Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-02-27 - 16:01
Utlänskt flaggad båt

Ludvig Csajbok:

Hej! Hoppas du kan upplysa mig vad som gäller när det gäller helsvenskt ägt men utländskt flaggat fartyg. Jag köpte en segelbåt på 14 m som seglar under ungersk flagga (EU-land)och är upptagen i Ungerska skeppsregistret. Båten är från 1999, d.v.s. före Ungerns EU inträde. Jag köpte från en privatperson, så MOMS lär inte vara problem. Båten är på Medelhavevet, och jag tänkte fortsätta att segla där. (Åtminstone ett tag till.) Finns det regler hur länge man kan segla ett fartyg under utländsk flagga? Är det svårt att byta nationalitet om båten stannar där? Är det praktiskt att göra det, finns det några fördelar? Tacksam för ditt svar! Ludvig Csajbok S/Y Veronique

Ludvig (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Ludvig:

Tack Prof. Tiberg för ditt kompromisslösa svar! Nu när EU ändå "fuskar" med reglerna, när ungerska fartygsregistret registrerat mig som utländsk ägare och inte hade invändning till min svenska skepparexamen och fartyget i övrigt uppfyller deras säkerhetskrav, undrar jag vilken myndighet som skulle ha praktisk invändning till detta arrangemang tills fartyget seglas hem. Frågar ödmjukast; Ludvig Csajbok
Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Larsson, Alexander:

Per, Jag tror Hugo menade att det inte föreligger någon rätt att som svensk (håll här isär en svensk som registrerar ägandet genom ett Ungerskt bolag - då är ju båten ägd av ett Ungerskt bolag) fysisk person registrera sin båt under Ungersk flagg. Det Hugo skrev var att det måste finnas en "genuine länk" mellan flagglandet och fartyget. Flaggstaten har ju jurisdiktion över sina flaggade fartyg och det är viktigt att flaggstaten på ett effektivt sätt skall kunna utöva sin jurisdiktion i synnerhet i fråga om t.ex. ekonomiska påtryckningar. Men, nu kanske vi har hamnat långt ifrån den ursprungliga frågeställningen - men, det är både roligt och intressant att diskutera! :) Vänliga hälsningar, Alexander
Per (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Per:

Ditt svar om att en svensk inte skulle få segla ett ungersk flaggat fartyg är väl inte helt rätt. Det beror väl i högsta grad om den svenska personen har gilltiga ungerska nautiska examina. Annars skulle en svensk sjökapten inte få segla ett fatyg med annat än svensk flagga och det vet vi att så inte är fallet. Per
Nils-Åke Torell
Senast inloggad: 2023-03-24 - 11:32

Nils-Åke:

Jag vill ställa två frågor till Hugo Tiberg Vad händer när man kommer ut på internationellt vatten när det gäller immuniteten som svensk med utlands registrerad båt. Jag läste i en polsk tidskrift att polacker kan köpa svenska båtar i Sverige efter deras EU anslutning och registrera båtarna i sxk-klubben. Detta är en stor fördel för många polacker som vill segla i östersjön. Om dom skall registra en båt i Polen för att segla i östersjön är kraven stenhårda, när det gäller nautisk kompetens. Likaså när det gäller utrustningen av båten, exempelvis så lär det fortfarande krävas att man har sextant ombord. Min fråga är vad händer om dom seglar över till Polen över internationellt vatten med en svensk båt registrerad i sxk.
Hugo Tiberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Hugo Tiberg:

Havsrättens princip är att det måste finnas "en genuin länk" mellan fartyget och dess stat. Historiskt har det ansetts innebära att fartyget ska ägas av en person i det land vars flagga fartyget får föra. Men man ordnar ofta med bolag, som får äga fartyget så att fartyget får bolagets flagg. Vidare fuskar EU med reglerna, för att man försöker tona ner nationaliteternas betydelse inom unionen. Det finns dock ingen som helst rätt att segla ett fartyg av en svensk i medelhavet under ungersk flagg. Om fartyget är bredare än fyra meter är det dessutom registreringspliktigt i svenskt skeppsregister. Hugo Tiberg
Per (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Per:

Du skriver att kustskeppare duger utmärkt i medelhavet och det är riktigt när det gäller svenskflaggat skepp som är registrerat i svenska skeppsregistret men är du säker på att ungerska sjöfartsmyndigheter godkänner svenska examen för ett fartyg/skepp som är registrerat i deras register. Det kan vara så och då är det ju inga problem. Per
Per (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Per:

Som du nämner så måste skeppet mätas och det kostar som du säger en del när det skall göras i utlandet. Det är inte så komplicerat faktiskt men det kostar eftersom förättningsmannen skall åka dit. I Sverige går arbetet ganska fort, men båten måste upp på land. Om du funderar på att registrera om den, så var noga med historien så att alla omregistreringar och avregistreringar finns för detta är transportstyrelsen noga med. Ditt problem med att segla med en icke svensk registrerad båt är, som jag ser det, att du måste ha de examina och certifikat som krävs enligt registreringslandet. Jag vet inte vad som gäller i Ungern men kustskeppare, skepparexamen, f.bef klass VIII gäller säkerligen inte. Speciellt inte klass VIII som är en rent nationell svensk examen. Per
Per (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Per:

Tillägg till ovan: Problematiken med att segla under utlänsk flagg var som jag skrev att man då måste ha de nautiska examen som gäller i det flaggade landet. De flesta försäkringsbolag har en klausul om att försäkringen inte gäller om fartyget/båten/skeppet framförts utan, för fartyget, gilltig nautisk examen. Så detta är också något att se upp med. Den andra saken är att båtar och fritidsskepp upp till 24m skall vara CE godkända efter den 16/6 1998. Det är iofs inte olagligt att som privatperson äga en sådan båt/skepp men alla företag som ev är inblandade i en försäljning gör en olaglighet om dom säljer eller förmedlar en sådan båt/skepp. Så det kan bli svårare att avyttra den i framiden. Sen kommer aspekten att vid en registrering i svenska skeppsregistret så kollas det om båten är CE godkänd eller inte. Så du bör kolla om det finns ett CE godännande innan du ev skall registrera i Sverige. Per
kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Av din fråga framgår inte om du är svensk medborgare och skriven i Sverige. Om svaret är ja så varför inte registrera båten/skeppet här hos Transportstyrelsen (f d Sjöfartsverket). Se då till att avregistrera i Ungern. Inom EU råder fri rörlighet så några formella begränsningar finns inte att ha EU-båtar inom unionen under lång tid. Seglar man ur unionen under en längre tid och återvänder så har varje land sina speciella regler avseende återinförsel betr moms o tull. T ex om en tysk seglar ur unionen mer än tre år i följd så ska ha vid återinträdet betala moms ännu en gång även om båten tidigare är momsad i Tyskland!!!
Per (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Per:

Ett tillägg: Du nämner att "moms bör inte vara ett problem", men det skulle inte jag vara så säker på. Grunden är ju att båtar tillverkade före 1/1 1985 och i EU vatten före 31/12 1992 är befriade från moms. Alla andra skall vara momsade inom EU och detta skall man kunna visa med gilltiga dokument. Exakta tolkningen för en båt som kom in via Ungern som blev medlem efter att båten tillverkats kan nog endast skattemyndigheten i resp land svara på. Men en sak som jag är säker på är att det spelar ingen roll om man köper från privet person eller företag, moms skall vara betald oavsett. Så någon form av dokument kommer du att behöva visa upp för att slippa att bli påtvingad moms i hamn. Per
Ludvig Csajbok (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Ludvig Csajbok:

Tack Lennart för ditt svar! Du missade att båten är helsvenskt ägd vilket för det mesta betyder att ägaren är svensk och bosatt i Sverige. Du lät så enkel att bara registrera båten hos Transportstyrelsen. Så enkelt är det tyvärr inte. De kräver skeppsmätning som inte är särkilt okomplicerat eller för den delen billigt om skeppet är utomlands. Både myndigheterna råder att inte byta flagga så länge båten inte kommer hem.
Björn Green
Senast inloggad: 2023-11-29 - 14:47

Björn Green:

Hej Nils-Åke! Tillåt mig att, utan att svara på dina frågor, påpeka att Svenska Kryssarklubben har många medlemmar i andra länder och att många av dem även har sina båtar registrerade hos SXK, fast de för utländsk flagga. Flaggan ska bestämmas av ägarens nationalitet. Intressant blir det om en svensk är gift med t.ex. en polack och de äger hälften var av båten, som inte är stor nog att vara skepp. Jag kollade detta med Kustbevakningen i höstas och fick svaret att de får välja, men att det inte är tillåtet att flagga om båten mellan länderna. Detta oberoende av var de är bosatta. Kryssarhälsningar, Björn.
Ludvig (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Ludvig:

Tack för era värdefulla komentarer! Båten är tillverkad precis före den tiden du anger och jag har för mig att jag läste att man kan begära undantag från CE märkning om EU landet blev medlem senare. Du har rätt i att det blir svårt att sälja till just företag. Det är dock längre fram i tiden. Svensk kust och utsjöskeppar examen duger alldeles utmärkt i Medelhavet och Alandia försäkrar utan nationella betänkligheter. Det för bli utländsk flagga några år, man måste dock besiktiga båten enl. ungerska regler för sjöduglighet vart annat år!! Det är kanske något för Transportstyrelsen att ta efter.
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Kan någon reda ut detta? Kan jag köpa en båt i norge och segla den norskflaggad i norden. Själv är jag svensk medborgare och bor i Sverige. Varför jag frågar är för att jag inte vill momsa för den när jag seglar in i Sverige och för att jag planerar att segla till Nordnorge och lägga upp den under vintern där och segla minst två säsonger. Om båten är svenskflaggad riskerar jag att  norrmännen begär moms om båten lämnas en längre tid än 6 v. Christer

Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27

Har samma fråga och undrar om du fått något svar?

MVH

anandersson@hotmail.com

 

 

Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27
Om jag har förstått det hela rätt så är registrering av fartyget en tjänst. Eftersom det råder fri rörlighet av tjänster och varor så om de ungerska myndigheterna godkänner att en svensk registrerar sin båt där så är det väl O.K. Svenska myndigheter lär inte kunna klaga på detta.
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:27


Hej!

Ponera att jag som svensk medborgare köper och tar över en redan fartygsregistrerad båt (13x4,5 m)  i Kroatien från ett kratisktblag till ett av mig ägt kroatisk bolag?

Jag borde väl då få segla båten i Kroatien o inom EU om jag som svensk skeppare kan uppvisa korrekt registrering och försäkring och i Kroatien godkänd nautisk koimpetens för båtens storlek, men vad händer när jag vill ut och långsegla med båten i resten av världen?  

MVH
/Försöker skjuta upp momsen några år
 

tlundg
Senast inloggad: 2024-02-23 - 18:03

Det är i sig inget konstigt att ha en båt som är ägd av ett bolag och som seglas av en skeppare ifrån en annan nation än där bolaget är registrerat.

MEN och det är ett stort MEN här;

Du som skeppare riskerar att någon stans i världen få visa upp något eller flera av följande dokument;

  • Hyresavtal på båten där det framgår att du hur den av ägarbolaget.
  • Registreringspapper för båten som visar att företaget har båten korrekt registrerad.
  • Tredjemans intyg som visar att du har rätt att framföra båten för ägaren (bolaget).
  • Försäkringspapper inklusive ansvarsförsäkring som visar att ägarbolaget har båten försäkrad för uthyrning till privatperson.
  • Kompetensbevis som visar att du har rätt kompetens för att framföra en hyrd båt. Risk är här också att i och med att båten är hyrd av dig så ses seglingen som kommersiell i vissa länder och då kan kompetenskraven vara högre.

Hur det sen fungerar med skatteverket i Kroatioen har jag ingen aning om. Men ponera att båten ägs av ett svenskt bolag så kommer skatteverket någon gång att vilja se;

  • Köpekontrakt.
  • Bevis för att den hyrs ut och inte lånas ut.
  • Bevis för att bolagets ägare också hyr båten då de använder den för eget bruk.
  • Kopior på alla hyresfakturor som visar att den är uthyrd och att moms debiteras de som hur den.
  • Momsdeklaration som visar att moms betalas in (om det finns ett momsöverskott i bolaget).

Totalt sett så är det rätt mycket meck och risker med att göra som du funderar på. Men det är absolut möjligt!

/ T.