Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-03-31 - 11:23
Vållande saknar försäkring

Conrad Jacobson:

31 juli låg jag förtöjd på Storön på Väderöarna. Jag låg ensam vid kajen och förtöjd längs med som brukligt är. En 39-fotare ville förtöja utanför men det gick fel och istället rände han in i sidan på mig. Hamnkapten var vittne. Båten var inte hans utan den hade han lånat. Han ringde ägaren som uppgav ett försäkringsbolag. Jag lämnade dessa uppgifter till mitt försäkringsbolag som nu, 5 mån senare, uppger att båten inte hade någon ansvarsförsäkring och att jag istället får betala kostnaden. Hur ska jag förfara vidare? //Conrad

kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Av ovanstående kan man lära att inte lita på någon. Därför: Fotografera allt som berör skadan (din och vållandes båt, motparten, vittnen etc). Tag skriftliga uppgifter med undertecknande av båda parter ssmt se på legitimation. Att kopia på vållandes försäkringsbrev inte fanns ombord var i sig en misstänksamhet. Underligt att ditt försäkringsbolag inte agerat på hela fem månader. Dags att byta när allt är avklarat? Har du själv försökt att få ersättning från motpartern? Är skadan så omfattande att det är idé att gå vidare med rättslig process. I din försäkring bör ingå rättsskyddd.
Conrad Jacobson (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-03-31 - 11:35

Conrad Jacobson:

Hej Lennart. Allt det du säger att man ska göra gjorde jag, fotograferade, skrev upp, kollade med vittnen etc. Eftersom han lånat båten ringde han upp båtägaren som uppgav försäkringsbolag. Skadan kostade 18.000 att reparera. Jag har tagit kontakt med mitt försäkringsbolag som ska återkomma och därefter tänkte jag ringa ägaren (eller rorsman?) och be honom betala för att han annars riskerar att få betala inte bara reparationskostnaden utan också rättegångskostnaden. Min försäkring inbegriper juridiskt skydd. Lustigt att försäkring kollas överallt när man lägger till i Europa men inte i "regel"-Sverige!
Conrad Jacobson (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-03-31 - 11:35

Conrad Jacobson:

Efter lite funderande återkom försäkringsbolaget, betalade räkningen och driver själva kravet mot båtägaren istället för att jag måste göra det. Tackar man för. Försäkringsbolagets namn? Pantaenius.