Hoppa till huvudinnehåll
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00
Fågelvirus

Martin Lesén:

Hej alla båtvänner! Det skulle kännas tryggt att få en redogörelse för hur fågelviruset kommer att påverka årets båtsäsong. Har det hänt att måsar/trutar mm. också har fått viruset? Hur farlig är fågelspillning på båten? Hur farlig är den i vattnet vid bad? Är den ofarlig om den har torkat? Om inte, är det farligt att andas in dammet från den? Är det farligt att vidröra ett ställe där en smittat fågel suttit? Jag är själv inte speciellt orolig men frågorna cirkulerar bland båtfolk just nu och det vore skönt att kunna gå över till att prata om mer båtnära saker i hangaren. Jag önskar alla en trevlig båtsommar.

per berkhuizen
Senast inloggad: 2022-05-07 - 06:26

Per Berkhuizen:

Utdrag ur Smittskyddsinstitutets information om fågelinfluensan. Sammanfattning för vistelse i skärgården Undvik smitta genom att i första hand undvika döda fåglar, i andra hand bör den döda fågeln grävas ner eller kastas invirad i plastpåse bland brännbara sopor. Använd alltid plasthandskar och tvätta händerna noga. Hittar du många döda fåglar på samma ställe, undvik platsen och kontakta Statens Veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40 00. Hur smittar fågelinfluensan människor? Fåglar utsöndrar virus i avföringen och människor smittas via nära kontakt med sjuka fåglar eller deras avföring. De människor som smittats har bott i områden där det funnits sjuka eller döda fågelbesättningar, och har haft direktkontakt med sjuka fåglar. Kan hund och katt vara smittfarliga? Infektion med H5N1 har inte rapporterats hos hund, men kattdjur kan infekteras. Däremot finns inga tecken på att någon katt har smittat människor. Skulle katten komma in med en fågel bör man ändå ta hand om fågeln på ett hygieniskt sätt: använd handskar och tvätta händerna ordentligt efteråt. Kan dricksvatten eller badvatten smitta? Vi har för närvarande ingen anledning att särskilt varna för smitta via dricksvatten eller badvatten eftersom virus inte rapporterats smitta människor genom vattenkontakt. Är det farliga att mata fåglar? Ingen smitta har rapporterats hos människor som matat vilda fåglar. Vi avråder inte från fågelmatning. Fågelträck på lek- och badplatser Barn i koltåldern kan stoppa i sig mycket när de leker i det fria. Det är naturligtvis alltid olämpligt att äta jord eller sand som förorenats med fågelträck och annat, men några hållpunkter för att det innebär en risk för H5N1-infektion föreligger inte idag. Hur stor är risken att bli smittad av fågelinfluensa? Risken att blir smittad av fågelinfluensa är nästan obefintlig om personen ifråga inte har mycket tät kontakt med sjuka fåglar. Av alla miljontals människor i Asien som dagligen hanterar fåglar har bara cirka 200 personer hamnat på sjukhus och fått diagnosen fågelinfluensa sedan 1997. Det krävs sannolikt att en person utsätts för mycket stora mängder virus för att han eller hon ska bli sjuk. Hur ska döda fåglar i Sverige omhändertas? Jordbruksverket och Socialstyrelsen har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram följanderekommendationer till allmänheten beträffande omhändertagande av döda fåglar. Allmänhet löper liten risk att smittas av fågelinfluensa via vilda fåglar så länge man undviker att röra vid sjuka och döda fåglar. Den som finner en ansamling av döda fåglar bör undvika kontakt med dessa och kontakta Statens Veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40 00. Råd om enstaka döda fåglar: • Den som finner enstaka döda fåglar bör i första hand låta dessa ligga kvar utan att röra dem. • Den som ändå vill flytta på, eller göra sig av med fågeln, bör ha handskar på sig eller på annat sätt undvika direktkontakt med fågeln och därefter noggrant tvätta händerna. • Den döda fågeln kan grävas ned eller läggas i en plastpåse och kastas bland (de brännbara)soporna. • Kommunen kan lämna ytterligare råd om den lokala avfallshanteringen, som till exempel när det gäller enstaka döda fåglar i områden där ingen smitta förekommer.
Ernst
Senast inloggad: 2014-04-01 - 11:22

Ernst Blixt, sekr. i BTN.:

Smittskyddsinstitutets samlade information finns på adress: http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/ Newsarticle____6103.aspx
Ms Sofia (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Ms Sofia:

Samlad info om fågelinfluensa har flyttat och finns nu på adressen http://www.fagelinfluensa.info/