Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-02-28 - 17:12
Än sen då?

Magnus :

Det börjar dyka upp en hel del båtar som kommer från t.ex. USA. De säljs typiskt av något företag som via ett annat företag har skaffat ett CE-certifikat. Antag nu att båda dessa företag försvinner genom t.ex. konkurs. Samtidigt visar det sig att båten på ett antal väsentliga punkter inte alls uppfyller de krav som CE-märkning kräver, eller som EU-direktivet för fritidsbåtar på annat sätt kräver. Vanligen är dessa brister: - Det sitter en mängd teknisk utrustning ombord som saknar den obligatoriska underliggande CE-certifieringen. - Delar av elsystemet är inte utförd, färgmärkt och dokumenterad enligt gällande norm. - Motorn i båten har ett uförande som inte är och inte kan bli godkända för EU:s avgaskrav. Frågan är då om ägaren till båten är tillåten att använda båten. Om inte, vad är det för lag/föreskriftstext som hindrar det? Vilken instans i samhället kommer att beivra det? Med andra ord: importören har begått brott, men den juridiska personen är "död". Ärver då den förste EU-ägaren ansvaret för att CE mm. inte är uppfyllt inte var fullt giltiga Till sist: Kan en EU-ägare nr2 ställa EU-ägare 1 till ekonomiskt ansvar om han uppdagar bristerna, alternativt att han "åker fast"? (om det nu finns någon kontrollerande instans) Beroende på dessa svar kan det vara nödvändigt för en köpare av "efter-certifierad" importbåt att via egen inhyrd sakkunnig säkerställa att båten verkligen klarar en granskning. www.batteknik.se

Magnus (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-29 - 00:04

Magnus:

Frågeställningen blev vidarebefordrad till Sjöfartsverket, som uttalar sig så här i frågan: "Användandet är inte reglerat i reglerna om CE-märkning och det är därmed inte förbjudet att använda en felaktigt CE-märkt båt. Man skall dock vara klar över de nackdelar som detta medför. Den kan inte lämnas i inbyte då en näringsidkare inte får hantera en icke CE-märkt båt. Båtens värde är svårbedömt och därmed är storleken på ersättningsbelopp vid skada osäkert. Dessa problem gör båten svårsåld och det påverkar andrahandsvärdet kraftigt negativt samt gör det svårberäknat. Köpare 2 kan alltid kräva hävt köp av köpare 1. Man skall även beakta att en eventuell köpare 3 kan ställa motsvarande krav på köpare 2 Med vänlig hälsning Christer Bergström Sjöfartsinspektionen " / www.batteknik.se