Hoppa till huvudinnehåll
Nise
Senast inloggad: 2022-05-10 - 09:25
Baterier och dess laddning!

Magnus Grahm:

Jag har precis nu satt i en ny Yanmar 4JH4E (54 hk) med Hitachigenerator (LR180-03C med regulator TR1Z-63) på 80 A i segelbåten. Planerar därför att, under vintern, bygga om den del av elsystemet som berör batterier och laddning. Den nya generatorn saknar skiljediod vilket den gamla Pentan hade. De tre batteribankarna består av ett nytt Maxxima 50 Ah startbatteri i akterruffen, förbrukningsbatterier (vanliga våta) 2 x 115 Ah också i akterruffen samt en 75 Ah (vanliga våt) i förpiken för bogpropellern. De två senare batteribankarna behöver troligen bytas inom kort och då till gelbatterier tror jag för att få bra batterier och slippa gasningsrisken. Landströmsladdaren är en Mobitronic 25 A utan tempsensor. Jag har med anledning av detta vinterprojekt lite funderingar kring uppbyggnad och komponentval som jag gärna skulle vilja ha synpunkter på. Alternativ 1. Enklaste sättet att ordna ladddningen är att anpassa till gamla elsystemet genom att montera en skiljediod/relä och låta generatorn ladda startbatteri (SB) och förbrukningsbatteri (FB). Och därtill låta befintlig landströmsladdare ladda FB och bogpropellerbatteri (BPB), idag via en gammal Septor 1275. Utöver detta avser jag att säkra av och placera en 2-polig brytare vid alla batteribankar. Därtill se över och byta alla kablar, plintar m.m. som inte håller måttet. Alternativ 2. Att basera det nya systemet på en ARGO FET för 3 batteribankar och låta både generator och landströmsladdaren ladda genom denna. Därtill se över och byta alla kablar, plintar m.m. som inte håller måttet. Frågor: Under förutsättning att kablar, skor, plintar m.m. håller måttet vad avser spänningsfall kommer i dessa båda alternativ laddningen av batterierna att bli tillfredställande både vad avser ackumulation och livslängd på batterierna? I alternativ 1 är det att föredra diod eller reläer med avseende på att erhålla rätt laddspänning? Andra aspekter? Laddar ARGO FET:en en bank i taget så regulatorn känner av rätt laddspänning på den aktuella banken beroende på batterityp och laddbehov? Prioriterar den någon bank? Hur säkerställer jag rätt laddspänning till BPB då laddkabeln blir ca. 8 m. Skall man klippa till med spänningsmätare också, och var skall den i så fall mäta någonstans? Amperemätare? Är det något annat som borde övervägas när man ändå river i grejerna för att erhålla ett väl fungerande batterisystem? Det finns minst sagt oceaner av elscheman, komponentalternativ o.s.v. så det är inte helt enkelt att tränga in i elens värld. Och allt detta bara för att segla lite! Magnus Grahm

Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Nu kommer jag nog att bli påhoppad av minst 50% av läsarna! Men varför krångla till det hela när man kan göra det på ett enkelt sätt och till absolut lägsta kostnad. Baserat på att varje batteri själv bestämmer hur mycket laddning det i varje ögonblick det kan ta emot så är det bara att parallellkoppla dem. Startbatteriet och bogbatteriet med kortvariga urladdningar kommer i princip alltid vara fulladdade. Förbrukningsbatterierna ska vara primära laddningsmottagare med direkt laddning med så liten spänningsförlust som möjligt (korta grova kablar och så direkt ledda som möjligt). Det enda du du behover tänka på är vilka utr/app som av säkerhetsskäl alltid måste ha tillgång till ström med tillräcklig spänning. Startmotorn, navigeringsutrustningar, lanternor och VHF är av den karraktären samt enligt många även kylboxen. Startmotorn måste ha sitt batteri skyddat mot urladdning, vilket enklast sker med en lämplig diod i serie (spänningsfallet över dioden är bara bra eftersom batteriet inte behöver ständig laddning med 14,4 V). De övriga kritiska förbrukarna, speciellt de med känslig elektronik bör nog ha separat batteri i likhet med motorn. Den generator du har är fullt tillräcklig och kommer inte att behöva ge full kapacitet. Du bör ha marginal för att ge elektroniken ett eget batteri. Hasse S
Seawolf (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Seawolf:

GEL-batterier tål oftast inte så hög laddspänning som våta batterier, och skall därför aldrig parallellkopplas direkt med våta batterier, vare sig de senare är "underhållsfria" (semislutna) eller öppna. Skillnaden uppgår till ett antal tiondels volt. Laddare för GEL-batterier skall vara inställda för deras laddspänning, annars kan GEL-batterierna skadas och få kort livslängd. Om man har samma typ av batterier kan man parallellkoppla allihop, då får man den bästa kombinationen av kapacitet, livslängd och dessutom mottagligheten för laddström från generatorer eller laddare. Vill man skydda dem mot djupurladdning kan man använda ett djupurladdningsskydd, t.ex. Battery Brain, så fördärvas de inte av t.ex. glömska. Då behövs inte ett separat startbatteri. Fler alternativ kan naturligvis förekomma, med schottkydiod osv. www.batteknik.se
Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Magnus:

Seawolf, Menar du att jag skulle kunna parallellkoppla mina tre bankar (idag 4 st batterier) varav ett är ett nytt Maxxima och ett annat sitter långt ifrån (8 m) de andra? Behöver jag inte skaffa ny och lika batterier och i så fall vad är lämpligaste allroundtyp och hur hålles laddspänningen uppe i det förliga batteriet?
kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Hej Magnus! Jag föreslår att du skaffar boken "Elsystem för båtar" som finns hos bl a Hjertmans eller direkt från förlaget/författaren. www.batteknik.se. Författaren Magnus Sterky är en av landets mest kunniga inom ämnet. Jag håller med honom om att en enda kraftfull batteribank är det optimala när man numera enkelt kan skydda från underspänning och ändå kunna starta motorn mm.