Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-06 - 16:17
Solpanelsinstallation

Fredrik:

Jag har införskaffat en solcellspanel på 30W från Solara, vilken ansluts via regulator (4A) och säkring (8A) till förbrukningsbanken (220Ah). Till förbrukningsbanken är även en Mobitronic 25A laddare ansluten. Finns det några risker med att erhålla laddning från solcellspanel och batteriladdare samtidigt? Gäller det i så fall även vid samtidig laddning från panel och generator (55A)? Borde jag förse slingan till solcellspanelen med en brytare och endast solcellsladda då generator och batteriladdare ej ger laddning? Har sett flera exempel på där sådan brytare finns inritade i elscheman, men även flera exempel på där sådan brytare saknas. Lite osäker och vill inte förstöra dyrbar utrustning i onödan. Mvh, Fredrik

Göran (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Göran:

Rätta mej gärna om jag har fel, men borde det inte bli så att när man slår på laddaren så känner regulatorn till solpanelen att spänningen är hög över batteriet (=fulladdat batteri)och kopplar bort solpanelen.Den kommer sedan ej koppla in solpanelen förrän man slutat att ladda batteriet och spänningen sjunker till ca. 13.5V ?
Lars (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Lars:

Göran ditt resonomang stämmer om det är en serieregulator (vilket solpanelsregulatorerna ofta är). Denna kopplar från strömkällan (solpanelen) när spänningen kommit till rätt nivå. Det Roger nämner är när man har en shuntregulator. Denna går att använda till solpaneler och måste användas till vindgeneratorer. När spänningen stiger så börjar regulatorn belasta systemet för att därmed hålla nere spänningen. Är regulatorn dimentionerad för solpanelen och där sedan också börjar komma stöm från en laddare (eller någon annan strömkälla) så går regulatorn troligen sönder.
Roger Johansson (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Roger Johansson:

Brytaren som Fredrik frågar om är inte avsedd att skydda batteiet, utan solcellernas regulator! Om den är av typ shuntregulator och är annorlunda inställd än Mobitronicladdaren, så försöker den reglera utspänningen från Mitronicladdaren och kan då skadas! Se vidare den utmärkta sidan (som även Lars hänvisar till) på http://web.telia.com/~u40404287/Laddare.htm#LaddareFlera /Roger
Lars (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Lars:

Visserligen har man en tumregel som säger att man inte skall ladda batteriet med mer är 1/4 av dess kapacitet. I ditt fall skulle det bli 55A. Men en 30W ger som mest 2,5A, och det bara under några timmar mitt på dagen. Den lilla stöm som panelen ger kan man bortse från och man behöver därför inte någon extra brytare mellen panelen och batteriet. Risken med en sådan är båda att man glömmer att slå till den och att den slutar fungera. Alla strömkällorna har sin egen regulator, vilket skyddar batteriet från att bli överladdat, så för den saken skull är det inte heller någon fara med att solpanelen är inkopplat hela tiden. Ett tips om en sida som handlar om batteri och laddning i båtar är http://web.telia.com/~u40404287 Lars