Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-06 - 16:17
Ang korroderande S-drev

Sambal:

Se sidan 73 i nr 3/2007 av Båtliv. Ett S-drev på en nybyggd 34-fotare har förstörts fullständigt på mindre än en säsong. Orskak okänd, skriver man i texten...

Stefan K (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Stefan K:

Hej, ja så kan det säkert bli om man "kopplar" ström till ett Yanmar-drev som på bilderna i Båtliv. Vore intressant att få mer info om vad som hänt? Det här kan ju knappast handla om lite växelströms-mA från t.ex. en VV-beredares slangar via landströmsjorden... Att Volvo-Penta numera har sina drev elektriskt helt frånskilda från (-) har säkert sina orsaker. Som sagt var, lite mer info vore mycket intressant. Stefan K, BTN
Ernst
Senast inloggad: 2014-04-01 - 11:22

Ernst Blixt, sekr. i BTN.:

Jämfört med den i frågan aktuella skadan så kan man tala om mindre korrosionsskador orsakade av elfel i dessa två rapporteringar på vår Båttekniska sida med adress: www.sxk.se + Fråga om teknik + Båtteknik + Korrosion + "Elektrolytisk (läckströms-) korrosion av skrovgenomföringar". och "Propellern som försvann, exempel på elektrolytisk korrosion".
Bifogade filer
Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Magnus:

Det fall "propellern som försvann" som SXK redovist och som flera av oss kommenterade, förefaller vara en variant av fel som orsakas av att man av något själ lägger 12V likspänning på drev eller propeller-propelleraxel, vilket orsakar en likström på 5-10 ampere, lite lägre i sötvatten. Varken galvanisk korrosion eller korrosion från obalansspänning från gröngul jord i land kan ge så dramatiska skador på kort tid. Jag håller på att försöka få fram uppgifter från Båtliv om vilket landströmsaggregat det har rört sig om. Förra gången SXK:s forum redovisade sitt fall visade det sig vara samma typ som även tidigare orsakat liknande fel. Det kommer att bli intressant att se om det nu är tredje gången det kommer till allmännare kännedom.