Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-01 - 15:23
Räddningsinsatser till sjöss

Gunnar Thorson:

Vi är alla lagligen skyldiga att hjälpa till vid olycksfall eller haveri till sjöss. Ett konkret exempel är att jag bistår en båt som gått på grund och det är personer i vattnet. Jag sjösätter min livflotte och i mitt försök att bistå haveristen får jag skador på min egen båt. Kan jag få någon ersättning för t ex reparation av min båt och ompackning av livflotten. Om så, av vem ? Mitt försäkringsbolag -haveristens försäkringsbolag - någon annan ? Kanske Hugo Tiberg kan hjälpa till att reda ut frågan.

Ernst
Senast inloggad: 2014-04-01 - 11:22

Ernst Blixt, sekreterare i BTN. :

Jurist Johan Westman SXK har fått e-postbesked om att denna fråga finns.
Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Johan Westman:

Hej på er alla. Din lagliga skyldighet gäller endast om det gäller fara för liv. Vid fara för förlust av egendom gäller Sjölagens bärgningsregler. Vid förlust av materiella värden gäller som sagt bärgningsregler och den som bärgar har under vissa förutsättningar rätt till bärgarlön som då skall täcka dina kostnader. Men du skrev att du ville ha ersättning för ompackning av livflotte och av olika anledningar, vilka skulle ta för lång tid att gå in på här så ersätts inte räddning av liv. Så jag (som vanligt är bland jurister) kan jag därför inte ge dig ett helt klart svar, utan behöver mer information för att kunna göra så. Men om du har använt din livflotte så borde de som fick åka i den vara så pass tacksamma att de mer än gärna ersätter dig för detta (personlig åsikt). Angående hurvida ett försäkringsbolag skulle ersätta detta eller inte så måste jag hänvisa till de olika bolagens villkor, ty det är upp till deras olika bedömningar. Dock kan jag avslutningsvis poängteras att vid undsättning av materiella värden gäller bärgarlön, dock under vissa förutsättningar, samt att skyldigheten att bistå vid haveri gäller endast vid risk för förlust av människoliv samt att kravet endast gäller befälhavaren ombord. Har du fler frågor eller vill få vissa detaljfrågor besvarade får jag hänvisa til min telefonrådgivning, vilken är initialtsett är gratis för sxk-medlemmar. Glada seglarhälsningar! Johan Westman, jurist åt SXK.
Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Johan Westman:

Så som representant för SXK sitter jag i styrelsen för Svenska Sjö AB. Jag har talat med deras skadechef Jakob Enestad som berättade för mig att även om det inte klart står angivet i villkoren så om Svenska Sjö AB är försäkringsgivare för den skadelidande båten så ersätter den båtens försäkring tex ompackning av livflotte samt använd säkerhetsutrustning så som brandsläckare. Detta gäller alltså om Svenska SJö AB har försäkrat den drabbade båten inte, vilket ju är naturligt, om de försäkrat den assisterande båten. Glada seglarhälsningar igen! Johan Westman Jurist åt SXK och dess medlemmar