Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-12-07 - 14:46
Båtplats

Marita Johansson:

Hej jag har en fråga som berör vår båtplats. vi ska ta hem vår båt för reparation och vill hyra ut båtplatsen i andra hand,men vi får inte det efter första juni.Men dom säger att dom kan använda den som extraplats och tar då betalt och behåller pengarna. Vi har betalat för båtplatsen samt en dispositionsavgift, ska då inte vi ha dom pengarna som kommer in och kan dom neka oss att hyra ut platsen efter första juni? Dom tar 500kr när man hyr ut i andra hand.Är detta verkligen lagligt? Detta gäller Öckerö hamn och fiskarförening. Vänligen Marita

Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:27

Larsson, Alexander:

Bäste Fru Johansson, Det var en intressant fråga! Primärt tillämpas föreningens stadgar mellan föreningen och dess medlemmar. I det här fallet är, såvitt jag kan se, ÖHF en ekonomisk förening och då gäller även lagen om sådana. Det är också möjligt att angripa oskäliga regleringar med t.ex. avtalslagen som grund. I många båtklubbar är andrahandsuthyrningen ett stort problem (jag har själv varit med att reglera frågan i en annan båtklubbs styrelse) och det finns goda skäl för föreningsstyrelsen att reglera detta. Såvitt jag har kunnat finna, reglerar ÖHF detta huvudsakligen i "Hamnordning" (http://www.ockerohamn.se/hamnordning.pdf). Av särskilt intresse är §5b och §5g. Är platsen "outnyttjad" verkar det som om ÖHF fritt får "använda" platsen. Samtidigt som man nog kanske kan prata i termer av "obehörig vinst" för båtklubben, så får åtminstone jag det svårt till att vara så "oskäligt" att det finns skäl att sätta det åsido. Ni har accepterat villkoren vid inträde, så huvudregeln är att de skall gälla. Emellertid kan nog sägas att jag hade tillämpat principen "contra stipulatorem" som innebär att avtalet/stadgarna tolkas mot författarna om innebörden är tvetydig eller otydlig. Ni kan i övrigt påverka villkorens utformning genom förslag på årsstämman. Jag tror att er lösning i det här fallet är ett försök till överenskommelse med styrelsen. Vilka grunder ligger t.ex. regeln på om att det inte är möjligt att hyra ut efter 1:a juni och föreligger dessa grunder nu? Är det av de skälen att den som ansvarar för administrationen av andrahandsuthyrningen inte finns tillgänglig därefter, eller är det för att minimera arbetsbelastningen generellt över sommaren (när även styrelseledamöterna och funktionärerna vill åka båt). Är grunden den senare, kanske ett undantag kan ske för er del i år? Det finns som regel praktiska skäl till att skapa en "enkel" administration av båtplatserna. Det är också rättvist mot "nya medlemmar" att dessa någon gång får en båtplats, så att en person inte kan teckna sig på samtliga platser och hyra ut dem till vänner i andra hand i all framtid. Jag står säkerligen inte oemotsagd av tolkningen - det kanske kan öppna för en diskussion i forumet här om andrahandsuthyrningens vara eller inte vara, liksom stadgarnas tillämplighet. Det kanske inte är syftet med detta forum, men å andra sidan är diskussionen rimlig att föra med jämna mellanrum. Jag önskar dig lycka till och en trevlig sommar! Vänliga hälsningar, Alexander
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:27

Hej jag vet ej vad jag skall söka för att hyra mig en båtplatts i eran brygga till sommaren

ni får gärna kontackta mig på tel 0735100656

Anette Karlsson

eller    vilma.harry@hotmail.com 

 

Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-07 - 21:27

hej jag heter anette och skulle vilja hyra en båtplatts på öckerö i sommar 2016

ni kan maila vilma.harry@hotmail.com

eller 0735100656