vas/vastpricken/VP_nr107.pdf Artikeln och "bojstensbild" finns i Västpricken no 1 07
Ove Thorin
Senast inloggad: 2022-06-20 - 17:35

Ove Thorin:

Hej Här kommer en skannad bild med text från Västpricken Nr 3 2006 som förklarar min idè till konstruktion av Västkustkretsens nya bojar då denna Västprick inte finns på hemsidan. Hälsningar Ove
Bifogade filer
L-J Landström (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

L-J Landström:

Hej Sedan flera år har SXKs bojar huvudsakligen korta förankringar av olika slag, tillräckligt långa för att klara normalt högvatten men knappast mer. Den korta förankringen används både vid syntetline- och för kättingförankring. En vinst är att botten runt förankringen skonas. För att vid alla vattenstånd skona lina (och botten) måste flöte eller annat arrangemang hålla linan lyft från förankringen. Då flöte används för kätting så skonar det främst botten. Den dämpning som en lina eller lång kätting ger ersätts av att bojen dras ner i vattnet vid kraftig påkänning. Linan mellan boj och båt måste därför vara längre, så att inte bojförankring och linan från boj till båt i hård belastning sträcker sig i rak linje. Om så inträffar så tillkommer ju den avsevärda lyftkraft som båten kan åstadkomma. Den lyftkraft som även en stor boj, som t ex SXK's 150 liters, kan ge på bojtyngden är liten i förhållande till bojtyngdens vikt. Lyftkraften är dessutom alltid reducerad med kättingvikten eller annan vikt som håller bojen upprätt.
L-J Landström (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

L-J Landström:

Hej! Tilläggsfråga till Daniel; Vilken Länsstyrelse avser du?
Daniel Pryde (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Daniel Pryde:

Vänersborg. Vilka är de som Orust kommun sorterar under.