Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2024-02-27 - 16:01
Ersättn.krav från köpare

Jan-Evert Magnusson:

Hej Vi sålde 27/6 vår Marieholm 26 till ett tyskt par. Köpet förmedlades av en agent men kontraktet är upprättat mellan mig och köparen. Båten provseglades och inspekterades på land när den transporterades till Tyskland. Agenten hade också tidigare inspekterat båten på land. Nu (9/11) hävdar köparen att båten har böldpest och anser att jag antingen ska ta tillbaka båten eller bekosta reparation (enl honom ca 600 Euro) Enligt min bedömning hade båten inte böldpest, några synliga blåsor fanns inte. Det var dags att renslipa botten eftersom flera färglager gjort ytan lite skrovlig. Det är därför möjligt att man vid en renslipning skulle kunna upptäcka osmos, men detta har alltså varken jag eller agenten sett något av. Min uppfattning är att jag lämnat korrekta uppgifter och att båten köpts i befintligt skick och dessutom provseglats och inspekterats på land, och att jag därför inte kan krävas på någon ersättning. Vad säger regelverket? MVH Jan-Evert Magnusson Bigatan 8 331 51 Värnamo Tel 0370-325094

Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 08:16

Larsson, Alexander:

Hej, Det är svårt att ta någon egentlig ställning utan att veta vad kontraktet säger och vad ni kommit överens om. Jag vill således inte alls uttala mig om hans ev. möjligheter att vinna en tvist - jag vet alldeles för lite om det för att ens spekulera om det. Om du sålt båten "i befintligt skick" återfinns köparens möjligheter att påtala fel i båten i Köplagens 19 §. Den stadgar: 19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Om du således kände till eller bort ha känt till att båten var behäftad med fel, så ansvarar du. Om du inte visste, men båten är i VÄSENTLIGT sämre skick än vad köparen, under vissa omständigheter, haft FOG att förutsätta, så ansvarar du också då. Köparen måste visa att bristen fanns i båten vid överlämnandet och det kan du neka till. I övrigt hänvisar jag till tidigare artikel. I all hast! Vänliga hälsningar, Alexander
Jan-Evert Magnusson (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 08:16

Jan-Evert Magnusson:

Hej Alexander och tack för svar. Affären gjordes upp mella köparen och mig. Agentens roll var av mer informell karaktär. Eftersom han har god kännedom om Tyskland erbjöd han sig att mot en mindre provision annonsera i tyska medier. Av eget intresse - han ville veta vad han hjälpte till att sälja - inspekterade han båten och hade även en del tips om vad jag borde åtgärda inför en försäljning. Förmodligen hade han även köparens uppdrag att försöka hitta lämplig båt. Några skriftliga avtal mer än kontraktet mellan köparen och mig har inte förekommit. För mig är det viktigt att styrka att jag inte hade en aning om ev böldpest, vilket jag fortfarande ha svårt att tro på. Att agenten inspekterat båten på land och inte heller sett något borde vara ett viktigt stöd för mig - han är ju inte så korkad att han förmedlar en båt som han vet har böldpest. Att köparen dessutom själv inspekterat båten på land i samband med transporten till Tyskland utan att upptäcka något fel borde väl också tala till min fördel. Tror du Alexander att han har utsikter att få rätt vid en rättslig prövning av ärendet ? Tillägas bör att jag inte hört något från honom sedan jag epostledes bestridit han krav. Hälsningar Jan-Evert
Larsson, Alexander (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 08:16

Larsson, Alexander:

Hej, I huvudsak tycker jag du kan läsa "Fel i försålt gods", som Bo-Göran hänvisar till. Återkom gärna hit om du har kompletterande frågor. Angående tillämplig lag, blir frågan litet svårare och du måste förtydliga vilken typ av "agent" han som kontrollerade båten var. Var han fullmäktig från köparens sida att kontrollera båten, eller köpte agenten själv båten och sålde den vidare till den slutliga köparen? Vänliga hälsningar, Alexander
Jan-Evert Magnusson (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 08:16

Jan-Evert Magnusson:

Tack för synpunkterna. Jag har ännu inte hört något mer från köparen, och jag hoppas på svar från någon av SXK:s jurister. Min förhoppning - om det skulle bli en rättstvist- är att ev krav kommer att avslås eftersom 1)varken jag eller den man som förmedlade kontakten sett några spår av osmos, 2) köparen själv inspekterat båten på land utan att då ha några anmärkningar. Jag håller med dig om att summan för att åtgärda ev böldpest verkar orimling. Hälsningar Jan-Evert
Bo-Göran Ekevik (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 08:16

Bo-Göran Ekevik:

Hej Jan-Evert! Jag är mitt uppe i ett mål med krav från en tysk köpare och som varat i 3 år. Gå in och titta på frågan "Fel i försålt gods" från 2010-09-24 lite längre ner på listan. Huvudförhandlingen i Lunds Tingsrätt ägde rum 1. och 2.11. och dom meddelas den 23.11. Den första frågan i ditt fall är om det är köplagen eller konsumentköplagen som skall tillämpas. Det tror jag Alexander Larsson kan svara på. Om det är köplagen som gäller - avtal mellan privatpersoner - så synes såväl din upplysningsplikt som köparens omfattande undersökningsplikt med råge vara uppfyllda. Således tycks det handla om ett s.k. dolt fel. Om jag vore i dina kläder så skulle jag bestrida kravet. Vad köparen då ev. kan göra är att lämna in en stämningsansökan till den Tingsrätt där du bor. I så fall blir det ett s.k. FT-mål eftersom yrkandet understiger ett halvt basbelopp. Vad jag förstår så får då båda parterna stå för sina egna rättegångskostnader. För tyskens del tillkommer också rese-, hotell- och ev. vittneskostnader, vilket säkerligen innebär att hans totala kostnader överstiger klart överstiger 600 EUR + att han - som jag tror - riskerar att förlora målet. Det skall bli intressant att följa utvecklingen. Lycka till! Bo-Göran Ekevik
Bo-Göran Ekevik (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-02-28 - 08:16

Bo-Göran Ekevik:

Krav på 6.000 EUR i stället för 600 förändrar naturligtvis hela bilden. Det verkar vara ett krav på uppemot halva värdet av båten. Vid en rättegång handlar det om ett T-mål, där den förlorande parten som regel får betala båda parters rättegångskostnader. Frågan är då: Finns det osmos eller inte, och kan det verkligen kosta nästan 60.000 SEK? Har du lyssnat med någon lokal svensk specialist? Ett tips: Jag skulle undersöka om det verkligen fanns osmos. Antingen åka ner själv, helst då med en specialist som kan dokumentera, men det blir kanske dyrt. Eller en annan modell: I större städer som t.ex. Berlin, finns det av "Industri- och Handelskammaren officiellt tillsatta och edsvurna sakkunniga för skador och värdering av skepp och båtar". Men var hittar du en dylik sakkunnig? Fråga ditt försäkringsbolag eller Pantaenius och/eller googla. Så får du svart på vitt, och ett bevis som säkerligen håller i en ev. rättegång. Hör gärna av dig till Juridiskt Forum och berätta hur det går. Bo-Göran Ekevik 0708-970360