Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2019-05-20 - 14:52
Risk för vattenintrång via avgasslangen

Björn:

Tack för alla kloka svar angående den öppna vakuumventilen; det blir definitivt en sådan. Tänker låta tillverka en i rostfritt för montering på den rostfria maststöttan ovanför motorrummet (Maxi 95) så att VP:s minimikrav på 50 cm ovanför vattenlinjen kan uppfyllas. Med folietejp på kylvattenslangarna så blir det kanske inte så anskrämligt… Hans Svedbergs initierade svar gjorde mig dock betänksam beträffande risken för vattenintrång via avgasslangen. Vattenlåset skall monteras på den lägsta punkten och så nära motorn som möjligt men på Maxi 95 låter sig detta inte göras. Jag håller på att installera en VP D1-30 och eftersom jag redan råkat ut för en vattenfylld motor (tät vakuumventil?) vill jag göra allt rätt denna gång. Med en öppen ventil kommer jag att känna mig lugnare men sedan är det ju detta med vatten i avgasslangen… Jag bedömer att avgaskröken är ca 10-15 cm under vattenlinjen. (Antagligen något lägre än på den gamla MD 11:an) Slangen sjunker sedan nedåt ca 35 cm för att sedan på en sträcka av 4 meter till slut stiga upp till vattenlåsets anslutning ca 30 cm över vattenlinjen. Efter vattenlåset följer en rejäl svanhals på ca 100 cm. Avgaserna lämnar sedan båten ganska exakt i vattenlinjen. Det kan följaktligen bli stående mycket vatten i slangen, som vid sjögång möjligen kan leta sig in i motorn. Kan man leda avgaserna i en svanhals i omedelbar anslutning till avgaskröken? Det lär finnas något som heter ”riser” som skulle ge en svanhals på 126 mm. Jag skall självklart kontakta min återförsäljare i ärendet men kanske finns det någon på detta utmärkta forum som kan bidra med sin kunskap? Mvh Björn, självklart medlem i Sxk

Ove Thorin
Senast inloggad: 2019-05-26 - 13:49

Ove Thorin:

Hej Björn Detta är inget svar på din fråga. En annan risk för vatten i motorn via avgasslangen är vid svårstartad eller ännu värre med motor som inte startar alls. Med öppen bottenkran pumpar impellerpumpen vatten till avgasslangen, då inga avgaser finns som skickar ut vattnet fylls slangen och vattnet rinner sedan in i motorn. Startar motorn av någon anledning inte normalt, luft i bränslesystemet o dyl, stäng bottenkranen tills motorn startat. Hälsningar Ove
Anders (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Anders:

Föregående inlägg om bottenkranen är viktigt. Vad gäller nya motorer, D1 och tidigare MD20x0, så är det riktigt att avgasröret sitter mycket lägre än på deras företrädare. Detta är ett gissel eftersom risken för hävertverkan naturligtvis ökar. En öppen avluftning av kylvattenkretsen förhindrar häverteffekten, men du måste också säkerställa att vatten inte kan rinna tillbaks från avgasslangen. Volvo har regler för hur lång slangen mellan motor och första vattenlåset får vara, samt hur dess längd påverkar kravet på fallhöjd där emellan. Du har redan insett problematiken. Själv så drog jag om hela avgassystemet vid bytet på min egen båt från MD11 till MD2030. Mitt vattenlås sitter numera 40 cm bakom motorn med en fallhöjd på ca 20 cm. Därefter klättrar slangen uppåt innan den gör en svanhals innan avgasgenomföringen. På min motor sitter det dessutom en riser. Den höjer höjden på avgasröret med 14 cm, men samtidigt så har man alltid sjövatten stående i risern (på "uppsidan"). Min första riser rostade därför sönder efter 4 år! Jag fick en ny av Volvo för halva priset, men nästa gång det händer tänker jag sätta dit en standard avgaskrök. Avgassystemet är numera omdraget samt jag har en garanterad avluftning av kylvattenkretsen. Min rekommendation är att verkligen åstadkomma ett första vattenlås enligt Volvos riktlinjer. Specialkonstruera ett vattenlås i värsta fall. Prata med din återförsäljare och be om en kopia på installationsanvisningen. Där står tillåtna avstånd och fallhöjd till första vattenlåset. Detta kan vara ett litet vattenlås. Du behåller sedan ditt existerande vattenlås och det resterande avgassystemet. Se också till att slangen inte blir för lång. Även är har Volvo krav pga avgasmottrycket.