Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-02-27 - 16:01
Köp av pantsatt båt

S Danielsson:

Detta har hänt i Norge kan samma sak hända i Sverige? http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=605605&cat=6027 Detta register finns i Norge finns något motsvarande i Sverige? http://www.brreg.no/reg.html

Peter Wärner
Senast inloggad: 2022-10-03 - 15:54

Peter Wärner:

Jag ska ev köpa en segelbåt i Finland. Finns det något sätt att kontrollera om båten är pantsatt?
SKi4
Senast inloggad: 2023-01-30 - 15:52

Alexander Larsson:

Hej, Intressant artikel. Jag skall försöka besvara frågan lite allmänt eftersom jag inte känner till bakgrunden till det fall du visade. Jag kan också passa på att hänvisa till diskussionen (och bl.a. mina svar) till frågeställningen ”Lämna båt hos köparen” i detta forum den 10 augusti 2010 (se under ”Arkiv”). Det viktiga för en köpare är att få vad vi jurister kallar för en "sakrättsligt skyddad" rättighet. Såsom huvudregel kan ju bara du och jag komma överens om något som gäller mellan oss - vi kan ingå ett avtal och innehållet i avtalet kan vi – i allmänhet – bestämma själva. Du och jag kan emellertid inte ingå ett avtal som innebär en förpliktelse för någon annan (fast, erkänn att det vore trevligt om du och jag kunde enas om att t.ex. Björn Green kom hem till mig och städade 2 gånger i veckan helt gratis) Skämt åsido. Det ligger förstås i linje med att vi normalt inte kan avtala bort en borgenärs rätt. När det gäller köp av skepp (alltså enl. svenska regler fartyg med en längd av minst 12 m OCH en bredd av minst 4 m) gäller att skeppet måste registreras i skeppsregistret och redovisningen nedan gäller vid köp av båt (ett fartyg som inte uppfyller kraven på att vara ett skepp) Jag skapar nedan några huvudrubriken: HUVUDREGELN För att skapa ett sakrättsligt skydd till något man köpt, krävs såsom huvudregel att det sker en tradition av det köpta; det köpte föremålet måste rent fysiskt flyttas från säljaren – säljaren måste förlora sin rådighet över egendomen och det måste vara tydligt för en tredje man (någon utomstående) att säljaren har gjort sig av med föremålet. Att saken flyttas till köparen eller någon annan spelar ingen roll försåvitt säljaren förlorar sin rådighet över saken. UNDANTAG VID KONSUMENTKÖP Om en konsument (alltså, - något förenklat – en privatperson) köper en sak av en näringsidkare (en företagare) gäller avtalstidpunkten såsom sakrättsmoment. I de fallen räcker således avtalet för att köparen skall vara skyddad mot säljarens borgenärer, försåvitt det köpta tydligt har blivit avskilt till konsumenten (jfr 49 § konsumentköplagen) GAMLA REGLER SOM UNDANTAG Ett alternativ till att flytta ett föremål, är att registrera köpet i ortstidning enligt de något krångliga bestämmelserna i den s.k. "lösöresköpslagen" (http://www2.notisum.com/rnp/sls/lag/18450050.htm). SÄRSKILT OM REGISTRERING I Sverige ger fartygsregistret endast sakrättsligt skydd åt skepp och det ger således – i den meningen – inget att registrera sin båt. I all hast och ödmjukhet, Alexander