Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-12-01 - 12:20
Förmedlingsköp

Marita Landh-Peterson:

Jag har sålt en båt via förmedlare. Köparen ställer krav på ersättning för ett antal "fel" som uppstått under garantitiden, 6 mån. Dessa krav har ställts till förmedlaren med hänvisning till konsumentköplagen. De krav som ansetts som rimliga har säljaren fått ersättning för. Nu ställer han ytterligare krav som inte kan anses som rimliga."Felen" har uppstått under garantitiden, 6 mån, samtidigt som en spinnaker inte utfallit till belåtenhet. Nu till frågan. Förmedlarens firma har upphört. Kan köparen då rikta kraven på säljaren direkt och vad gäller då? Konsumentköplagen med 6 mån garanti?

SKi4
Senast inloggad: 2023-01-30 - 15:52

Alexander Larsson:

Hej, Inledningsvis: det är inte fråga om någon garanti, enligt Konsumentköplagen - försåvitt ni inte ställt uttryckliga garantier. 6- månaders regeln är endast en presumtionsregler för fel som ni ändock ansvarar för. Felet skall alltså ha funnits vid avlämnandet, såvida inget annat särskilt avtalas. Vad gäller garantier kan de riktas mot den som ställt garantierna och - i vissa fall även mot någon i ett tidigare säljled. Legalkravet är att den i ett tidigare säljled skall ha varit "näringsidkare" och jag skulle nog - spontant - anse det vara en icke ändamålsenlig rätt för köparen om han kan rikta kraven längre. Hade han köpt av dig, hade ni hamnat enl. de något (för köparen) svårare bevisreglerna och att köparen skall få en bättre rätt nu har jag svårt att se. Det finns förstås undantag, och frågeställningen skulle nog tjäna på en mer långtgående rättsutredning, men - jag saknar dessvärre tiden att genomföra en sådan nu. Vid förmedlingsköp ansvarar du således normalt enligt köplagens regler, men - det beror förstås på hur ditt förhållande till förmedlarens firma var. Köpte han båten av dig och sålde den vidare, eller anvisade han dig vem som ville köpa båten, eller hur gick förmedlingen till? I all hast och ödmjukhet, Vänliga hälsningar, Alexander