Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-01 - 15:23
Bensin - för gammal?

Stephanie:

Det ryktas att bensin endast ligger inom bensinbolagens kvalitetsnorm upptill ett par månader. Flera verkar ha problem nu under våren. Motorerna varvar fullt under kanske 10 sek. för att sedan gå ned till halvt varvtal under kanske 20 sek för att därefter åter varva upp fullt osv. Detta gäller speciellt större moderna utombordare när man inte tömt tanken inför vintern. Hjälper olika tillsatser? Vad gäller? Tacksam för tips o råd.

Gustav (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Gustav:

Bensin kan normalt lagras upp mot ett år utan större problem, det är dock viktigt att tanken är full när du tar upp på hösten, detta för att undvika kondens. Undersök om du har vatten i bensinen. Om du har vatten i bensinen i små mängder kan det hjälpa med karburator/rödsprit som blandar sig med vattnet.
Ernst
Senast inloggad: 2014-04-01 - 11:22

Ernst Blixt:

Jag har hört samma information som Stephanie om åldrande bensin, men från en motorreparatör. För säkerhets skull har jag de två senaste vårarna blandat bensinresten i tanken med samma kvantitet färsk bensin. Tanken är av den typ som är helt sluten då den ej används. Start och funktion var helt normal hos 2-takts aktersnurran. Men om åtgärden hade någon inverkan eller var nödvändig vet jag ej.
Anders (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Anders:

Ett inlägg som inte tillför något svar, men kan vara ett bra tips för framtiden. Om man har, eller misstänker, vatten i bensinen, kan man filtrera bensinen genom ett sämskskinn. Detta förutsätter att man har en (2) bärbar dunk eller tank. Tag en tom och ren bränsledunk av tillräcklig storlek. Tag sedan en stor tratt. Lägg ett rent sämskskinn utbrett i tratten, och sätt den i den tomma dunken. Häll över den vattenskadade bensinen i lugn takt. Sämskskinnet suger åt sig vatten men inte bensin. Eventuella föroreningar, sand, rostflagor m.m. filtreras ju också bort effektivt med denna metod. Detta fungerar även med oljeblandad bensin. Sedan är det ju inte helt fel att ha en flaska K-sprit i sammanhanget. Men K-sprit är ju det samma som etanol, och det är redan 5% etanol i all bensin.
Björn J. (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Björn J.:

Helt ovetenskapligt och med bara egen erfarenhet som grund säger jag följande: Jag tror erfarenhetsmässigt att oljeblandad bensin "åldras" fortare än ren bensin, jag har ingen teori om varför. Jag grundar detta på en garagerensning nu i våras då diverse mindre två- och fyrtaktare skulle startas inför våren och sommarens olika arbetsuppgifter, en tvåtakts moped med två tankar, olja och bensin separerade, startade på femte eller sjätte försöket efter att ha stått med bensin resp olja i tankarna minst tre år. En fyrahästars segelutombordare ville inte starta alls, gick igång på startgas men inte mer. Den oljeblandade bensinen i tanken som stått sedan i höstas, byttes ut och då startade motorn efter tre eller fyra ryck i snöret. Samma sak med en liten tvåtaktare som sitter på en röjsåg, men den hade legat i ungefär fem år. En fyrtakts tvåhästare med bensin i tanken sedan i förra sommaren startade på andra rycket, liksom en en gammal "hederlig" gräsklippare med B&S fyrtaktare som är arvegods, hur länge den stått vet jag inte. På bryggan hörde jag två båtgrannar spekulera i att den modernare blyfria bensinen har sämre lagringsegenskaper, huruvida detta stämmer eller ej känner jag heller inte till, men det är ju lätt att tro att det är så. Iallafall så hotade han sin motor med ett svordonskryddat löfte om att bli bojsten om den inte startade, och det hjälpte...iallafall den gången.
Kjell (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Kjell:

Bensin är en blandning av kolväten med kokpunkter i intervallet 30 - 190 C. De kolväten som har låg kokpunkt är mer lättflyktiga och är viktiga särskilt vid start av en (kall) motor. Om man lagrar bensin så sker alltid en spontan avkokning av de mer lättflyktiga kolvätena (med låg kokpunkt). Om kärlet inte är helt gastätt försvinner dessa kolväten med följden att motorn blir svårstartad när man använder resten. Om bensinen förvaras i kärl av plast finns risken att de lätta kolvätena diffunderar rakt genom plasten och försvinner med följden att bensinen åldras. Om man förvarar bensin i plåtdunkar (t ex en jeepdunk) med tätslutande lock brukar det inte vara några problem med vinterlagring. Finns däremot t ex ett luftningshål (som i utbordartankar) och som inte stängs under vintern så försvinner de lättflyktiga kolvätena. Om man förvarar bensin i plastdunkar minskar problemen om man förvarar dem kallt. (Gäller generellt). Jag har noterat att nya utombordsmotorer levereras med kraftiga plastdunkar. Om de klarar av långtidsförvaring av bensin vet jag inte. Det bör finnas uppgifter om detta i manualen.
Björn J. (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Björn J.:

Tack Kjell! Hur är det, delar sig oljeblandad bensin, alltså hur nycket sedimenterar den sig, så att kanske bara oljan når förgasaren och därmed gör motorn svårstartad? I mitt exempel ovan skakades det inte på några tankar. Iofs så vändes det och vreds ganska så mycket på röjsågen innan den utsattes för startförsök.
Kjell (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Kjell:

Jag vet inte mer än vad som står på flaskan. Där uppges att oljan "löser sig" i bensinen och att den inte ska separera pga olika densitet. Där uppges att man ska tippa tanken några gånger på sidan efter att man hällt i oljan. Det är dock skillnad på olika typer / kvaliteer på oljor. Det bästa är att fråga tillverkaren / försäljaren vad som gäller just deras produkter.