Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-07-01 - 15:23
Batterilåda i motorrumet

John:

Hej! Enl. Sjöfartsverkets regler för batteriplacering i båtar får batteriet inte placeras i samma utrymme som bensinmotorer. Om man placerar batteriet i en låda avsedd för batterier i motorrummet skulle det då fungera rent säkerhetsmässigt? Hur lätt är det egentligen att avskilja motorrummet från övriga utrymmen i båten.... Jag menar att knallgas från batterier och bensinångor från motorrummet med lätthet sprids i hela båten.

Bo Jönsson (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Bo Jönsson:

John Eftersom det är en säkerhetsfråga anser jag att du skall följa rådet från Sjöfartsverket. Placera batterierna avskilt från motorrummet i ett särskilt ventilerat utrymme. Batterierna skall också ha en egen avluftning. Marinbatterier med batterisyra har därför avluftning på batteripropparna. Gasen som bildas i batterierna skall därför ledas via denna avluftning via slangar till friskluft. Väljer du ett gelbatteri behövs ingen avluftning eftersom gaserna recirkuleras inne i batteriet. Anledningen till ett separat batteriutrymme är bl.a.: - separat avluftning av batterierna skall ske - ifall batterisyra rinner ut skall detta samlas i batteriutrymmet - eventuell gnistbildning isoleras till batteriutrymmet Bo
Stefan K (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Stefan K:

Hej! SBU:s Säkerhetsbesiktningskrav och Nordisk Båtstandard föreskriver; 1. Vanliga öppna blybatterier bör ha knallgasavledning ("akvarieslang") så att knallgas leds bort från batterilådan. Knallgasen är "pigg" o försvinner snabbt ut i luften. Marinbatterier har sådan slang. 2. Vid stor batteribank på mer än c:a 300Ah (12V), öppna batterier, skall denna ventilation gå ut i fria luften/ovan däck. 3. Batterier ska vara placerad i syrafasta boxar (plast), samt vara avskilda från motorrum. Gelbatterier behöver inte ovanstående (kan även placeras liggande) men att placera batterier i ett varmt motorrum gör att livslängden förkortas markant. Gelbatterier ska också laddas med något lägre spänning (c:a 0,2V). Kan man inte justera laddningsregulatorn så kommer även då livslängden att förkortas. Därav ska man aldrig blanda gelbatterier och konventionella. När det gäller att bygga ett bensin-motorrum som är gastätt skiljt från batteriutrymmet, tankutrymme och övriga utrymmen så räcker det med att det är gastätt upp till durk. Detta p.g.a. att bensinångor är "tunga" gentemot luft. Motorrumsfläkt i kombination med en lämplig fast monterad gas-släckare är obligatoriskt. Rätt installerad är en modern bensinmotor säker. Tyvärr finns många exempel på motsatsen, framförallt i äldre båtar med typ konverterade bilmotorer. mvh stef@n k, sxk-sö