Hoppa till huvudinnehåll
admin
Senast inloggad: 2022-09-27 - 14:58
Tips om VHF. Kanal 16 är kvar för nöd- och anrop.

Ernst Blixt, sekreterare BTN.:

Kopia från: http://www.stockholmradio.com/ + Aktuellt + "2004-03-25, Kanal 16 kvar för nöd- och anrop".:

"Kanal 16 kvar som nöd- och anropskanal.

Det tidigare beslutet att krav på kanal 16-passning skulle gälla fram till 2005-02-01 har nyligen ändrats. Vid ett möte i London föreslogs att kravet på kanal 16- passning skall bibehållas under "överskådlig tid". Beslut enligt detta förslag kommer att tas av IMO under mitten av maj.

Motivet till detta är:
Behov av en nöd- och anropskanal för icke SOLAS-fartyg. (I huvudsak fritidsbåtar och mindre fiskebåtar)
Behov av anropskanal mellan fartygsbryggorna på SOLAS-fartyg."

Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Läst i Till Sjöss:

"Om man har en VHF kan man lyssna på VTS, Vessel Traffic Service, kanalen i närheten av större farleder. Enligt sjötrafikföreskrifterna bör man lyssna på trafikinformationen från VTS. Aktuell kanal redovisas i sjökorten.

En annan teknik som är intressant är AIS, Automatic Identification System. Med hjälp av AIS redovisas omgivande trafik på elektroniska sjökortet. Detta är ännu nytt, dyrt och föga spritt. Men i framtiden kan nog systemet bli var mans egendom."

Egen kommentar:
Tekniken fordrar en sändare/mottagare och varför inte då VHF? Borde man inte kunna använda en av lågeffektkanalerna för detta? Det är ju den närmaste omgivningen som är intressant och samtidigt minskas risken för att systemet blir överbelastat. På sändarsidan är det i och med DSC i princip klart. DSC bör enkelt kunna modifieras att automatiskt med visst tidsintervall sända på lågeffekt (med annan MMSI-kod) medan nuvarande funktion bibehålles för nödsituationer.
Ove Thorin
Senast inloggad: 2022-09-22 - 16:39

Ove Thorin:

Hej Hasse
AIS använder VHF kanalerna 87 b 161,975 MHz och 88 b 162,025 MHz. Jag tror inte man vill ha med oss fritidsbåtar som sändare i systemet, det blir nog för mycket information när vi är ute allesammans på en gång. Vi kanske kunde komma med som mottagare och då se var stora AIS pliktiga fartyg finns, en utrustning för bara mottagning borde inte bli så dyr. Vi får se hur framtiden utvecklas.
Hälsningar Ove
Anders Jangö (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Anders Jangö:

Arbete pågår med IEC-standarden 62287 som gäller AIS för fritidsbåtar och tanken är att AIS för fritidsbåtar, de s k Class B ska vara kompatibla med och använda samma kanaler som yrkessjöfartens AIS-transpondrar, dvs fritidsbåtarna ska kunna ses av yrkestrafiken och tvärtom, vilket onekligen är logiskt då vi ju alla flyter i samma vatten.

Standarden borde vara klar om ca ett år och därefter är det fritt fram för tillverkarna att få fram utrsutning.

Redan idag finns det renodlade AIS-mottagare att köpa, men priserna ligger helt galet ännu och ett annat problem är att det ännu inte finns några billiga sjökortsprogram som kan visa AIS-mål.

Men hav tålamod, det kommer att hända massor...
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Bra Anders! Du kan väl litet då och då tal om hur läget är. Egentligen borde man kanske trycka på hos nav-programmakarna så att de hänger på här. Har man vant sig vid ett program vill man ju gärna fortsätta med det.

Orsaken till att jag lade in min kommentar om AIS var att visa att VHF lever och utvecklas. De som tycker att det här med tillstånd och typgodkännande är onödigt kanske kan förstå att det här är säkerhetssystem som måste få en seriös behandling och att det inte finns något alternativ. (Det skulle möjligen vara att lämna in en färdplan!)
Larsa Andersson (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Larsa Andersson:

Hej

Tyvärr så tror jag utvecklingen går för långsamt inom "VHF-spåret".
Jag är en förespråkare för just VHF, men det går för långsamt, det är för krångligt varvid frtitidsbåtsägaren väljer tyvärr den numera "hemtama" mobiltelefonen istället.

Att man har vant vid ett system hjälper nog inte.
Just därför så byter väl leverantören det redan invanda och det blir som alltid konsumenten som får betala.

Hoppas ändå på en explosionartad utveckling inom VHF-området, så att vi fritidsbåtsägare kan hjälpa varandra på ett både snabbare och effektivare sätt än mobilen.

Mvh
Larsa AnderssonAnders Jangö (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Anders Jangö:

...då telefonpratet förs via mobiltelefon, nu slipper man ju lyssna och passa på de gamla ändlösa trafiklistorna från förr och man kan ha VHF:en på passning?

Vill man ringa någon så tar man däremot sin telefon, det är både enklare, billigare, avlyssningssäkert och bättre (duplex)
Hasse Svedberg (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Hasse Svedberg:

Tyvärr är det så att de inte valt mobilen. Den har de ju redan. De har i stället valt bort säkerheten. Vi som har VHF har väl alla också en mobiltelefon där alla privatsamtal rings. (Jag retar mig litet på att jag är så dålig på att utnyttja de fria samtal upp till 200:- som ingår i abonnemanget.)
Stockholmradio har ett abonnemang även för mobiltelefonkunder och till samma kostnad som för VHF, dock utan fria samtal. Jag antar att man i sjösäkerhetens namn bjuder på den möjligheten. På så sätt kanske man har uppgift på åtminstone vilken typ av båt som begär assistans. På sikt är inte bra eftersom många kan förledas tro att det är ett ur säkerhetssynpunkt likvärdigt alternativ till VHF.

Sedan tror jag inte att det egentligen går så långsamt. Vi pratar ju om teknik som inte var tillgänglig för några få år sedan. Om man tittar på utvecklingen för elektroniska sjökort som ju finns tillgänglig så är det inte så många som idag verkligen använder den tekniken (10% hos en normal båtklubb?). Förmodligen pga hög kortkostnad.

Hur ska man kunna få en önskad snabbare utvecklingstakt för ett AIS-system som även för fritidsbåtar måste vara internationellt. Varför måste? Jo för att radiosystem är styrda av internationella bestämmelser, och för att vi framför allt inte kan bära en sådan kostnad själva. Det är ju vi kunder som alltid får betala och vi är ju inte så många vi som har VHF och kanske är intresserade. Några andra lär nog inte vara beredda att satsa något när de inte ens kan satsa på VHF.
Statliga subvensioner och i en bred internationell samverkan, något annat alternativ finns inte. Om man ser hur snabbt man ändå har lyckats få fram system för den tunga sjöfarten så tror jag att det kanske kan gå jämförelsevis fort.

Hasse S