Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-12-01 - 12:20
Rekommenderad höjd på gasolhink utan lock?

Stefan:

Jag har sett en äldre tråd på forumet som klart och tydligt sa att en gasolhink är godkänd även utan lock. Finns det någon rekommendation att hinkens höjd skall vara x cm över regulatorns översta del? Kanske skall man räkna på segelbåtens max lutning och med en radie på 2012 flaskn på ca 11 cm för att komma fram till lägsta hinkhöjd vid segling. Har SBU några rekommendationer vilka kan vara högre än tex CE kraven? Tacksam för hjälp så att det blir en säker installation Stefan

Hans_Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-02 - 23:44

Hans_Svedberg:

Följande länk innehåller en omfattande information: http://www.kongstad1.net/paranter/artiklar/gasol/gasol.php
Stefan (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-02 - 23:44

Stefan:

Det är en mycket bra web-sida som jag läst tidigare men tyvärr har jag inte hittat svar på min fråga om hinkhöjd till gasolflaskan (2012 flaska) Stefan
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-02 - 23:44

Hasse Svedberg:

Jag har också försökt hitta alternativet med inte gastät förvaring i hink. Jag är tveksam till om den typen fortfarande rekommenderas. Allmänt (ref AGA ) så skiljer man på två sätt att förvara gasol: inomhus i gastätt skåp med ventillerat med in-och utluft samt i skåp utomhus. Motsvarande alternativ för placering i båt skulle med samma krav på säkerhet bli gastät behållare i samtliga lägen där läckande gasol kan tänkas rinna ner i båten. Det andra alternativet är ovan däck där läckaget kan rinna över bord. Ankarboxen i fören bör väl kunna räknas dit om man är säker på att den inte som i min båt var otät i de båda hörnen i akterkant under däck. (Problemet med förvaringen blir inte mindre av att hänsyn måste tas till risken för mekanisk skada samt att tomma flaskor och reservflaskor i princip ska förvaras på samma sätt). I brist på oklara regler i båt tolkar jag själv det jag läst som ovan.
Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-02 - 23:44

Seawolf:

Om orsaken att önska en öppen gasolbehållare är utrymmesskäl, kan man eventuellt lösa detta genom att bygga en egen gaslobox. Ett sätt som jag provat är att utgå ifrån den typ av grövre 'bälgformade' PCV-rör som används inom VVS. Genom att kapa dem på rätt ställen får man en bra anliggningsfläns för att skruva och sikaflexa en botten av marinplywood. Locket görs också av marinplywood, men kläms fast mot sin fläns via excenterlås, minst tre st. Tätningen sker med en grov skumgummilist som linnas på ovansidan flänsen. Dräneringen gör man med bordsgenomföringar som man bultar med sikaflex i rörets sida. Gasolgenomföringar görs t.ex. i locket.
Bifogade filer
Lasse Lundell
Senast inloggad: 2012-08-27 - 14:29

Lasse L:

Till P6 flaskan använder jag en vinjäsnins spann med tätslutande lock. "Bordgenomförningar" monterades för avlopp, förskruvning för elkabel till slanggenomförningen. Billigt och bra.