Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-01 - 15:23
"Öppen vakuumventil"

Björn:

Den "öppna" lösningen med den ständiga skvallerstrålen ver kar bra. Några frågar i anslutning till tråden om alternativa lösningar på vakuumventil 1.Måste skvallerstrålen ha självfall ut i det fria för att det skall fungera? 2.Finns det några begränsningar i längd på den tunna slang som skall anslutas i "pipen" på ventilen? 3.Finns det några begränsningar i längd på hur långa kylvattenslangarna som leder till och från vakummventilen kan vara? Jag har en Maxi 95:a och den normala placeringen på maststöttan under motorhuven uppfyller inte Volvo Pentas minimikrav på minst 50 cm över vattennivån. Tacksam för svar. Björn

Gunnar S (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Gunnar S:

Kan berätta hur det är på min båt, som har en sådan lösning redean från varv. 1. Har snarast ett minimalt självfall 'mot motorn' 2. Slanglängden (kopparrör med en innerdiameter på ca 3 mm)på min båt är minst 6 meter, den mynnar ut på akterspegeln. 3. Från avgaskröken till krökens högsta punkt är det ca 2 meter slang på min båt och kröken sitter ca 75 cm över v.l. Vid låga varvtal (
Hans Brolin (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hans Brolin:

På min båt ser det ut så här: 1. Utloppet sitter ca 50 cm OVANFÖR "vakuumventilen", långt ifrån självfall med andra ord. 2. Slangen till utloppet är ca 1.5 meter och ca 8-10 mm i diameter 3. Kylvattenslangarna är ca 1 meter i vardera riktningen (fram och åter från "vakuumventilen"). Det är impellerpumpen för kylvatten som trycker och den har normalt en avsevärd överkapacitet. Vid tomgång rinner/droppar det och vid marschfart (ca 1500rpm) står det en stråle ur utloppet. Motor Ford 90hk MVH Hans
Stefan (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Stefan:

Hej! 1. Självfall för skvallerstrålen behövs ej. 2. I princip kan den tunna slangen vara hur lång som helst. 3. Samma för kylvattenslangarna. Det som är viktigt är att själva T-röret ligger minst 500 mm ovan VL (i alla krängningslägen). Fördelarna med en sådan här öppen hävertbrytare är många: - Läcker aldrig in i båten - Kräver inget underhåll - Billig - Man ser att det är tryck på kylvattnet - Då vet man också att hävertventilen är öppen(=fungerande) - Man kan t.o.m. tvätta fingrarna i strålen om utloppet placeras i närheten där man brukar dra upp ankaret Vi har haft detta som standard till alla våra motorer sedan 1993. Se bild. Med vänliga hälsningar Stefan Nyköpings Marinkovertering; www.saildrive.se
Bifogade filer
Björn (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Björn:

Hej! Skvallerstrålen behöver således ej ha självfall. Bra, det underlättar på min Maxi 95:a. Impellerpumpen trycker ut skvallervattnet ändå. Men hur fungerar det om skvallerslangen buktar i en nedåtgående svanhals? (alltså om den först går neråt och sedan uppåt) Kan det då inte bli vatten stående i denna slang som förhindrar att hävertverkan bryts. Jag förstår att en svanhals åt det andra hållet inte är ett problem eftersom vattnet då kan rinna undan åt båda håll och möjliggöra luftningen. Mvh Björn
Anders (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Anders:

Hej, jag har lite berg-o-dalbana på slangen och det fungerar utmärkt ändå. På Maxi 95:an antar jag att du har motorn i salongen, varför slangen först måste gå ned och sedan upp. Jag oroade mig för samma sak och riggade ett enkelt experiment i badrummet. Slutsatsen är det enda som avgör funktionen är var slangen mynnar ut. Den MÅSTE mynna ut ovanför vattennivån utanför båten. Hur den går inne i båten - bukter osv - ska inte spela ngn roll. Testa så får du se! Tillägg T-röret - eller den gamla vakumventilen - måste förstås också sitta ovanför vattenlinjen. Om det står vatten i slangen spelar ingen roll. Motorn suger luft via avluftningen oavsett.
Hans_Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hans_Svedberg:

Jag håller med samtliga föregående talare. Olika motortillverkare har olika krav på nivån för slangluftningen. Ett vanligt krav är 300 mm över omg. vattenyta (vl), vilket även det kan vara svårt att åstadkomma. I mitt fall hade jag sedan tidigare en läckande vakuumventil som nu sitter rakt ovanför motorn vid diskhon. Det lilla skvallerröret mynnar synligt i diskhon. När motorn stoppas ger impellerpumpen ett visst minskande flöde tills motorn stannat. Så vitt jag förstår så suger inte motorn luft den här vägen utan det är tyngden hos den vattenmängd som finns i slangen från ventilen till utloppet i avgaskröken som drar med sig luft från ventilen eller det tunna skvallerröret. Hävertverkan bryts snabbt när det kommer luft i systemet. Att observera är att allt vatten som ersätts av luft i den här delen av systemet hamnar i avgasslangen tillsammans med kvarvarande kylvatten där. I avgasslangen finns alltså redan vatten som i grov sjö kan gunga fram och tillbaka och även få ett oönskat tillskott genom sjö som trycks in genom bordsgenomföringen. För att minska risken för att vatten når motorn ska det dels finnas en sk svanhals vid utloppet, dels ett vattenlås vid lägsta punkten nära motorn. Det vatten som kommer från kylsystem är relativt litet till mängden men slangen från vakuumventilen/motsv till avgaskröken bör vara så kort som möjligt. Skvallerröret som ofta görs långt för att mynna i akterspegeln brukar normalt ritas med fall för att kvarstående vatten ska rinna ut där och inte i avgassystemet. Eftersom det i vårt fall räcker med ett mycket klent rör så torde det som sagts inte vara något problem i våra installationer. Personligen tror jag att det är större risk med det vatten som finns i en flera meter lång 50 mm avgasslang. Samtidigt som jag inte kan påminna mig ha läst om något motorhaveri av den orsaken! Eller kan det vara så att problemet är okänt för de flesta? Jag vet att många kallar burken på slangen för ljuddämpare fastän huvudfunktionen är vattenlås.
Lars-Göran Sandgren (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Lars-Göran Sandgren:

Den lilla mängd vatten som står i slangen, och ev. böjar är inget problem eftersom det bara handlar om att bryta hävertverkan. Däremot kan det bli problem om slangen mynnar i kölsvin (eller annan behållare) som är vattenfyllt - dvs. slangen mynnar under slagvattnet. Slagvattnet kan då genom hävertverkan sugas in via vacummventilen. En lösning för att inte riskera detta är att förse svanhalsen med för stor slang som inte klammas runt svanhalsen. (hålls på plats med löst draget buntband runt ventil eller slang eller på annat sätt). Vatten kan då droppa ner i slangen - men luft sugs förbi - ungefär som tvättmaskinsavloppet. Nu ska man ju inte ha vatten i kölsvinet, det förångas och bidrar till rostangrepp på maskin mm - men det är mycket man inte ska... Och igen - hundratals Maxi 95 seglar omkring med ventilen på maststöttan inne i motorrummet utan större problem (förutom lite droppande vatten i kölsvinet på slutet av säsongen). Gör ren den varje höst och kolla dessutom att inte vatten har trängt in mellan mässingsventilen och aluminiumstöttan - då kan det vara stökigt.
Anders (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Anders:

Åter till den viktiga frågan. Sandgren säger att en droppande ventil inte är hela världen. Det är rätt, då vet man att den faktiskt fungerar! Problemet är när den inte droppar. Hur sjutton vet man då om backventilen fungerar eller om den har kärvat fast. Det är när den kärvat fast som hävertverkan kan uppstå. Nä, backventil på en antihävertbrytare är den värsta styggelsen i modern tid vad beträffar marinmotorer. Volvo & Co har tjänat dryga slantar på motorer som måste totalrenoveras pga vatteninträngning. Med en öppen antihävertbrytare så kan detta inte ske! En öppen brytare är en mycket säkrare (och billigare) konstruktion. Läs även inlägget från Stefan ovan.
Lars-Göran Sandgren (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Lars-Göran Sandgren:

Givetvis är en öppen vacuumventil tillförlitligare. Om man ändå väljer att ha den med membran (Maxi 95 har ju motorn i salongen) så menar jag att de åtgärderna jag föreslår är viktiga att beakta och den måste skötas väl.
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

När vi pratar om risken med vatten inträngning i motorn pga hävertverkan så kan det bara vara det vatten som kan passera förbi en stillastående vattenpump som vi avser. Jag har aldrig sett några sådana uppgifter. Vet någon hur mycket som kan passera förbi en felfri impellerpump eller är det enbart fallet med en skadad impeller vi diskuterar?
Stefan (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Stefan:

Hej! Vattnet som sipprar igenom en impellerpump beror på vilken typ, hur många impellervingar, slitage (även i sidled)och vattentryck. Möjligen också i vilket läge vingarna hamnat. Att tro att pumpen skulle vara helt tät i alla lägen, och därav inte ha någon hävertbrytare är att ta helt onödiga risker. En öppen hävertventil inkl bordgenomföring kostar c:a 200,-. Krökta vevstakar m.m. minst 20 000,-.. När det gäller den typ av "Öppen hävertventil" som jag tycker är helt optimal, så är det bästa att montera T-stycket på utgående vattnet till påsläppet på avgasröret. Om detta nu är möjligt. Då får man även en koll på att det finns vattentryck efter att sjövattnet har passerat värmeväxlare/motor. Dessutom lite "ljummet vatten" för handtvätt om man placerar "skvallerstrålen" åtkomlig. Ha en trevlig båtsommar! Stefan Nyköpings Marinkonvertering www.saildrive.se
Björn (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Björn:

Bra tips Stefan, finns det ytterligare något man skall tänka på för att åstadkomma den fulländade öppna ventilen? Är det t ex bra att skvallerslangen har en inledande tjockare del så att vattnet inte slinker förbi eller fungerar det lika bra ändå? Spelar det någon roll om skvallerstrålen inleder sin resa uppåt eller nedåt från t-stycket/u-röret? Den sista frågan har nog redan besvarats (med ett nej) men om man nu kan lösa det på båda sätten och som sagt vill söka fulländingen?