Hoppa till huvudinnehåll
Jan Olof Berg
Senast inloggad: 2019-08-09 - 10:12
Vad är normalt??
Hej alla kunniga kamrater. Detta är en beskrivning av mitt(mina) problem. Jag har 1 startbatteri och en liten förbrukarbank på 2 st 85 A marinbatterier. Helt vanliga blybatterier. Batterierna är skilda åt med ett relä från Skyllermark. Batteriernas hälsotillstånd kan kontinuerligt avläsas på en mätare, också från Skyllermark. Batterierna laddas dels från generatorn och dels från en solcell. I veckan var vi ute och åkte båt. Inledningsvis visade mätaren 12,7v. Efter 2 dagar i hamn med kylskåp, diverse lampor och annat smått och gott var spänningen i förbrukarbanken nere på 12V. På mätaren finns också en stapel som visar hur stor laddning som finns kvar, uttryckt i procent. När vi startade var batteriernas kapacitet 90% av full laddning, efter 2 dygn återstod 50%. Ombord finns en CTEC-laddare, ditsatt av en tidigare ägare. Efter div. fummel fick jag fast 2 krokodilklämmor på det ena batteriet i banken varefter jag anslöt båten och därmed laddaren till landström. CTEC:n var inställd på laddning av ett bilbatteri. Kylskåp och andra förbrukare var fortfarande anslutna till batteribanken. Mätaren visade nu långsamt stigande spänning men fortsatt urladdning med mellan 1 och 3A vilket motsvarade den vanliga förbrukningen. Efter c:a 12 timmar kopplade jag bort laddaren och då angav mätaren spänningen till närmare 13V och återstående kapacitet till 80%. Dessutom meddelade den under laddningsproceduren en urladdning på mellan 1 och 3A. Fråga 1/ skall batterierna vara bortkopplade från alla förbrukare under laddning med en extern laddare av typ CTEC? Fråga 2/ räcker det att koppla in det ena batteriet av 2 i en batteribank? Nu var det dags för en båttur igen. Generatorn visade verkligen musklerna och började ladda uppemot 15A och 14V. Så småningom sjönk strömstyrkan ner mot 3 - 4A men spänningen varierade mell 14,5 och 15,5V. Återstående batterikapacitet var efter 5 timmars båtäkande 90%. Jag vore mycket tacksam för goda råd i detta ärende! "Är detta normalt, skall det vara så?"
Borjebus
Senast inloggad: 2020-02-25 - 15:57

Din batterimätare mäter strömmen via en shunt. Om du kopplar in din CTEK-laddare direkt på polerna kommer batterimätaren inte att registrera strömmen som du matar in, bara strömmen ut till de förbrukare som är anslutna. Däremot kommer du att kunna se spänningen över batteripolerna som varierar beroende på vilken fas laddaren befinner sig i.

Om du vill kunna följa CTEK-laddningens ström måste du ansluta laddaren "ovanför" shunten.