Hoppa till huvudinnehåll
chrnil
Senast inloggad: 2023-11-09 - 00:58
Bogpropeller går plötsligt långsamt

Christer Nilsson:

Plötsligt går bogpropellern på 6HK långsamt. Jag kan inifrån båten för hand lätt vrida axeln till propellern. Motorn snurrar också runt. Har någon råkat ut för detta? Vad kan det vara? Christer

L-G Sandgren (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:11

L-G Sandgren:

Låter som elfel. Dåligt batteri (laddningsproblem?) Spänningsfall över oönskade resistanser såsom ärgade anslutningar vid batteri, säkring, relä och motor. (Höga strömmar ger stora spänningsfall även över små oönskade resistanser) Eller defekt motor eller relä om övrigt är OK.
Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:11

Magnus:

Om du har ett spänningsmätinstrument eller lånar ett, så mät först spänningen mellan plus- och minuspol på batteriet då du manövrerar bogpropellern. Om den då sjunker från normala c:a 12.6 Volt men förblir över c:a 10 volt så är det nog inte ett batteriproblem. Mät DIREKT på blypolerna på själva batteriet, inte på de påskruvade anslutninganrna. Kontrollmät sen spänningen på bogpropellerns grova plus- och minusanslutningar medan du manövrerar bogpropellern. Om den sjunker till betydligt lägre än den var på batteripolsmätningen så har du problem med dåliga elektriska anslutningar på batteripolerna, och / eller på anslutningarna efter vägen, och dit kan räknas bogpropellerns kontrollenhet, om den är separat från själva bogpropellern.
Tomas (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:11

Tomas:

Beväxning med havstulpaner ? Det sänker effektiviteten rejält. Dyk och rensa.
Peter Teodorsson
Senast inloggad: 2023-02-16 - 19:13

Peter:

Vissa typer av bogpropellrarna har kol som leder strömmen till rotorn och dessa kan slitas ner, speciellt när det rör sig om stora strömmar och många start/stopp. Oftast går det att lyfta plåten i toppen på motorn och komma åt att granska dessa. Ligger de dåligt an så går motorn långsamt och tappar styrkan. Dessa är ganska lätta att byta. Brytpinnen i bogproppellern har inte gått av då? /Peter
chrnil
Senast inloggad: 2023-11-09 - 00:58

Christer:

Vid drift, spänning vid batteriet är 10,9 volt och 9,5 V på bogpropellern. Vet inte hur stort spänningfall som är "normalt". Skall se över skarvarna. Det är dubbla kablar från och till batteri så åtminstonde 120 mm2. Det finns viss propellereffekt om än lägre än tidigare så det är inte brytpinnen. Christer
KJELLF
Senast inloggad: 2017-09-26 - 19:07

Kjell Fredgren:

Hej Christer Siffrorna verkar rätt rimliga men du får inte ut 6 hk på motorn, kanske hälften. Det vore bra om du kunde mäta upp strömmen under drift. Det gör du enklast med en tångamperemeter som klarar 500 A eller mer. Om du bor i trakten av Göteborg finns en sådan att hyra på SXKs expedition, annars är det ett väldigt användbart instrument som inte kostar mer än ca fem hundralappar eller så. Du behöver inget precisionsinstrument. Se till att instrumentet klarar att greppa över båda framledningarna samtidigt. När du vet strömvärdet är det lättare att hitta orsaken till problemet.