Hoppa till huvudinnehåll
torgyl
Senast inloggad: 2014-07-17 - 19:01
Häva båtköp

Torbjörn:

Jag har muntligt kommit överens med en privat säljare att köpa hans båt. Efter att jag erlagt handpenning till säljaren har jag en stark indikation på att båtens årsmodell inte överensstämmer med det säljaren uppgett, finns dokumenterat i den annons säljaren haft ute. Kan jag med det som grund häva vår överenskommelse och kräva handpenningen åter. Vi har inget köpekontrakt upprättat eller annan handling, jag har bara bankens kvitto med inbetalning av handpenning. Jag har också krävt att få ett kontraktsförslag med bifogad utrustningslista skickad till min hemadress, vilken jag inte fått ännu (4 dagar).

Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 06:54

Larsson, Alexander:

Torbjörn, Inledningsvis måste påpekas att avtal som huvudregel är lika giltiga muntliga som skriftliga (låt vara att skriftliga ger ett bättre bevisvärde). Vad avser köp tillämpas privatpersoner emellan köplagen i den mån ni inte reglerat annorlunda i avtalet (jag besvarade detta lite mer noga i "Information om brister till köpare" här i forumet). Enligt köplagen skall båten överensstämma med avtalet. Årsmodell nämns naturligtvis inte explicit, men kan nog komma ifråga. I första hand skall dock prisavdrag i sådana fall göras, såvida det är någon skillnad mellan årsmodellerna. Om betydelsen är väsentlig och säljaren insåg eller borde ha insett att skillnaden i årsmodellerna hade en stor betydelse för dig så får du häva. Meddelande till säljaren (s.k. reklamation) skall dock ske skyndsamt, i synnerhet om du vill häva köpet. Såsom huvudregel är handpenning en säkerhet för säljaren som företar uppoffringar i och med köparens besiktning (ta upp båten, avsätter tid, m.m. m.m.). Normalt tillämpas handpenningen som "en första avbetalning" på köpet och en bekräftelse på avtalets fullbordan och betalas inte tillbaka om köparen "kliver ur" affären. Handpenningen får i dessa fall ofta betydelse som "skadestånd" till säljaren för att hitta en ny köpare m.m., om köparen inte fullföljer köpet. Nåväl. Återkom gärna om du har fler frågor, så skall jag göra mitt bästa för att besvara dem mer detaljerat. Vänliga hälsningar, Alexander