Hoppa till huvudinnehåll
bengtolle
Senast inloggad: 2018-10-09 - 10:22
Huvudsäkring

Bengt Lindmark:

Har läst Hasse Petterssons artikel "Nytt elsystem" där han skriver "I äldre system saknas ofta huvudsäkring som bryter ev. kortslutning i batterikretsen. Dessa bör kompletteras med huvudsäkring. " Det vill jag göra men frågorna är: Hur, och för vilken strömstyrka, skall jag säkra? Jag har två parallellkopplade batterer till huvudströmbrytare läge 1 och ett batteri till läge 2. Dessa är på 75Ah.

Roger Ryberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Roger Ryberg:

Hej! Eftersom det kan låta bestickande att fler brytare och säkringar ökar säkerheten, kan detta vara värt en diskussion. Man kan hävda att i en segelbåt har motorn bl.a en säkerhetsfunktion, så att man kan i en viss situation behöver få igång sin motor omedelbart och till varje pris. Att då behöva som i Oves lösning förlita sig på att en soleniod skall dra eller som i Dicks schema att en brytare är hel och oxidationsfri, ger i stället enligt mitt sätt att se en större osäkerhet. Nej, inga brytare eller säkringar i startkretsen, man kan hamna i situationer då man struntar i om startmotorn brinner upp bara motorn hinner att gå igång! Och inga säkringar i varningssystemen (lampor och sirener). Som en kommentar till Dicks inlägg, så är det väl så att vi ofta anpassar säkringarnas storlek till förbrukarna, eftersom vi i båt gärna undviker förluster genom att överdimensionera kabelarean. Hälsning, Roger
Lars Lindborg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Lars Lindborg:

Jag läser ofta, bl.a. i denna fråga, att startmotorn tar oändligt mycket ström, så det finns inga säkringar som håller för det. I andra samanhang använder man tröga säkringar när man skall avsäkra motorer. Tyvärr är Skyllermarks säkring en snabb säkring. Jag trodde inte riktigt på detta med jättestora strömmar och köpte och koppla in en trög 80A säkring från Elfa. Och den håller för min 8hp diselmotor. Dick skriver att om plusledningen är mantlad eller klamrad så att den inte genom skavning kan komma i kontakt med minus, så behövs ingen säkring. ALLA ledningar bör vara monterade så att de inte kommer i kontakt med minus. men nu lever vi inte i en ideal värld, så ibland skavs kablarn och ger kortslutning, även kablarna till startmotorn. Lars
Ernst
Senast inloggad: 2014-04-01 - 11:22

Ernst Blixt:

Bengt frågar specifikt om inkoppling av säkringar. Denna Internetsida visar ett exempel: http://www.skyllermarkspressar.se/schema2.html
Dick Pettersson
Senast inloggad: 2014-05-12 - 20:12

Dick Pettersson:

Visserligen är säkringsvärdena i Skyllermarks schemor bara exempel men vad ger de för skydd? Möjligen klara kortslutningar mellan plus- och minusledningar i en dåligt utförd installation! Se alltså över installationerna i dessa kretsar. SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10133, Klenspänningsinstallationer, som gäller all nybåtstillverkning ger svar på vad som gäller säkringar i elsystem ombord i fritidsbåtar och de undantag som gäller just startbatteri/startmotor och generator/batterier och varför. Kopieringsskydd hindra återgivning här. Dick Pettersson
Knut Glende (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Knut Glende:

Det har vært flere artkler i utenlandske båtblader den siste tiden der sikkerhet ved det elektriske anlegget i eldre båter har vært omtalt. En av de tiltakene man nevner for å øke sikkerheten er en stor sikring nærmest batteriene både på forbruk- og start-kretsen. Angivelig er dette vanlig på nye båter. Har selv bygget om det elektriske anlegget på min egen båt og installert slike sikringer. Når jeg leser svaret fra Dick Pettersson er det tydelig at det ikke er enighet i bransjen om dette. Har ikke fått lest SS-EN ISO 10133 som det refereres til og det skulle derfor være interessant å vite om Svensk Standard forbyr slike sikringer eller hvorfor man gjør unntak.. Hensikten med slike sikringer må jo være å unngå brann og skade på kabler og batterier dersom batteriene skulle kortsluttes ved feil på startmotor, kortslutning av tilkoblingspunkter eller skadet isolasjon. Kortslutningsstrømmen gjennom en batteribank er MYE større enn strømmen ved normal drift og dermed er det ikke så nødvendig å finregne på sikringsstørrelsen. Det viktigste er at de er store nok til å tåle startstrøm/ maksimal forbruksstrøm med god margin. Har selv valgt 350A på motorkretsen og 250A på forbrukskretsen til en 36' seilbåt med 27hp motor. Både Skyllermark, BEP og Vetus har sikringsholdere og sikringer for dette.. Knut Glende
Ove Thorin
Senast inloggad: 2022-07-06 - 22:09

Ove Thorin:

Detta har diskuterats tidigare och de flesta båtar har inte någon huvudsäkring. Jag tycker det känns tryggt med en huvudsäkring och har gjort på följande sätt. Att sätta dit en huvudsäkring som även klarar startmotorn fordrar en säkring på flera hundra ampere och det är då inte säkert att den skyddar klenare kablar till laddning och till huvudcentral om inte dessa byts mot mycket grova kablar. Jag har satt en elektrisk huvudströmbrytare som sluter när solenoiden får ström från startnyckeln när startmotorn skall dra. När inte startmotorn skall dra går strömmen via en 80 A säkring som sitter på minusledningen nära batterierna, och skyddar då både start- och förbrukningsbatterierna, den elektriska huvudströmbrytaren sitter på samma ställe. Med detta system är hela elsystemet säkrat med 80 A utom i startögonblicket och detta har fungerat för mig. Bifogar bild på huvudströmbrytaren. Hälsningar Ove
Bifogade filer
Dick Pettersson
Senast inloggad: 2014-05-12 - 20:12

Dick Pettersson:

En säkrings primära uppgift är att skydda ledningen mot överbelastning. Säkringsvärdet - märkströmmen - bestäms utifrån storleken på ledningsarea och typ av isolationsmaterial. STARTBATTERI / STARTMOTOR: Om plusledningen är mantlad eller klamrad så att den INTE genom skavning kan komma i kontakt med minus så är risken för yttre kortslutning borta. Kan då en säkring skydda startmotorn vid en inre kortslutning? Sannolikt inte! Händer något i startmotorn har skadan redan skett, sönderbränd kommutator, innan en säkring på flera hundra ampere löser ut. GENERATOR / FÖRBRUKARBATTERI: Även här gäller... Om plusledningen är mantlad eller klamrad så att den INTE genom skavning kan komma i kontakt med minus så är risken för yttre kortslutning borta. Då en generator har strömbegränsning, vilket innebär att den inte kan lämna mera än t ex 50A, väljs ledningsarea efter denna ström = minst area 10 som får belastas med 65A! (Vill man minska spänningsfallet kan större area komma ifråga). Kan då en säkring skydda generatorn? Sannolikt inte! Händer något i generatorn har skadan redan skett (inre avbrott) innan en säkring på kanske hundra ampere löser ut. (Hur ser det ut i våra bilar?) Däremot gäller, att så snart en ledare kan utsättas för större ström än vad ledningsarea tillåter, skall säkring finnas för att skydda ledningen. Exempel är strömmatningen till båtens elcentral samt ledningar ut till olika förbukare. Finns säkringar kan plus och minus dessutom dras i samma rör. ******************** Europastandarden EN ISO 10133:2000 (Small craft - Electrcal systems - Extra-low-voltage d.c. installations (ISO 10133:2000)) gäller som SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10133. Flera finns och gäller i huvudsak nytillverkade fritidsbåtar enligt "Fritidsbåtsdirektivet från EU".