Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-01 - 15:23
Båtbesiktning praxis

Stefan:

Har besiktingsmännen någon gemensam praxis vad de kräver av 70-talsbåtar och tex 2000-talsbåtar? En ny båt skall naturligtvis klara av CE-kraven men vilka förväntningar är realistiskt för en köpare av en 70-talsbåt byggd efter den tidens krav? Elsystem som fungerat i 30 år kan få besiktningsanmärkningar, hur brukar säljare och köpare lösa sådana frågor, konstaterande att det är normalt utan prisreducering? Stefan

Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Seawolf:

70-talarna uppfyller nog sällan några normer av idag. Men elsystemet kan fungera riktigt bra ändå. De viktigaste punkterna som man inte bör ge avkall på är: - Batterier skall sitta fast och vara tillräckligt ventilerade -Batterikablar till motor huvudbrytare och elpaneler med säkringar skall vara mekaniskt väl skyddade och fastklamrade så plus och minus inte har minsta chans att komma i kontakt med varandra även vid andra mindre skador i omgivningen med lösa föremål. -Säkringar skall vara tillräckligt små för kablarnas area -Kablar på och kring motorn skall vara mycket mångtrådiga och monterade och fastklamrade så att inte utmattningsskador eller mekanisk nötning kan förekomma på dem. - Motorns gods skall ha en jordledare till bränsletank som sen fortsätter till påfyllningsbeslaget. - Dokumentation i tillräcklig omfattning skall finnas. Detta är de viktigaste sakerna av säkerhetskaraktär, det kan finnas något mer. Däremot, om en kabel är väl klen, men har korrekt avsäkring, så är det en olägenhet men ingen fara. För mindre kunniga besiktningsmän kan det finnas en tendens att kritisera en utseendemässigt rörig elcentral, men när det gäller elsystem spelar sånt ingen större roll bara det fungerar och är väldokumenterat med kretsschemor. Om kablaget i elsystemet mm är korroderat men fungerar så skall man påpeka att de måhända fungerar just nu, men att det är som med en gammal motor - risken är stor att det börjar krångla snart, och ett utbyte är en tidsfråga.