Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2020-09-18 - 10:50
Hur löser man upp kontaktlim och silikon

Kenta:

Hur får man bort gammalt kontaktlim och gammal silikon? Förutom mekanisk nötning då förstås.

Bjornen
Senast inloggad: 2015-05-12 - 17:35

Björn Johansson:

Kontaktlim som är färskt och ännu ej härdat löses med thinner, ibland funkar aceton, men det kladdar ohemult, alltså ingen bra lösning. Dessutom lär det väl förtära en och annan hjärncell varför man måste skydda sig med andingsskydd. Viss sorts kontaktlim ger med sig för varmluftspistolen, men varning, det brinner lätt, alltså ingen bra lösning det heller, något annat än mekanisk borttagning känner jag inte till som är säkert. Roterande stålborste i borrmaskinen och skarpslipad spackelspade är verktyg jag använt med varierad framgång. Jag har också upptäckt att det finns en väldigt stor kvalitetsskillnad på olika fabrikats kontaktlim. En sämre kvalitet är ju en fördel i detta sammanhang då vidhäftningen är mindre bra. Kontaklimmet som säjes i läder och skotillbehörsaffärer, "Klövofix", med reservation för stavningen, är det kontaktlim jag har fäst(!) mig vid, alltså subjektivt det jag tycker verkar funka bäst. Silikon... ja numera finns det ett speciellt lösningsmedel för gammalt silikon, jag såg häromdagen att Hjertmans säljer detta, vad det kostar och hur det fungerar vet jag inte, men jag vet att det används på en viss bilfabrik på Hisingen, och att man där är nöjda med medlet. Som akvarist har jag också använt ättiksyra när akvarium skall limmas om, det funkar tillsammans med viss mekanisk rengöring, troligtvis hjälper inte denna metod på den sorts silikon som vi (förhoppningsvis inte*) använder i båtar och exepelvis i våtrum då den är sammansatt litet annorlunde än den giftfria variant som avvänds till akvarium, men prova gärna. Gummihanskar och andningsmask rekommenderas även där. (Till marint bruk finns det bättre fog- och häftmassor än just silikon, det finns det andra diskussioner om i detta forum) Bj.
Johan (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Johan:

För att ta bort torkat kontaktlim är Xylen det bästa. Se till att det sker utomhus eller väl ventilerat. Annars kommer huvdvärken snabbt. Har använt Xylen bl.a. för att ta bort gamla segelnummer och gammal spilld Bostic på grp ytor.
Hans Helgesson (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hans Helgesson:

Är Xylen snällt mot segelduken (dakron)? Vet att kemiskt ren bensin funkar hyfsat för att ta bort limrester från borttagna segelnummer, men Xylenet kanske är bättre. Har massor av limrester i mitt segel då båten tidigare varit sponsrad och därigenom nedkladdad med företagsloggor i seglet. Nästa fråga - var köper man Xylen? Heter produkten Xylen eller har den möjligtvis ett snofsigare produktnamn...
Curt Norstedt (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Curt Norstedt:

Utan att måla fan på väggen vill jag påpeka att man bör vara försiktig när man arbetar med lösningsmedel. Dels därför att de kan vara giftiga och dels därför att de ofta är brandfarliga. Den som bara exponerar sig vid enstaka tillfällen och korta stunder är giftigheten i allmänhet inte något större problem men det skadar inte att vara försiktig. Aceton irriterar huden, näsa och hals men tycks annars vara ganska harmlös. Amerikansk litteratur rekommenderar ventilation och skyddshandskar av neopren. Däremot är aceton ytterst brandfarlig - flampunkten är så låg som minus 18 grader. Detta innebär att aceton slår eld av en gnista över ytan på en öppen behållare redan vid denna temperatur. Bensin har ännu lägre flampunkt - minus 40 grader, men har låg giftighet. Ventilation och enkla skyddshandskar anges vara tillräckligt. (Lacknafta, som kemiskt är besläktad med bensin, har en högre flampunkt - den kan inte antändas av en gnista över ytan förrän dess temperatur är uppemot plus 40 grader). Xylen betecknas ur hälsosynpunkt som farlig i amerikansk litteratur. Den irriterar andningsorganen, kan ge hudinflammation och kan angripa hornhinnan. Förutom ventilation rekommenderas kemiskt andningsskydd, skyddsglasögon och handskar av nitrilgummi eller polyten. Flampunkten är ganska hög - först vid plus 27 grader kan den antändas av en gnista. Xylen har sin användning som ett kraftfullt lösningsmedel. Även om den inte angriper dakron (terylen) kan den mycket väl tänkas lösa ut de hartser med vilka segelduken är impregnerad. Johan har rätt, arbetar man utomhus och bara tillfälligt och är något så när försiktig, går det mesta bra. Inne i en stängde båt skulle jag själv inte exponera mig för större mängder lösningsmedel.
Ariane (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Ariane:

Kenta! Du säger att Du vill lösa upp kontaktlim resp silikonlim. Kan Du berätta lite närmare vad Du tänker göra? T ex byta skrovisolering eller under däck matta?
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Utan att på något sätt negligera riskerna vid användning av brandfarliga vätskor, har jag uppfattat följande: FLAMPUNKT Definition: Flampunkt är den lägsta temperatur vid vilken en brännbar vätska förångas i sådan omfattning att ångorna kan antändas. Definition av flampunkt: Den lägsta temperatur då, enligt standardiserad provningsmetod,korrigerad till ett tryck av 101,325 kPa, en vätska avger ånga i sådan mängd att en antändbar ång–luftblandning bildas. För entydig definition av flampunkten måste provningsmetoden anges. Vid provning av vätskor med värden kring rumstemperatur och lägre värms vätskan utan omrörning under lock. Gasen får strömma ut genom en smal spalt och antänds med en gaslåga. Antändning med en gnista över öppen yta ger troligen ett annat värde men bör vara svårare. Jag har inte kunnat hitta några sådana värden. Skilj flampunkt från antändningspunkt (antändningstemperatur). ANTÄNDNINGSPUNKT Definition: Antändningspunkt är den lägsta temperatur som behövs för att starta en självunderhållande förbränning av en vätska. I detta fallet självantänder vätskan!
Curt Norstedt (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Curt Norstedt:

Hej Hasse, Jag går ogärna vidare in på detaljer om definitioner och mätmetoder eftersom detta inte skulle höra hemma här. Dessutom är det så att jag nog skulle behöva läsa på eftersom mina kunskaper är ganska gamla. Flampunkten för en vätska är den temperatur vid vilken ångorna över ytan är antändbara. Flampunkten är ett vanligt mått på en vätskas brandfarlighet, ju lägre flampunkt desto större brandrisk. Flampunkten kan bestämmas genom att t ex slå en gnista över ytan på vätskan som värms upp i en öppen behållare. Andra metoder värms vätskan i en sluten behållare och ångan strömmar ut genom en spalt. Flampunkten blir då någon grad lägre. På engelska talar man också om "fire point", den temperatur som vätskan måste ha för att den ska fortsätta att brinna efter det att den flammat till. "Fire point" ligger vanligen några få grader högre än "flash point". Olika metoder ger lite olika värden men de ligger alla mycket nära varandra. Låg flampunkt = brandfarligt. Utomhus går där ventilationen ju är god går det mesta bra, men inomhus bör man tänka sig för när man arbetar med vätskor med låg flampunkt. En öppen låga, glöd eller en gnista i närheten kan plötsligt antända vätskan.
Kenta (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Kenta:

Åter till grundfrågan; Jo, orsaken till att jag vill lösa silicon och kontaktlim är att jag skall försöka mig på en mera proffsig lagning av min gummibåt. Tidigare ägare har utfört reparationer med just silicon och kontaktlim samt lämpliga lappar. Jag vill alltså inte ta till så starka lösningsmedel så att gummibåten tar skada.
Ariane (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Ariane:

Hej Kenta. Prova den här sidan från ett annat forum och försök med det. Jag har ingen egen erfarenhet. Har du talat med leverantörerna av sådana båtar? De borde väl stött på problemet i tidigare fall?! http://www.praktisktbatagande.se/Default.aspx?tabid=180&mid=771&ctl=Details&ItemID=140 . Eller direkt:http://www.casco.se/ . Hälsn CMW.
nyzan (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

nyzan:

Med ferocid tar man bort kontaktlim. Ferocid är ett blekningsmedel som man brukar använda till att bleka bort rostrinningar. Det är ett ofarligt medel och det är som att trolla. Tag en blomsterspruta och spraya vänta sedan i 10 min därefter skapar eller borstar man bort hela gojan.
Bj (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Bj:

Ferocid verkar ju bra. var finns det att köpa?
nyzan (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

nyzan:

Maritech Maritech ab p.o. box 143 s-29122 Kriistianstad sweden Tel +46(0)44106040 Fax+4680944106440 e-mail marisol@maritech.se www.marisol.nu
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Lyckades få bort allt gammalt kontaktlim av okänt märke från en lackerad furutrappa som hade klätts med matta på följande sätt:
1. Med SNABBA drag med en skrapa avlägsnade jag det mesta av de klibbiga limsträngarna. Viktigt att efter varje drag ta bort limmet från skrapeggen.
2. Med en grön allrengöringssvamp och 4USE HANDRENGÖRING gned jag bort limresterna och tvättade med trasa och vatten.
3. Finputsade ytan med sickel och trasa dränkt i T-sprit. Färdigt.