Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-01 - 15:23
Gennaker på rulle vs strumpa?

stefan:

Skall skaffa gennaker men hör olika budskap då det gäller hantering mha rulle, tvekar nu. En person påstod att mha rulle kommer gennaker inte att bli inrullad tillräckligt jämnt utan att det blir någon "flik" som vinden kan grabba tag i. Har någon erfarenhet av gennaker med rulle? plus och minus jämfört med strumpa? Stefan

Nyzan (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Nyzan:

Hej! Strumpa skall det vara, på rulle krymper du seglingsregistret.
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Det du hört om problemen med att rulla en gennaker skuren till maxmått dvs med önskad fyllig förlikskurva och rundat icke underskuret akterlik inte går att rulla riskfritt på konventionellt sätt är riktigt. Eftersom man har rullen vid däck och inte har en vridstyv profil kommer seglet att börja rullas nerifrån och seglets breda övre del inte att vara rullat när skotet är inrullat. Vid den fortsatta rullningen kommer inte duken att låsas av nästa varv och det finns inget skot däruppe som kan sträckas upp och förhindra att vinden rullar upp överdelen! Det finns bara ett sätt som fungerar och det är att börja rulla seglet uppifrån! Jag har själv utvecklat en metod för detta och italienska ItalNordic markadsför en liknande. Även om det fungerar så finns det fortfarande problem t ex med att skothornet lätt blir inrullat och att det ganska ofta händer att man vid återmontering kopplar linor fel. Jag tycker att du om du så vill och har råd kan pröva deras system. Jag föredrar nog trots allt en beprövad strumpa. Men båda systemen innebär att man får fler linor att hålla reda på så frågan är om det inte trots allt är bättre att ha en besättning som klar det hela utan. Är man ensam får det räcka med lätta vindar. Hasse S
stefan (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

stefan:

Nyzan skrev att seglingsregistret begrännsas, på vilket sätt begrännsas det med rulle? "Förliket" blir rakare men hur påverkar det möjliga vindriktningar? Vi har seglat Scampi med gennaker i 10 år och tyvärr tar vi ned gennakern försent då vinden ökar vilket gör att vi har en kamp på fördäck om det går bra. Annars har vi dopat delar av gennakern i havet. Strumpa eller rulle låter som en förbättring för oss. Får kanske leta efter rulle som sitter vid övre hornet. Stefan
Hans Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hans Svedberg:

Gennakerns praktiska register är för oss med begränsad besättning betydligt mindre än vad som utmålas i media och reklam. Att det har blivit så beror förmodligen till stor del på att man hade 18-fotare och andra planande båtar för ögonen när man i början lanserade gennakern (assymetrisk spinnaker) som familjesegel. I själva verket är det inte speciellt mycket lättare att hantera gennakern! Det som har framförts är att man inte behöver bommen och att det är mycket enklare att gippa gennakern. För oss som har mastheadriggade båtar vet vi att gennakern inte alls är bra på läns och djup slör p.g.a. att den är störd av storseglet och också är något mindre och planare än motsv. spinnaker. Mellan 180° och 150° rel vind måste den spiras med bom för att stå stabilt. När det gäller den enkla gippen framför sitt förlik så är det mycket stor risk att det gamla skotet hamnar under båten eftersom det är utsläppt relativt långt framför båten. När man börjar ta hem på det nya skotet måste man samtidigt först ta hem också på det gamla för att sedan åter släppa på det när skothornet kommit akter om förstaget. Är man ensam måste man ha ett skot i varje hand samtidigt som båten ska styras och storseglet gippas. Att gippa gennakern i spalten mellan sitt förlik och förstaget fordrar också mycket god timing (går lättare om man har peke eller bom). När det gäller registret för oss familjeseglare så sätter man inte typ spinnaker/gennaker om man inte får en påtaglig fartökning, speciellt inte vid skärgårdssegling. Det betyder att det praktiskt intressanta området är vid låga relativa vindhastigheter vilket i princip är två klart utskiljbara förhållanden, dels vid djup slör och läns och vindstyrka mindre än den som ger båten något mindre än deplacementfart dels vid halvvind och mycket låga verkliga vindstyrkor (1 till 3 m/s) då fartökningen kan bli avsevärd. I det första fallet är det spinnaker som måste bli valet men i det andra är gennakern ett fantastiskt roligt segel utan tendenser till att få båten att skära upp i litet byig vind. Detta tack vare dess plana aktre del som till skillnad mot spinnakerns symmetriskt bukiga profil inte ger så stora krängande sidkrafter. Om vinden ökar så kommer relativa vinden också att öka snabbt ock gennakern blir snabbt jobbig att hantera vid en nedtagning, vilket kräver antingen stort utrymme eller strumpa/rulle vid liten besättning. Den vanliga rullen gör att gennakern måste sys planare vilket gör den sämre vid öppen vind men närmar sig genuans område samtidigt som ytan blir betydligt mindre än spinnakerns. Vid de ovan beskrivna andra sätten att rulla seglet behöver man inte göra några ändringar på seglet! Hasse S