Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-12-07 - 14:46
autopilote

Jarl Törndal:

Jag har en raymarin ST-4000 installerad på min winga -31.Båten har rattstyrning.Autopiloten fungerar oklanderligt i lugnt väder men så fort det blir sjögång eller svall så börjar båten att slingra i större och större svängar,detta trots att alla inställningar dämpats så mycket det går. Kan det vara fluxgatekompassen som sitter felplacerad? Jag har monterat den i jämnhöjd med masten ca 0,5m åt styrbord.

Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 20:51

Magnus:

Om jag tolkar vad du skriver rätt och jag har tillgång till rätt manual för denna typ av autopilot, så verkar det vara så att du har ökat dämpningen för roderutslag. Men detta är i så fall fel intrimningsvärde. Det finns också en inställningsmöjlighet för "Rudder Gain" som skall användas för att få till den önskade kursriktningsregleringen. Om man inför dämpning för en regulator för att minska dess viftande med utsignalen vid oroliga mätvärdesförhållanden (vågor i detta fall) så ökar dess tendens att hamna i självsvängning. Vilket du i princip beskriver. Nollställ dämpningen. Gå sen igenom manualens metod för att ställa in "rudder gain" till rätt värde, alternativt minska detta värde till båten styr ganska koncist dit kursen är lagd, utan att hamna i att pendla nämvärt i kurs av andra skäl än tillfälliga vågors påverkan. När denna grundinställning är OK, kan man sen experimentera försiktigt med dämpningen. Då kommer kurshållningen att försämras särskilt i lugnt vatten, men med vinsten att rodret viftar mindre i sjögång.
Bothnia
Senast inloggad: 2023-12-06 - 19:50

L-JL:

Hej Jarl Jag tror att grundorsaken till att autopiloten får båten att slingra i sjögång är att fluxgatekompassen, som är kardanupphängd, kommer i självsvängning vid rullning och stampning. I viss mån kan man säkert göra inställningar som minskar effektterna av denna svängning men om kompassen pendlar "hejdlöst" så får autopiloten aldrig rätt information om kursen. En kompass, magnet- eller fluxgate-, är kardanupphängd bl a pga att magnetfältets inklination (vinkel från horisontalplanet) på våra breddgrader är ca 70-75 grader. Om då kompassens plan lutar 15-20 grader mot ekvatorn så tappar kompassen nord-syd-uppfattning, den fungerar lika dåligt som över de magnetiska polerna. För att fungera är alltså kompassen kardanupphängd. För att ligga horisontellt har den en tyngd nertill. Om denna "under"-tunga kompass pga rullning och stampning åker fram och tillbaka i horisontalled så kommer den att börja gunga. Hur mycket beror på dess egen (vätske-)dämpning och hur kompassens svängning sammanfaller med båtens svängning. (En magnetkompass för våra breddgrader är dessutom, för att inte luta neråt i sin nordände, "barlastad" i sydänden. Det betyder att den, framför allt vid pendling i ost-västlig led, dessutom vrider sig) Den idealiska kompassplaceringen är i båtens rörelsecentrum, dvs midskepps och långt ner. Där sitter normalt en motor, som stör kompassen. Därför så hamnar fjärrkompassgivare oftast, ur rörelsesynpunkt, på sämre ställen än magnetkompasser placerade framför styrplatsen. Flera exempel finns bland stålbåtar, där man placerat kompassgivaren närmast ostört uppe i en mast men istället upplever att kompassen blir till sämre hjälp ju mer det sjöar. Jag tror det är bättre med en lägre placerad och devierad kompass än en för högt placerad men ostörd kompass. Jag tror att du, om du kan hitta en magnetiskt någorlunda ostörd plats, lägre ner och längre akterut, kan få bättre funktion. Låt någon hålla båten på olika men stadiga kurser, framför allt nord-sydliga och ost-västliga, och kontrollera olika platser i båten med hjälp av en orienteringskompass. Då kan du få en uppfattning om var störningarna finns. Försök hitta en plats som ger max 5 graders deviation. Lycka till Mvh L-JL
Roger Ryberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 20:51

Roger Ryberg:

Jag antar att du placerat kompassen så lågt som möjligt, t.ex. under en koj, så att rörelsen blir minimal. Sedan antar jag att du devierat enligt proceduren i instruktionsboken, det är nödvändigt! Om problemet kvarstår så ta isär kompassen (fyra skruv, inget farligt) och kolla att det inte har kommit någon kabel i vägen för kompassens rörelse. Kompassens kardanupphängningen är av mycket enkel konstruktion, bara en blytyngd och någon dämpning finns exempelvis inte, så problemet gäller alla Autohelm mer eller mindre. MVH, Roger Ryberg
Anders (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 20:51

Anders:

Hade samma problem tidigare på min båt med ST-4000+. Den hade en väldigt slingrig gång i sjö och det gick inte att trimma bort. Blev betydligt bättre när jag satte på en roderlägesgivare efter tips från en av Raymarins servicetekniker. Problemet verkar bli större ju mer direktstyrd båten är. Lär till stor del bero på att autopiloten utan givare endast kan estimera vad som är neutralläge på rodret.
Jarl Törndal (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 20:51

Jarl Törndal:

Tack för alla tips. Jag har trimmat och kollat efter era tips så nu fungerar det hyfsat, men skall den klara lite tuffare förhållanden så är nog en roderläges givare ett måste. Båten är ganska direktstyrd, så små roderändringar gör stora kursändringar. Jarl