Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-05-20 - 14:31
Båtägaren rättslös

Magnus:

I ett nyligen avgjort mål (7april 2008) i Göteborg har båtägaren förlorat mot Atlantika. Bolaget har anvisat en reparation hos ett varv som gjort en undermålig reparation. Båtägaren kan inte ställa varvet till svars, för det är inte han som avtalat reparationen enligt ett tidigare mål mot varvet. Båtägaren kan nu alltså inte heller ställa försäkringsbolaget till svars, för i bolagets villkor står att båtägaren ingår avtalet hos varvet. Det finns liknande fall tidigare med liknande utfall. Den enda en båtägare nu tycks kunna göra är att sky alla försäkringsbolag som pesten, om de har villkor som ger bolaget rätt att diktera varv, och att båtägaren skall ingå avtalet.

Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Magnus:

Ämnet fiberlaminat, styrka reparationer mm är ganska omfattande. Och inte helt trivialt. Även reparatörer som är seriösa och gör fina jobb gör emellanåt fel oavsiktligt, för den teoretiska kunskapsnivån även bland de seriösa är emellanåt tveksam. Ett vanligt exempel är ogenomtänkta ökningar av styrkan på ett sätt som gör att elasticitet förloras så att nästa smäll får för kort retardationsstäcka. Då går ev. något annat sönder i stället. Det är anmärkningsvärt att det inte finns några allmänt erkända normer för laminatreparationsarbete, som både försäkringsbolagens skadereglerare och reparationsvarven samt båtägaren kan ha som rättesnöre för bedömningar vad som är en korrekt reparation. Undantag är t.ex. båtar byggda enligt Lloyds regler, för de har även reparationsnormer, och en båt som inte lagas enligt dem upphör alltså att uppfylla Lloyds. Och detta måste rimligen båtägare ha rätt att få behålla av försäkringsbolaget.
Stefan K (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Stefan K:

Hej! Atlantica:s och andra bolags handläggning känner jag inte till. Jag kan bara referera till hur det normalt fungerar i vårt eget Svenska Sjö (där SXK är en av huvudägana). I villkoren står; "Svenska Sjö AB skall godkänna valet av reparationsställe och ersätter kostnad för nödvändig förflyttning av båten från haveriplatsen till reparationsstället och för nödvändig återtransport till lands". I praktiken så väljer båtägaren lämpligt reparationsvarv. Detta måste självfallet ske i samråd med skaderegleraren så att inte transporten av båten blir orimlig. Sedan är det formellt så att båtägaren har en affärsrelation med försäkringsbolaget och det är försäkringsbolaget som har en affärsrelationen med reparationsvarvet. Ingen tvekan där gällande Svenska Sjö iallafall. Försäkringsbolagets beställda reparation ska "återställa typ ock klass" åt båtägaren, vilket innebär att t.ex. extra förstärkningsåtgärder på en dålig kölinfästning normalt ligger utanför vad som anges i villkoren. Båtägaren måste alltså ha en egen dialog med varvet om sådana förebyggande förstärkningar, för att göra sin båt bättre. Sådana arbeten ska rimligen inte försäkringsbolaget(= övriga försäkringstagare) stå för. För extra av båtägaaren beställda förstärkningsåtgärder som överenskommits mellan varvet och båtägaren gäller också reklamationsrätten direkt mot varvet på vanligt sätt. Man ska dock vara medveten om att ett reparationsvarv inte kan "trolla" med t.ex. en roder eller kölkonstruktion som är "riskfylld" utan att man vanligen gör så gott man kan. Min erfarenhet av seriösa båtvarv är att merparten av reparerade båtar lämnar reparationsvarvet i ett mycket bättre skick än de var i innan skadan inträffade. Försäkringsbolagen står i praktiken också för stor del av kostnaden för "förbättringar" så att försäkringstagaren blir nöjd.. Det finns tyvärr motsatsen också som Magnus beskriver. Dåligt byggda eller konstuerade båtar såväl som slarviga reparatoner är tyvärr en realitet. Både båtägare och försäkringsbolag är i händerna på konstruktörer såväl som hantverkare. Vi får nog förutsätta att marknadskrafterna även gäller de båttyper och varv som inte håller måttet. Seglarhälsningar Stefan Kindeborg Ordf. BTN och SXK-representant i Båtorganisationernas Försäkringskommitte Svenska Sjö.
Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Magnus:

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=106&a=412145 Detta är det fall där båtägaren först förlorat att få ställa varvet till ansvar för att han inte hade avtal med det. Sen förlorat att få ställa försäkringsbolaget till ansvar för att ha (i kraft av sina försäkringsvillkor) dirigera reparationen till varvet, men påstå att båtägaren ingår avtalet. Att Svenska Sjö har lite bättre rättighet till båtägaren är lite bättre. Vad gäller lagning av fiberarmerad plast är det så att båten blir svagare än orginal om man bara återställer ett lika tjockt laminat, så det behövs oftast diverse kompletteringar för att komma tillbaka till orginalstyrkan. Detta gäller i synnerhet de varv som tillämpar alldeles för liten sslipning av skadan så att överlappet mot gammal plast blir med alldeles för liten yta. OBS: detta syns aldrig efter lagningen utan visar sig vid nästa grundstötning.....