Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2020-09-18 - 10:50
Skrovgjennomföring

Tor Graver:

Vår Comfort 34 holdt på å synke i høst (i havn) som følge av lekkasje ved vanninntaket til motoren. Vannet ser ut til å ha kommet inn mellom skroggjennomføringen og skroget for deretter å strømme inn i båten fra en lten sprekk ca 5 cm fra skroggjennomføringen. Det er ingen tegn til delaminering verken på innsiden eller utsiden av skroget. Når man banker på skroget med en hammer er det ingen spesiell lyd. Båten er behandlet med flere lag med epoxy utvendig. Jeg lurer derfor på om noen kan hjelpe med svar på følgende spørsmål: - Er det mulig å måle med noe instrument om det har skjedd en delaminering inne i skroget? - Skroggjennomføringen og kuleventil har vært av messing. Bør jeg vurdere å gå over til bronse? Vil det da kunne oppstå galavansik korrosjon mellom bronse og messing (de andre skroggjennomføringene i båten er i messing)? - Bør jeg forseile hullet gjennom skroget f.eks. med flytende epoxy eller vil dette gi dåeligere vedheft for tetningsmassen? - Bør det være en skive mellom innsiden av skroget og skiven på skroggjennomføringen for å unngå at messingskiven kommer direkte i kontakt med skroget og for å gjøre gjennomføringen mer stabil? Hvis det er nødvendig med en slik ekstra skive, hva slags materiale bør jeg da velge? Når det er vann i bunnen av båten vil skroggjennomføringen stå under vann - da er tre kanskje ikke det beste materialet). - Hva slags tetningsmasse bør jeg benytte ? Alle svar mottas med takk. hilsen "Sanna II"

Jarl Törndal (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Jarl Törndal:

Var skrovgenomföringen hel då du demonterade den? Normalt användes avzinkningsfri mässing eller rostfritt till bordsgenomföringar.Vårt lokala reparationsvarv sätter alla bordsgenomföringar i epoxifiller, när den har härdat så sätts muttern på insidan, med lite sikaflex mellan mutter och skrov. Skulle det vara någon spricka i plasten så kommer epoxifillern att täta den.Det behövs ingen skiva på insidan. Nackdelen med epoxifiller är att nästa gång man vill byta genomföring måste den värmas loss. Om du vill testa installationen kan du fylla vatten på insidan. Det är viktigt att göra rent i hålet innan man fyller med epoxifiller. Lycka till
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

I extremt sällsynta fall, ofta när Viagra har tagits i kombination med andra läkemedel eller olagliga droger, beställ Viagra, kan ett tillstånd som kallas priapism förekomma. Priapism är namnet på en smärtsam erektion som stannar längre än 4 timmar. Detta är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kan vara smärtsamt och leda till långvarig skada på penis. Om du har en erektion som är smärtsam eller varaktig längre än 4 timmar, bör du omedelbart kontakta läkare

Tor Graver (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Tor Graver:

Hei Jarl - takk for svaret, Skroggjennomføringen ble fjernet av et firma som reparerte motoren etter lekkasjoen (den måtte tas ut) så jeg vet ikke hvilken tilstand den da var i. Jeg har blitt fortalt at hvis jeg setter inn en rustfri skroggjennomføring så må alle skroggjennomføringene byttes til rustfritt for å unngå galvanisk korrosjon, men jeg vet ikke om dette er riktig. Den samme problemstillingen gjelder kanskje også for bronse, vil det oppstå galvanisk korrosjon hvis en gjennomføring er av bronse mens de andre er av messing? Det var interessant med epoxy filler. Comfort verftet har fortalt meg at de nå benytter myk epoxy filler i overgangen mellom kjøl og skrog. Kanskje det er en slik type epoxy filler jeg bør benytte? Jeg kjenner ikke til dette produktet.
Jarl Törndal (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Jarl Törndal:

Det är riktigt att man skall inte blanda olika sorters material under vattenlinjen, om man gör det finns stor risk för galvanisk korrosion.Den epoxifiller "vårt varv" använder, härdar och genomföringen sitter som inplastad muttern på insidan är mer som en säkerhetsåtgärd. Jarl
Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Magnus:

Om det sitter två genomföringar i en båt men som inte har någon elektrisk ledare mellan sig så vet inte de två genomföringarna om de sitter i samma båt eller i två olika båtar. Därav följer att de inte kommer att påverka varandra galvaniskt. Men om de har ledande kontakt med varandra och sitter i samma vätska (havet) så kan de bilda ett galvaniskt element. Detta är fallet på båtar med s.k. Bonding eller potentialutjämningsledare som elektriskt förbinder alla undervattensdelar av metall med varandra. Då krävs det rikligt med offeranoder för att inte båten skall skadas. Om den ena genomföringen är av mässing och den andra av brons eller rostfritt så ger de väldigt liten galvaisk korrosion mot varandra, de ligger nära varandra i spänningskedjan. Icke marinanpassade mässingskvaliteter (=koppar + zink med för lite andra legeringaämnen) drabbas av avzinkning oavsett om det finns andra metaller i ledande förbindelse och SKALL inte användas som genomföriongar. Syrafast är bara tåligt mot saltvatten om det finns god närvaro av syremolekyler, annars rostar det (men saktare än svart stål). Det är därför inget bra material för genomföringar, där de ju sitter så att det lätt bildas syrefattiga spalter runt dem. Slutsatsen är att det bästa materialet är marinkvaliteter av riktig brons (=koppar + tenn eller något annat, men ej övervägande zink). Även andra legeringar som duplexstål m.fl. för saltvatten kan användas, men är svårt att få tag i. Kom alltid ihåg att galvanisk korosion bara inträffar mellan olika metaller som har elektriskt ledande kontakt med varandra. www.batteknik.se