Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-01 - 15:23
Krypström över huvudströmbrytare?

Fredrik:

Jag har en huvudströmbrytare till elen i min motor (Volvo B20). En kraftig sak från Roca som tål 500A under tiotalet sekunder. Mäter jag spänningen över den påslagen får jag 12,5V (eller hur pass laddat startbatteriet nu är), mäter jag spänningen över den frånslagen (och nyckeln ur) får jag 0,05V. Otroligt irriterande. Så irriterande att jag gick och köpte en ny huvudströmbrytare. Samma fabrikat. Samma fenomen. Min fråga är naturligtvis om dessa 0,05V ligger inom felmarginalen för mätinstrumentet eller om jag har en krypström som riskerar att dra ur batteriet över tid? :: Fredrik

Kjelle (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Kjelle:

Hej ! Har du B+ kabeln kopplad direkt till batterierna eller före h-brytaren ? Vissa har det för att inte dioderna skall gå sönder om man bryter el'en under "gång". Om det är så : koppla bort B+kabel och mät ännu en gång. Det händer att dioderna läcker en del. Det viktiga i detta fall är inte Volt-talet utan effekten (Amp) Med motorn avstängd o huvudströmmen avstängd : Mät mellan batteri o B+kabeln och kontrollera Amp värde . Volt x Amp = Watt ( 12V x 1 Amp=12Watt ) o.s.v. Hoppas detta kan hjälpa dig. MVH Kjelle
Dick Pettersson
Senast inloggad: 2014-05-12 - 20:12

Dick Pettersson:

Vissa äldre Hitachi-generatorer läcker ström in i anslutningen BAT (heter vanligen B+ på andra generatorer). Det gäller generatorer som saknar en separat anslutning märkt R. “Boven” är ett motstånd som är intern anslutet till BAT och vars uppgift bl.a. är att öka den initiala magnetiseringsströmmen till generatorn när motorn startas. Har tyvärr inget värde på motståndet och därmed strömmen men det handlar om storleksordningen 50mA. Slå alltså ifrån batterifrånskiljarna när båten inte nyttjas! (Ovanstående med viss reservation). Har båten 2-batterisystem med "dubbeldiod" som separator spärrar dioderna för ström att gå "bakvägen" in i BAT.
Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Seawolf:

Restspänningen kommer nog från läckström eller möjligen galvaniska fenomen. Det som spelar roll i sammanhanget är om det dras ström från batteriet. Med brytaren frånslagen, koppla in ett känsligt universalinstrument för likströmsmätning mellan batteriets pluspol och den (eller de) pluskablar som är fästa på den. Då kan du läsa av hur många milliampere som dras ut från batteriet med brytaren frånslagen. Om det skulle vara t.ex. 1mA så betyder det att batteriet tappar 1AH var 40:e dag ungefär, och det bör vara tolererbart. 10 mA är oacceptabelt enligt min åsikt. Skall man komma tillrätta med detta får man undersöka ditt elsystem lite nogrannare för att hitta källan eller källorna. Klarar du inte detta själv kan du kontakta någon sakkunnig.
Arne (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Arne:

Dette må bero på målefeil. Du kan vel ikke måle 12,5V over bryteren når den er sammenkoplet. Det betyr at du har et spenningsfall over bryteren på 12,5 volt. Det er nøyaktig hva du vil ha hvis den er frakoplet. Et spenningsfall på 0,05 volt når den er tilkoplet høres ok ut hvis du har et stort forbruk. Det betyr at du har 12,45 volt mot forbrukere. Mål på nytt og gi korrekte data så skal jeg gjerne hjelpe deg. PS Å måle over bryteren betyr å måle mellom inngang og utgang på bryterene, dvs spenningsfallet over bryteren. Arne arneh@online.no +4790795145
Fredrik (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Fredrik:

>> Seawolf "koppla in ett känsligt universalinstrument för likströmsmätning mellan batteriets pluspol och den (eller de) pluskablar som är fästa på den." Kan du förtydliga detta lite? Menar du att jag ska mäta likströmmen mellan startbatteriets pluspol och huvudströmbrytarens anslutning på motorsidan (med huvudströmbrytaren frånslagen och nyckeln borttagen)? Om jag skulle uppmäta en strömstyrka om 1-10mA mellan dessa punkter, hur skulle en vidare felsökning gå till? Flytta "startbatteriets mätpunkt" närmare huvudströmbrytaren? >> Arne Jag tror att språkförbistringar ligger bakom en del missförstånd här. Jag har alltså först mätt spänningen mellan jord och den anslutning på huvudströmbrytaren som är ansluten till startbatteriet och där uppmätt 12,5V. Förväntat mätvärde här är någonting mellan 12,0V och 13,5V beroende på hur pass laddat startbatteriet är. 12,5V uppmätt är därmed helt OK. Jag har sedan mätt spänningen mellan jord och den anslutning på huvudströmbrytaren som är ansluten till motorn (generator och startmotor), med huvudströmbrytaren frånslagen och med nyckeln borttagen, och där uppmätt 0,05V. Det värdet är lite mer oroande, då förväntat mätvärde är 0,00V. Frågan gällde alltså om dessa 0,05V kan antas ligga inom mätinstrumentets normala felmarginal (en vanlig multimeter) eller om det kan antas bero på krypströmmar. :: Fredrik
Fredrik (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Fredrik:

Elsystemet i min båt är nytt för säsongen och kopplat efter Skyllermarksschemat (se länk nedan): http://www.skyllermarkspressar.se/schema2.html :: Fredrik
Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Seawolf:

Jag menar att du skall ta bort polskon från batteriets pluspol, och koppla multimetern för mA-mätning mellan batteriets pluspol och den nu losstagna polskon. När alla dina huvudbrytare är frånslagna skall du helst ha noll mA gående med den mätningen.
Kent (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Kent:

Det föreligger nog ingen språkförbistring hos Arne. Jag uppfattade också Ditt resonemang precis som han. Att mäta spänningen över brytaren, är att mäta med ena testsladden från multimetern på ingående anslutning till brytaren och den andra testsladden på den utgående anslutningen till brytaren. Det är Ditt ordval som är fel. Som gammal elektriker så är jag van vid att allt heter "kontakt" hos allmänheten, oavsett om det rör sig om strömbrytare, vägguttag eller kopplingsdosor. Detta måste man alltid ha i bakhuvudet när man pratar med amatörer som ska fixa själva med el. Oavsett om det är starkström i en bostad eller klenspänning i en båt. Amatör i detta avseende är inget negativt mot Fredrik. Amatörer är vi alla om vi sysslar med något som vi inte har som yrke, Men, det är noga framför allt vid elektriska problem, att man "pratar" samma språk. Det är så lätt att det blir fel och missuppfattningar.
Ulf Bergenlid (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Ulf Bergenlid:

Mellan vilka punkter mäts de angivna spänningarna? Är det mellan utgången på huvudbrytaren(anslutningen till motorn) och någon jord ?
Fredrik (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Fredrik:

>> Kent Jag menade att språkförbistringen var hos mig, inte hos Arne! Därav mitt förtydligande, men det var visst inte alla som förstod det. :: Fredrik
Fredrik (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Fredrik:

>> Ulf Precis. Krypspänningen på 0,05V mättes mellan huvudströmbrytarens ena pol (nämligen den mot motorsidan) och jord. Betrakta elschemat (se länk ovan) där motorns huvudströmbrytare (tyvärr ej inritad i schemat) är belägen mellan motorns huvudsäkring och plusplint 1. Den andra spänningen på 12,5V mättes mellan huvudströmbrytarens andra pol (den mot startbatteriet) och jord. Jord är gemensam för hela systemet (även motorblocket är - tyvärr - jordat), men mättes på minusplint 1. Elsystemet i min båt har endast en generator, en startmotor och två batterier i förbrukarbanken - i övrigt helt enligt schemat ovan. :: Fredrik
Arne (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Arne:

Hei igjen Fredrik. Måleprosedyren er: Ha et fast turtall og et kostant forbruk, (Helst så mye som mulig.)Mål spenningen over batteriet.(direkte på polene,ikke på kabelskoene.(mål likespenning i volt) Så kan du måle fra batt+ pol til + på bryter. Spenningen du måler her vil være spenningsfall mellom betteripol og batterikabelsko og batterikabl til bryter. Så fortsetter du med å måle over bryteren. Spenningsfallet du måler her vil være spenningsfallet over bryteren etc, etc. Det siste du gjør er å måle spenningen mellom motorblokk og - pol. Da måler du spenningsfallet i . kabel og (-)kabelskoene. Poenget er at du skal prøve å redusere spenningsfallene slik at forbrukerene får mest mulig spenning. Om du måler et spenningsfall over hovedbryteren når den er tilkoplet på 0,05 V ved et høyt strømforbruk, høres dette udramatisk ut. Dette spenningsfallet skyldes motstanden i bryteren etter ohms lov: U=RxI hvor U= spenningsfallet, R = Motstanden i byteren og I = strømmen i kretsen. Som du sikkert ser av dette vil spenningsfallet over bryteren variere med strømmen i kretsen. Motstanden i bryteren er ganske konstant og kommer av brente og urene kontakter. Effekttapet ditt over bryteren er P = UxI P = effekttap i W, U = spenning og I = Strøm. Hvis du har en strøm på 10 A vil Effekttaper være 0,5W ved et spenningsfall på 0,05V Ble du noe klokere? Arne
Arne (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Arne:

Beklager Fredrik. Jeg leste din 2. melding på nytt Forstår jeg deg rett at du måler 0,05 V mellom utgangen på hovedbryter og jord med avslått hovedbryter? I såfall er det helt udramatisk, det kan rett og slett være en kondensator i forbrukskertsen som har en restspenning. Denne er i et instrument eller en radio eller noe annet. Hvis du setter en kabel mellom bryterens utgang og motor jord så tapper du ned denne spenningen og vil måle 0 V. Arne
Fredrik (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Fredrik:

>> Arne Ja, du förstår helt rätt. Jag anar att det kan vara någon restspänning på motorsidan, precis som du beskriver. Jag gjorde igår fortsatta mätningar och fann då att spänningen (0,05V) ligger på motorsidan. Jag mätte strömmen mellan startbatteriets pluspol och pluskabeln (som Seawolf rekommenderade) och fann att den var 0,00mA. Ingen krypström från startbatteriet, således. Till plusplint 1 i elschemat är huvudströmbrytare, startmotor och generator anslutna. Med allting anslutet men med huvudströmbrytaren avslagen hade jag fortfarande 0,05V mellan dess pol på motorsidan och jord. Jag kopplade då bort anslutningen till plinten från generatorn. Fortfarande 0,05V. Anslöt generatorkabeln igen och kopplade bort startmotorkabeln. Voila! 0,00V! Någonstans i motorn har jag alltså en restspänning på 0,05V och det är som framgår av schemat ett begränsat antal möjliga källor till den spänningen. Kan det vara fördelarens kondensator? (detta är en bensinmotor) Riskerar jag galvanisk korrosion eller är denna spänning något jag kan låta vara? Tack för all hjälp!! :: Fredrik
Arne (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Arne:

Dette er udramatisk og fororsaker ikke galvanisk korrosjon. Det er sannsynligvis en kondensator (støydempingskondensatoren i generatoren, en eller annen IC i spenningsregulatoren, radioen, eller fordelerkondensatoren) som fororsaker dette. men det er ikke noe kontinuerlig strøm som går og heller ingen effekt. Det er bare en potensialforskjell som lades ut så snart det går en liten strøm. God sommer og kos deg i båten. Arne