Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2023-12-01 - 12:20
EU köp

TL:

Vid köp av båt i t.ex. Holland kan säljaren om man prutat hårt förslå att det står att båten säljs "as is where is" i kontraktet. Man kan väl säga att det är i befintligt skick men har det någon annan juridisk betydelse. Om man ser på lagstiftningen i USA med den ordalydelsen ska väl säljaren upplysa om alla känd fel vid "as is where is"

kuling
Senast inloggad: 2014-05-26 - 19:25

Lennart Lundin:

Jag har under senare år tagit hem flera båtar från bl a Nederländerna. Är priset hårt nedsatt är det förståligt om säljaren inte vill lämna några garantier som kan förorsaka kostnader. Jag tycker man kan lämna frågan avseende jutidiken och se hur det är i praktiken. Man ska alltid besiktiga båten, kontrollera ägarförhållanden och båtens historik/betalning samt ta med i kontraktet vad som är fel. Så tar man hem båten och upptäcker kanske fler fel Det är för långt att segla tillbaka till säljaren och han vill inte komma till Sverige. Att dra in rättsväsendet över gränserna är komplicerat. Brevväxlingar med (tomma)hot leder ingenvart. I praktiken står man kanske där med en båt som är sämre än man trott från början - men så kommer det viktigaste - man har fått båten billigt så pengarna räcker kanske till ytterligare reparationer. Under senare år har priserna på båtar jämnats ut över gränserna inom EU. Utbudet är enormt och det gäller att mycket noggrant undersöka vad man köper - och även undersöka säljaren och gärna ägaren dessförinnan. Lycka till Lennart Lundin marine consultant/yacht deliveries
Johan Westman (ej verifierad)
Senast inloggad: 2023-12-02 - 23:35

Johan Westman:

På engelska anse "as is" vara motsvarande befintligt skick. Dock har tex engelsmännen en annan rättstradition som inte så mycket bygger lagtext utan på rättsfall, dvs praxis. Rent generellt betyder befintligt skick att båten är i det skick den är vid just det tillfället. Ang Lennarts svar så håller jag med om vikten av att besiktiga båten och noga undersöka vilka fel och brister den är behäftad med. Dock håller jag inte med om att brev till säljare utomlands inte hjälper utan det kan hjälpa att få rätt. Dock skall man vara väl medveten om att det är förenat med större ekonomiska risker att processa utomlands. MVH! Johan Westman Jurist åt Sxk