Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-01 - 15:23
P&K: Analys av brand på trimaran

Magnus:

Efter att ha läst artikeln blir jag ganska betänksam. 15 spalter, de flesta mest text. En enda spalt finns kallad "brandorsaken", resten av artikeln handlar mera om det yttre förloppet efter olyckan redan skett osv. Där konstateras att det antagligen var elfel i kombination med båtens kolfiberlaminat som var orsak till branden, och att det kända faktum att kolfiberlaminat är elektriskt ledande påvisades med några mätningar. Så långt finns inget att invända. Men all mera detaljerad analys och klarläggande om HUR elsystemet var installerat, om det fanns batterisäkring, och om inte, var batterikablarna ordentligt dragna i ordentligt fastsatta mekaniskt och elektriskt isolerande kabelrör eller liknande som skall medverka till att minimera risken att de kommer i kontakt med annat som nuvarande regler för båt-el kräver osv., allt sådant saknas. Var elsystemet utfört som det krävs för båtar med ledande skrov? Kolfiberbåtar torde behöva jämställas med metallbåtar vad gäller el, men med plastbåtar vad gäller brandrisker. Jag kan inte utesluta att försäkringsbolaget skulle kunna vägra ersättning om det inte kan dokumenteras att allt sådant var regelenligt utfört, och om inte skulle troligen tillverkaren kunna behöva ansvara för skadan. Uppgiften att kolfiber i laminat inte brinner kan kanske stämma i många fall. Däremot kan kolfibrer i kombination med elektrisk ström brinna mycket effektfullt, visar det sig. Tips: Hantera ALDRIG olaminerade kolfibermaterial i samma lokal som fläktförsedda elapparater typ videoprojektorer osv. Fibrer sugs lätt in i apparaten och kan då hamna som kortslutning mellan fas och nolla inne i apparaten med mycket spektakulära och dyra konskvenser. Kort sagt: artikeln ger väldigt lite information som kan ge reell erfarenhetsåterföring av vad som egentligen var orsak och vilken lärdom man skall dra av dessa primära orsaker.

Björn J. (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Björn J.:

Det stod ju iofs i artikeln att man misstänkte att batteriet lossnat och polerna kortslutits mot kolfiberlaminatet, här hjälper ju ingen huvudsäkring, däremot kan ju en enkel standard batteribox med adekvat fastsättning vara bra. Det framgick ju också att det inte är själva kolfiberlaminatet som brinner, utan olika material runtomkring, såsom epoxyn, inredning, kläder, sängkläder, segel... Jag läste artikeln sent en kväll, var väl litet trött, men kan väl tycka att artikeln var gripande i sitt delvis dramatiska innehåll, och den gjorde väl egentligen, enligt min subjektiva bedömning, inget anspråk på att vara så där vetenskapligt analyserande, mer "underhållande" om man nu får lov att tycka så om en artikel av detta slag. Även en betänksamhet uppstod om hur jag själv ordnat med brandskydd, eldragning och övrig säkerhet ombord, och det kanske var så som var meningen? Jag lärde mig iallafall att jag inte skall förvara säkerhetsprylar såsom en livflotte stuvad inne i båten, där det kan tänkas uppstå rök eller vatteninträgning, eller där det kan bli svårt att plocka fram den även under lugna förhållanden. Vad som påverkade mig var den reserch som författaren lagt ned på att hitta folk på land. Oroande är den skrämmande ignorans som företrädare för SSRS visat, man får ju hoppas att detta är en ytterst isolerad händelse, då iallafall jag hyser stort förtroende för just SSRS, större förtroende än för det mesta annat i vårt land. Annars minns jag den intensiva VHF-tarfik som uppstod då flera observatörer såväl på land som till sjöss, för några år sedan såg svart rök i farvattnet mellan Rörö-Marstrand-Skagen, i Kattegatt, då ett koleldat norskt ångfartyg passerade. Trots att såväl Sjöräddning som Kustbevakning kände till detta vidtogs ju iallafall några enklare kontrollåtgärder via radio.