Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-06 - 16:17
Båts nationalitet

Bo Rellmar:

Hej. Jag ær svensk, med svenskt pass och personnummer men bor utomlands, och ær ægare till en fritidsbåt som inte ær skepp. Før ett skepp gæller, att om skeppet ær ægt av en svensk ska det enligt lag registeras i det svenska Fartygsregistret. Før en båt finns ingen motsvarande lag. Min fråga ær: Vilken nationalitet ska en båt, ægd av en svensk, ha? Ska den vara svensk, eller kan den vara svensk ? MVH Bo Medlem 703015

Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Johan Westman:

Som tidigare sagts finns inget krav att en svensk båt skall vara registrerad. Sverige har inga krav på detta oaktat om du seglar i våra farvatten eller långt bort. Seglar du i andra länder bör du dock undersöka vilka krav de ställer, men några formella krav från Sverige finns inte. Vanligt är dock att de som seglar ut registrerar båten tex hos Sxk och då får certifikat för detta. Denna handling har så vitt jag vet varit tillfylles, även om den inte har full legitimitet. Lämnar du Eu en längre tid kan krav uppstå på att du skall ånyo momsa in båten, så precis som Lennart säger bör du ha koll på dina momshandlingar. MVH! Johan Westman Jurist åt Sxk
kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Inom EU är det nästan bara vi svenskar som inta har ett krav på att vår båt (dvs mindre än 12x4 m) ska vara registrerad. Denna icke registrerade båt kan vistas inom Scandinavien utan registrering. Kommer vi längre bort ska den vara registrerad antingen hos SBU/SXK eller bättre hos Sjöfartsverket (se www.sjofartsverket.se). Denna senare är en officiell myndighet som uppfattas som "tyngre" än en klubbregistrering. Sjöfartsverkets registrering är inte tidsbegränsad utan gäller så länge som du äger båten. I sammanhanget kan det vara bra att kunna visa att Moms är erlagd inom EU. Antingen genom att båten är köpt privat av en EU-medborgare bosatt inom EU eller ett köpekontrakt från en firma där det klart framgår att moms ingår i köpesumman. Skattemyndigheterna söderut älskar att jaga båtar som inte erlagt moms - dvs oftast köpta för export till icke EU-land och fd charterbåtar. Hälsningar Lennart Lundin