Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-05-20 - 14:31
Hur mycket skadestånd?

Carl Lindeberg:

Hej, Mitt försäkringsbolag ersätter upp till 5.000.000 kr vid en ansvarsskada, både för person- och sakskada. En god vän som håller på att ta skepparexamen säger att han på sin kurs fått lära sig att sjölagen säger att ersättningen kan uppgå till 5.800.000 kr. Frågan är nu om det finns en sådan begräsning i sjölagen, trodde i princip inte att det fanns ett satt belopp. Har försökt att läsa sjölagen och hittar en del om "särskilda dragningsrätter", där det tydligen finns en koppling mellan typ av skada och ersättning. Hur fungerar det? Kan tillägga att intresset i första hand gäller fritidsbåtar. Tack på förhand /Calle

Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Johan Westman:

Hej! Man kan inte ge ett kort svar men jag konstaterar att det inte är så enkelt att ett visst tak är max. Nedan har jag klippt in lite lagtext ur själagens 9 kapitel. Där framgår att för egna passagerar är max ersättnignsbeloppet enligt nedan 175 000 SDR. För andra personskador om båten väger max 2000 ton gäller ett max om 2 000 000 SDR, och slutligen för belopp som under vissa förutsättningar inte täcks av nyss nämnda finns ytterligare en gräns om 1 000 000 SDR. Således kan man under vissa speciella förutsättningar få ut max 3 000 000 SDR samt 175 000 SDR för egna passagerare. En SDR är idag 4,60 kr. MVH! JOhan Westman Jurist åt Sxk ------------------------- 4 § Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte för den som visas själv ha vållat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet och med insikt att sådan skada sannolikt skulle uppkomma. 5 § Om rätt till ansvarsbegränsning föreligger, skall ansvarsbeloppen bestämmas på följande sätt. 1. För fordringar med anledning av personskada som har tillfogats fartygets egna passagerare är ansvarsgränsen 175 000 särskilda dragningsrätter (SDR) multiplicerat med det antal passagerare som fartyget enligt sitt certifikat har tillstånd att befordra. 2. För andra fordringar med anledning av personskada är ansvarsgränsen 2 miljoner SDR, om fartygets dräktighet inte överstiger 2 000. Är dräktigheten högre, höjs ansvarsgränsen för varje dräktighetstal från 2 001 till 30 000 med 800 SDR, för varje dräktighetstal från 30 001 till 70 000 med 600 SDR, och för varje dräktighetstal över 70 000 med 400 SDR. 3. För andra slag av fordringar samt fordringar som avses i 2, i den mån de inte tillgodoses med de belopp som anges där, är ansvarsgränsen 1 miljon SDR, om fartygets dräktighet inte överstiger 2 000. Är dräktigheten högre, höjs ansvarsgränsen för varje dräktighetstal från 2 001 till 30 000 med 400 SDR, för varje dräktighetstal från 30 001 till 70 000 med 300 SDR, och för varje dräktighetstal över 70 000 med 200 SDR. 4. Ansvarsgränserna i 1-3 gäller summan av alla fordringar som på grund av en och samma händelse har uppkommit mot redaren, ägare av fartyg som inte är redare, den som i redarens ställe har hand om fartygets drift, fartygets befraktare, godsets avsändare samt mot någon för vilken dessa svarar. ----------------