Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-02-27 - 16:01
Riggen på eller av under vintern

Gunnar Ivarsson:

Vad ska man tänka på om man lägger upp båten med riggen kvar under vintern? Fördelar - nackdelar - båtförsäkringen - svårigheter vid torrsättningen. Jag är tacksam för synpunkter.

KJELLF
Senast inloggad: 2017-09-26 - 19:07

Kjell Fredgren:

Denna fråga dyker upp allt oftare och det finns massor med åsikter. Det handlar om att hantera olika typer av risker. SXK Västkustkrets studerar ämnet men är inte klara. Det är många variabler inblandade. Varje båttyp har sina problem och begränsningar. Den första frågan måste vara om platsen är lämpad för uppställning med mast på. Det är stora krafter det handlar om när det är storm -> orkan och fria öppna ytor. Tex min egen båt, som är liten och står i stålvagga utan mast, flyttade sig ca 1 m i sidled under en stormnatt på västkusten. Flera båtar välte och nästan alla täckningar försvann. Många skador, ingen hade mast på. Fördelar med mast på? - Mindre jobb med höst- och vårarbete. - en del menar att risken för riggskador är mindre än vid nedtagning. Nackdelar? - mer riggkontroll under säsongen. Klättring i mast. - svårare att kolla slitage. - dra ur fall mm för att minska slitaget. - svårare att täcka båten effektivt. - hantering/förvaring av stålvagga. Försäkringen. - Normalt inga problem men kolla noga med bolaget om vilka krav de ställer. Torrsättning. - tillåter varvet/klubben sådan torrsättning? - tål båten att stå på kölen utan att deformeras? - tål skrovet att pallas utan att deformeras? - använd en stabil stålvagga som fördelar trycket jämnt på skrovet. Ju större båt desto fler stödpunkter (6-10). - använd inte separata stödbockar till fenkölade båtar. De ger inte tillräcligt stöd och förlorar lätt fästet om båten börjar röra sig i hård vind. Det kommer säkert fler synpunkter på detta. KJELLF
Stephanie (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 06:29

Stephanie:

Ett ämne med en mängd åsikter. 100-tusentals segelbåtar söder om oss i Europa tar aldrig ned masten utom vid särskild inspektion. Här tar nästan alla ned masten i lilla Sverige. Varför anser vi att just vi har rätt och alla andra i Europa har fel. Även Seldén Mast börjar medge att vi kanske överdriver vårt avriggande. Naturligtvis måste man göra rätt och se till att båten står stabilt och inte välter eller flyttar sig. Alltfler har hittills eftersökt att ha båten inomhus på vintern. I bistrare ekonomiskt klimat så åker dom väl ut igen - och då med masten på.....
westwind
Senast inloggad: 2018-04-21 - 14:00

Martin:

Håller med Stephanie, ser liten anledning till att ta av masten på vintern. Min båt finns i Sydeuropa sen 2004, alltid med masten på liksom alla andra båtar. Och, det blåser minst lika hårt i Sydeuropa. Anser det vara onödigt arbete att hålla på med masten varenda vinter.
KJELLF
Senast inloggad: 2017-09-26 - 19:07

Kjell Fredgren:

Som sagt åsikterna är många och var och en får ta sina egna beslut och konsekvenser. Jag ser inte av/påmastning som ett problem eller stort jobb. Jag seglade i många år en 36-fotare och av/påmastning var bara några timmars jobb. Fördelen är möjligheten till löpande kontroll av riggen. Varje säsong fann jag något som måste bytas ut. Riggnitar som deformerats, linskivor som var slitna, sprickor i beslag och wireterminaler, radioantenn osv. Det kändes tryggt att veta att allt var genomgånget nästa gång man befann sig på Nordsjön i hårt väder. Under ett antal år seglade jag en kompisbåt i Turkiet. Den stod på land med masten på varje vinter. Fallen var hårda av salt och sand, alla winchar fick plockas isär trots tejpade skyddshuvar, sand överallt. Det tog en hel dag varje vår att få ordning på båten. Ändå gnagde oron när det brallade i ute på sjön. Jag ser därför ingen vinst att ha masten på utan fortsätter att masta av varje höst. Det är en låg insats för högre säkerhet till sjöss. Sån´t är viktigt för mig och min besättning.