Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-03-31 - 11:23
Ansvar om för stor båt skadar brygga och kringliggande båtar

Claes Garelius:

Vår lilla bryggförening har 8 medlemmar samt 9 platser. Max. båtstorlek 9 meter samt 2,5 m bredd. Vi har stadgar, men dessa har varit försvunna och hittats först efter det att en som hyr plats, bytt båt till Sunseeker ca 45 fot. Problemet med denna båt är att den ligger längst ut på nocken och vid den enda vindriktning som skulle kunna skada är då vinden blåser rakt mot denna stora båts sida. Bryggan är ej dimensionerad eller förankrad för stora sidokrafter. Min bedömning är att vid storm kan bryggan slitas loss. Frågor kring detta: 1. Vem betalar för skadad brygga? 2. Vem betalar för följdskador på andra båtar? 3. Vilket ansvar har en styrelse vid bryggskada? 4. Kan styrelsen bli skadeståndsansvarig som ej förhindrat denna båt att använda platsen? Troligtvis har denna båtägare haft kännedom om att man ej kan byta till större båt utan att prata med bryggföreningen, men han har chansat och kan hävda att han ej kände till stadgarna. Ytterligare ett problem är att vi alla mer eller mindre känner varandra och är grannar inom ett relativt litet område, och kanske drar man sig för att ställa till med bråk. Vi kommer att ha ett extra bryggmöte för att bl.a. ta upp denna fråga.

SKi4
Senast inloggad: 2023-01-30 - 15:52

Alexander Larsson:

Hej, Det finns två motstående grundprinciper i Svensk rätt, nämligen: 1) den som äger ett föremål bär risken för att det skadas försåvitt inte, 2) någon annan skadar föremålet genom oaktsamhet (skadeståndslagen 2 kap 1 §). Härtill finns givetvis undantag, men dessa kan vi släppa just nu. Styrrelsen kan möjligen åläggas ett ansvar, men detta blir i första hand föreningen tvungna att bära med anledning av det s.k. "principalansvaret" (skadeståndslagen 3:1 samt dess förarbeten (tillämpningen av "arbetstagarbegreppet" i SkL:s mening är tämligen vid) tillsammans med skadeståndslagen 4:1). Det är - såsom huvudregel - naturligtvis vanskligt att hävda att man "inte kände till" stadgarna. Detta är medlems skyldighet att "känna till" dem vid inträde i föreningen; om de är svåra att tolka är en annan sak. Det kan förstås bli en annan sak om inte styrelsen gjort stadgarna tillgänliga e.dl., men det går inte att skriva ett svar för alla eventualiteter. Som huvudregel kan styrelsen stötta sig på stadgarna eller ev. "sedvänja" eller annat inte tillåta honom båtplats för båten. Det är emellertid helt och hållet beroende på stadgarnas - eller sedvänjans - utformning. Det bästa - här i livet - är nog trots allt att enas, så försök därför komma fram till en konstruktiv lösning som gynnar alla parter. Då brukar det inte bli dyra tvister och månader i rättssalen istället för i båten..... I all hast och korthet. Vänliga hälsningar, Alexander
Björn Green
Senast inloggad: 2023-03-24 - 16:05

Björn Green:

Hej Claes ! Alexander har förtjänstfullt svarat på dina frågor, men vänta inte på att det ska hända nåt eländigt utan lös problemet SNARAST. Båtägaren måste ju begripa att det inte är själklart att han kan lägga en så stor båt med det vindfånget vid er lilla brygga. Detta oberoende av vad som informerats tidigare. Det finns 2 lösningar: Antingen beslutar styrelsen om att båten inte får ligga där utan att den måste avlägsnas utan dröjsmål, eller så förstärker ni bryggan o dess förtöjningar så att den klarar båten. Kostnaden får den båtägaren stå för, köper man en båt så måste man ha råd att förtöja den säkert. Försäkringsbolagen täcker skador på den egna båten. Se till att det är obligatoriskt med helförsäkring på alla båtar ! Självriskerna torde bryggföreningen få stå för, möjligen kan föreningen kräva den vållande båtens ägare. Detta befrämjar inte grannsämjan... Själva bryggan är svårare att försäkra om inte föreningen via något båtförbund är medlemmar i Båtunionen o har båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö. Just nu har nog bryggfirmorna det lite lugnare, deras högsäsong är på våren, samt efter höststormarna. Kryssarhälsningar, Björn, bryggansvarig i sammanlagt 30 år...