Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-02-27 - 16:01
moms vid båtköp

Mats Palmberg:

Hej! Jag tänker köpa en fritidsbåt från en privatperson. Båten är köpt i grekland 1992 av denna person. båten är registrerad i sjöfartsverkets fritidsbåtsregister. är det någon risk att jag skulle kunna åka på att betala moms på denna båt? vh Mats P

Lars E (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:44

Lars E:

Korrigering: Högst 100 timmar blev fel. MINST 100 timmar/=4 dygn ska det vara. Om de 3 månaderna inträffar vintertid när som alla fritidsbåtar normalt "brukas" genom att ägaren helt enkelt tillser till att båten förvaras/sköts, så gäller det också som "bruk av båten". De minst 100 timmarna (eller drygt 4 dygn) som båten ska "färdas" för att räknas som begagnad, är tänkt att vara tillämpligt under den period som man normalt har båten sjösatt. De här klara EU-direktiv som fastställer när en båt räknas som begagnad och gäller alla EU-länder inklusive Sverige. Vi har faktiskt varit UE-medlemmar i över 10 år nu.... Lasse E
Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:44

Johan Westman:

Jag vill bara komplettera tidigare svar med vad jag tidigare skrivit om att Sverige genom vårt kära Skatteverk inte följer Eus skattelagstiftning och att detta kan ge problem, som sagt läs tidigare svar i denna frågan. MVH! JOhan Westman Jurist åt Sxk
Lars E (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:44

Lars E:

Hej! Titta på; http://www.konsumenteuropa.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1568 Köper du en begagnad båt av en privatperson i något annat EU-land och privatimporterar den till Sverige ska du inte betala moms. Köper du däremot en helt ny båt måste du anmäla köpet till Skatteverket. En båt (längd över 7,5 meter) räknas som begagnad om den köps efter tre månader efter det att den första gången tagits i bruk (eller den har färdats högst 100 timmar/=drygt 4 dygn före köpet"). Så glasklart är regelverket inom EU. Seglarhälsningar Lasse E
Lasse E (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:44

Lasse E:

EG-rätten står över den nationella lagstiftningen på skattelagstiftnings området. Om vårt kära skatteverk hittar på egna sär-regler med "egna gummilagar" om vad som t.ex. "hur definieras en begagnad båt" så bryter man mot gällande EU-direktiv som Sveriga har undertecknat. Samma om Sverige hittar på egna sär-regler gällande t.ex. momsbeskattningsdirektivet. Då hamnar det kära skatteverket klockrent hos EU-domstolen. Skatteverket kanske tror att vi fortfarande är med i EFTA? Eller vad handlar det om? EU-direktiven där t.ex. 3 månaders regeln finns har ju inte tillkommit av en slump. Gillar inte skatteverket den så får man väl försöka satsa krut på att försöka ändra på detta inom EU i normal demokratisk ordning! MVH Lasse E
Per J (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:44

Per J:

Här blev det många frågor på en gång men jag skall försöka bena upp dom en och en. 1. Jag håller med Johan W om att svenska skatteverk inte följer EUs regler. Det är också riktigt som Lasse E påpekar att detta är i strid med EUs direktiv. Men tyvärr är det så att skatteverket KAN kräva dubbel moms, något som man som privatperson sen får tvista om i bla EU domtol. Denna tvist är både svår och kostsam att genomföra som privatperson och därför inte värd att riskera hamna i. Oavsett hur rätt man har enligt EUs regler. Tillika får man ligga ute med de extra momspengarna tills tvisten är löst vilket kan ta flera år. 2. Mats Palmbergs fråga om huruvida man kan hamna i att betala moms på den tilltänkta båten är klurigare. Vad jag förstår så är det en båt som finns i Grekland, köpt av en svenskt för 17 år sedan och inte är momsad. Men registrrerad i fritidsbåtsregistret i Sverige. Momsbrott och skattebrott har normalt en preskriptionstid på 5 år så den tidigare köparen har väl klarat sig undan sitt brott. Ditt problem är att du skall tillse att det du köper är momsat inom EU och gods som inte är momsat tidigare skall momsas någonstans i EU. Det finns ju tex många charter båtar som levt ett liv omomsade eftersom de varit del i ett företag och även om de är mer än fem år så skall dom momsas vid försäljning till privatperson. Det nerskrivna värdet är en annan sak, och båten kanske enbart betingar ett "litet" värde vid försäljning vilket då är det momspliktiga värdet. Vid kontroll kan du bli tvungen att visa köpehandling som visar att båten vid något tillfälle är momsad inom EU. Se speciellt upp vid segling i Italien där tullen kontrollerar och t.o.m hindrar båten att lämna kaj förrän moms papper kan visas eller ny moms betalas. 3. Att båten finns i fritidsbåtsregistret visar i princip inget om att båten är svensk eller momsad. Det visar bara att en svensk äger båten. Så detta hjälper föga vad avser att slippa moms som undanhållits under tidigare år. Per J
kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Förtydligande till mitt förra inlägg: Den privata EU-säljaren av den gamla båten ska också ha ägt båten före EUs bildande 1993 - för att moms inte ska bli aktuellt. Gamla, sedan länge ägda privatbåtan granskas normalt inte utan det är f d charterbåtar och ny båtar (som genom olika arrangemang ska verka begagnade) som granskas främst i Italien och Frankrike.
kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Beträffande båtregistrering så utfärdar Sjöfartsverket ett certifikat som bekräftar både vem som är ägare samt var båten är registrerad/var den är registerad. Det heter "Certificate of Registration and Ownership of a swedish boat. Sjöfartsverket har mycket info. www.sjofartsverket.se När det gäller omomsade båtar i Grekland (vanligtvis f d charterbåtar) så har de grekiska myndigheterna in brytt sig om att inkassera moms trots sitt medlemskap i EU. Därför finns det många omomsade privatbåtar i Grekland. Enligt EU-direktivet är det användarlandet i EU som ska se till att EU-moms betalas, men vi vet ju alla hur grekiska myndigheter är.... Mats Palmberg behöver inte vara bekymrad över att batala moms eftersom tidigare grekiska ägaren/privat innehade båten före EU´s bildande. Allmänt vedertaget i Europa är att om man som EU-privatperson köper en begagnad båt tillverkad före 1995 av en privatperson skriven inom EU så debiteras ingen moms. Undantag är bl a Tyskland som vill ha ny moms om EU-båten varit utanför EU över tre år.Detta undantag gäller dock inte oss som tur är för alla våra långfärdsseglare.
Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 07:44

Jag läste någon stans att " tillverkad före 1985 och undantag (3-års regeln) gäller även Sverige",

är det 1995 och Sverige har ingen 3-års regel??